Sorry, there was a problem loading sequence from server. Please try again and contact us if the problem persists.
Saccharomyces cerevisiae S288C 35S pre-ribosomal RNA secondary structure diagram

Saccharomyces cerevisiae S288C 35S pre-ribosomal RNA URS00004BEF81_559292

Automated summary: This rRNA sequence is 6,858 nucleotides long and is found in Saccharomyces cerevisiae S288C. Annotated by 3 databases (IntAct, SGD, ENA). Described in 150 papers. Has a conserved secondary structure or a structured region. Matches 2 Rfam families (SSU_rRNA_eukarya, LSU_rRNA_eukarya). Saccharomyces cerevisiae S288C 35S pre-ribosomal RNA sequence is a product of RDN37-2, RDN37-1 genes. Found in the Saccharomyces cerevisiae S288C reference genome.

Interactions 72

According to IntAct, Saccharomyces cerevisiae S288C 35S pre-ribosomal RNA interacts with:

Interaction id Participant Synonyms
EBI-11693060 URS0000398E29_559292 EBI-10821750 URS0000398E29_559292 snr30_yeast_rna
EBI-11621834 URS0000398E29_559292 EBI-10821750 URS0000398E29_559292 snr30_yeast_rna
EBI-10825138 URS000021BB46_559292 EBI-10821788 URS000021BB46_559292 snr10_yeast_rna
EBI-10894362 URS0000444F9B_559292 EBI-10821792 URS0000444F9B_559292 snru3a yeast
EBI-10961010 URS0000444F9B_559292 EBI-10821792 URS0000444F9B_559292 snru3a yeast
EBI-10894067 URS0000444F9B_559292 EBI-10821792 URS0000444F9B_559292 snru3a yeast
EBI-10824661 URS0000182FAB_559292 EBI-10821812 URS0000182FAB_559292 snru14 yeast
EBI-10826058 URS0000182FAB_559292 EBI-10821812 URS0000182FAB_559292 snru14 yeast
EBI-10825165 URS0000182FAB_559292 EBI-10821812 URS0000182FAB_559292 snru14 yeast
EBI-10961281 URS00004C43DB_559292 EBI-10824857 URS00004C43DB_559292 snr63 yeast
EBI-10961204 URS0000584350_559292 EBI-10829449 URS0000584350_559292 snr51 yeast
EBI-10961195 URS00005C5DAF_559292 EBI-10921899 URS00005C5DAF_559292 snru3b yeast
EBI-10960963 URS00002D9DEC_559292 EBI-10921911 URS00002D9DEC_559292 snr24 yeast u24
EBI-10960877 URS000020D517_559292 EBI-10921918 URS000020D517_559292 snr38 yeast
EBI-10960988 URS0000111488_559292 EBI-10921921 URS0000111488_559292 snr40 yeast
EBI-10961224 URS00000DA860_559292 EBI-10921939 URS00000DA860_559292 snr47 yeast
EBI-10960968 URS000043D99E_559292 EBI-10921959 URS000043D99E_559292 snr48 yeast
EBI-10961228 URS0000312DD7_559292 EBI-10922011 URS0000312DD7_559292 snr50 yeast
EBI-10960973 URS000041374B_559292 EBI-10922045 URS000041374B_559292 snr52 yeast
EBI-10960997 URS00004957CB_559292 EBI-10922160 URS00004957CB_559292 snr13 yeast
EBI-10960978 URS0000376896_559292 EBI-10922634 URS0000376896_559292 snr56 yeast
EBI-10960992 URS00003670D7_559292 EBI-10922642 URS00003670D7_559292 snr57 yeast
EBI-10961270 URS0000328495_559292 EBI-10922682 URS0000328495_559292 snr70 yeast
EBI-10960859 URS00003E7141_559292 EBI-10948704 URS00003E7141_559292 snr73 yeast
EBI-10961255 URS00001C2E5F_559292 EBI-10948707 URS00001C2E5F_559292 snr74 yeast
EBI-10961191 URS0000544237_559292 EBI-10948710 URS0000544237_559292 snr75 yeast
EBI-10961002 URS00004D2779_559292 EBI-10949006 URS00004D2779_559292 snr60 yeast-1
EBI-10960953 URS000045C5A2_559292 EBI-10949017 URS000045C5A2_559292 snr66 yeast-1
EBI-10960984 URS00005B0F32_559292 EBI-10949020 URS00005B0F32_559292 snr67 yeast-1
EBI-10961187 URS00000E08CC_559292 EBI-10949071 URS00000E08CC_559292 snr71 yeast
EBI-10960806 URS000019D872_559292 EBI-10954338 URS000019D872_559292 snr55 yeast
EBI-10960873 URS000022B680_559292 EBI-10954474 URS000022B680_559292 snr72 yeast-1
EBI-10961006 URS00004E8887_559292 EBI-10954926 URS00004E8887_559292 snr76 yeast
EBI-10961199 URS00004E8887_559292 EBI-10954926 URS00004E8887_559292 snr76 yeast
EBI-10960863 URS000020FC3E_559292 EBI-10954933 URS000020FC3E_559292 snr39b yeast
EBI-10961183 URS00000434C9_559292 EBI-10961091 URS00000434C9_559292 snr69 yeast
EBI-10961179 URS0000103348_559292 EBI-10961094 URS0000103348_559292 snr58 yeast
EBI-10835958 P15646 D2870 D6VRX5 EBI-6838 Histone-glutamine methyltransferase LOT3 NOP1 P15646 P89890 U3 small nucleolar RNA-associated protein NOP1 YDL014W fbrl_yeast
EBI-10895005 P33750 D6VXZ1 EBI-17651 L1339 P33750 SOF1 U3 small nucleolar RNA-associated protein SOF1 YLL011W dca13_yeast
EBI-10821667 P38333 D6VQP3 EBI-6482 ENP1 MEG1 P38333 YBR1635 YBR247C enp1_yeast
EBI-10918590 P38333 D6VQP3 EBI-6482 ENP1 MEG1 P38333 YBR1635 YBR247C enp1_yeast
EBI-10821688 P38333 D6VQP3 EBI-6482 ENP1 MEG1 P38333 YBR1635 YBR247C enp1_yeast
EBI-10899808 P38333 D6VQP3 EBI-6482 ENP1 MEG1 P38333 YBR1635 YBR247C enp1_yeast
EBI-10903397 P53131 D6VU28 EBI-505 Helicase JA1 P53131 PRP43 YGL120C prp43_yeast
EBI-10826633 P53131 D6VU28 EBI-505 Helicase JA1 P53131 PRP43 YGL120C prp43_yeast
EBI-10828969 P53131 D6VU28 EBI-505 Helicase JA1 P53131 PRP43 YGL120C prp43_yeast
EBI-10918638 P53261 D6VUN5 EBI-13145 NOP7 Nucleolar protein 7 P53261 RRP13 Ribosomal RNA-processing protein 13 YGR103W YPH1 pesc_yeast
EBI-11620178 P53261 D6VUN5 EBI-13145 NOP7 Nucleolar protein 7 P53261 RRP13 Ribosomal RNA-processing protein 13 YGR103W YPH1 pesc_yeast
EBI-10903010 P53734 D6W1L4 DBP6 DEAD box protein 6 EBI-5625 N3302 P53734 YNR038W dbp6_yeast
EBI-11621352 P53859 CEP1 synthetic lethal protein 4 CSL4 D6W0W0 EBI-1731 N1154 P53859 SKI4 YNL232W csl4_yeast
EBI-11658344 Q02792 D6W2B4 EBI-14845 HKE1 Q02792 RAT1 Ribonucleic acid-trafficking protein 1 TAP1 YOR048C p116 xrn2_yeast
EBI-10825101 Q03532 D6W0B7 EBI-8170 HAS1 Helicase associated with SET1 protein 1 Q03532 YMR290C has1_yeast
EBI-10918328 Q03532 D6W0B7 EBI-8170 HAS1 Helicase associated with SET1 protein 1 Q03532 YMR290C has1_yeast
EBI-10918597 Q03532 D6W0B7 EBI-8170 HAS1 Helicase associated with SET1 protein 1 Q03532 YMR290C has1_yeast
EBI-10918648 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620102 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620110 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620235 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620273 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620284 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620294 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-10898564 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-10894663 Q05022 D6W054 EBI-16011 FMI1 Q05022 RRP5 Ribosomal RNA-processing protein 5 U3 small nucleolar RNA-associated protein RRP5 YM9959.11C YMR229C rrp5_yeast
EBI-11620125 Q06106 D6W4B1 EBI-34383 MRD1 Q06106 YPR112C mrd1_yeast
EBI-10900219 Q06106 D6W4B1 EBI-34383 MRD1 Q06106 YPR112C mrd1_yeast
EBI-11660221 Q06106 D6W4B1 EBI-34383 MRD1 Q06106 YPR112C mrd1_yeast
EBI-11660278 Q06106 D6W4B1 EBI-34383 MRD1 Q06106 YPR112C mrd1_yeast
EBI-11664900 Q06106 D6W4B1 EBI-34383 MRD1 Q06106 YPR112C mrd1_yeast
EBI-10895027 Q06506 D6W4D3 EBI-35124 Q06506 RRP9 YPR137W rrp9_yeast
EBI-11621124 Q06631 BFR2 Brefeldin A resistance protein 2 D6VSS8 EBI-36432 Q06631 Q66RD8 YDR299W bfr2_yeast
EBI-10835969 Q12460 D6VYK0 EBI-17148 L8167.9 NOP56 Q12460 Ribosome biosynthesis protein SIK1 SIK1 Suppressor of I kappa b protein 1 YLR197W nop56_yeast
EBI-10835936 Q12499 D6W309 EBI-12126 NOP5 NOP58 Nucleolar protein 5 O6108 Q12499 YOR310C nop58_yeast

Genome locations

Sorry, there was a problem loading genome locations from server. Please try again and contact us if the problem persists.

This sequence is found in {{ locations.length }} genome :

Go to location Chromosome Start End Strand Ensembl UCSC Sequence identity
Loading genome locations...
Failed to load data from server
No genome locations known
loading browser
 • Can't view - strange chromosome name
 • {{ location.chromosome }} {{ location.start | number }} {{ location.end | number }} {{ location.strand == "1" ? "forward" : "reverse" }} {{ location.ensembl_division.name.replace('EnsemblVertebrates', 'Ensembl') }} UCSC 100% {{ location.identity * 100 | number:0 }}%

  No genome locations found for this sequence. Learn more →

  Gene Ontology annotations

  Sequence

  Sequence features are shown above as colored rectangles. Zoom in and click to view details, or Reset

  AUGCGAAAGCAGUUGAAGACAAGUUCGAAAAGAGUUUGGAAACGAAUUCGAGUAGGCUUGUCGUUCGUUAUGUUUUUGUAAAUGGCCUCGUCAAACGGUGGAGAGAGUCGCUAGGUGAUCGUCAGAUCUGCCUAGUCUCUAUACAGCGUGUUUAAUUGACAUGGGUUGAUGCGUAUUGAGAGAUACAAUUUGGGAAGAAAUUCCCAGAGUGUGUUUCUUUUGCGUUUAACCUGAACAGUCUCAUCGUGGGCAUCUUGCGAUUCCAUUGGUGAGCAGCGAAGGAUUUGGUGGAUUACUAGCUAAUAGCAAUCUAUUUCAAAGAAUUCAAACUUGGGGGAAUGCCUUGUUGAAUAGCCGGUCGCAAGACUGUGAUUCUUCAAGUGUAACCUCCUCUCAAAUCAGCGAUAUCAAACGUACCAUUCCGUGAAACACCGGGGUAUCUGUUUGGUGGAACCUGAUUAGAGGAAACUCAAAGAGUGCUAUGGUAUGGUGACGGAGUGCGCUGGUCAAGAGUGUAAAAGCUUUUUGAACAGAGAGCAUUUCCGGCAGCAGAGAGACCUGAAAAAGCAAUUUUUCUGGAAUUUCAGCUGUUUCCAAACUCAAUAAGUAUCUUCUAGCAAGAGGGAAUAGGUGGGAAAAAAAAAAAGAGAUUUCGGUUUCUUUCUUUUUUACUGCUUGUUGCUUCUUCUUUUAAGAUAGUUAUCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGUAUAAGCAAUUUAUACAGUGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAAUCAGUUAUCGUUUAUUUGAUAGUUCCUUUACUACAUGGUAUAACUGUGGUAAUUCUAGAGCUAAUACAUGCUUAAAAUCUCGACCCUUUGGAAGAGAUGUAUUUAUUAGAUAAAAAAUCAAUGUCUUCGGACUCUUUGAUGAUUCAUAAUAACUUUUCGAAUCGCAUGGCCUUGUGCUGGCGAUGGUUCAUUCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUUUCAACGGGUAACGGGGAAUAAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUAAUUCAGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACGAUACAGGGCCCAUUCGGGUCUUGUAAUUGGAAUGAGUACAAUGUAAAUACCUUAACGAGGAACAAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGAACUUUGGGCCCGGUUGGCCGGUCCGAUUUUUUCGUGUACUGGAUUUCCAACGGGGCCUUUCCUUCUGGCUAACCUUGAGUCCUUGUGGCUCUUGGCGAACCAGGACUUUUACUUUGAAAAAAUUAGAGUGUUCAAAGCAGGCGUAUUGCUCGAAUAUAUUAGCAUGGAAUAAUAGAAUAGGACGUUUGGUUCUAUUUUGUUGGUUUCUAGGACCAUCGUAAUGAUUAAUAGGGACGGUCGGGGGCAUCAGUAUUCAAUUGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUUGAAGACUAACUACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGACGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUAGGGGAUCGAAGAUGAUCAGAUACCGUCGUAGUCUUAACCAUAAACUAUGCCGACUAGGGAUCGGGUGGUGUUUUUUUAAUGACCCACUCGGCACCUUACGAGAAAUCAAAGUCUUUGGGUUCUGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUCACCAGGUCCAGACACAAUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUUUGUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGUGAUUUGUCUGCUUAAUUGCGAUAACGAACGAGACCUUAACCUACUAAAUAGUGGUGCUAGCAUUUGCUGGUUAUCCACUUCUUAGAGGGACUAUCGGUUUCAAGCCGAUGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGACGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGACGGAGCCAGCGAGUCUAACCUUGGCCGAGAGGUCUUGGUAAUCUUGUGAAACUCCGUCGUGCUGGGGAUAGAGCAUUGUAAUUAUUGCUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGCAAGUCAUCAGCUUGCGUUGAUUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUAGUACCGAUUGAAUGGCUUAGUGAGGCCUCAGGAUCUGCUUAGAGAAGGGGGCAACUCCAUCUCAGAGCGGAGAAUUUGGACAAACUUGGUCAUUUAGAGGAACUAAAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCAUUAAAGAAAUUUAAUAAUUUUGAAAAUGGAUUUUUUUGUUUUGGCAAGAGCAUGAGAGCUUUUACUGGGCAAGAAGACAAGAGAUGGAGAGUCCAGCCGGGCCUGCGCUUAAGUGCGCGGUCUUGCUAGGCUUGUAAGUUUCUUUCUUGCUAUUCCAAACGGUGAGAGAUUUCUGUGCUUUUGUUAUAGGACAAUUAAAACCGUUUCAAUACAACACACUGUGGAGUUUUCAUAUCUUUGCAACUUUUUCUUUGGGCAUUCGAGCAAUCGGGGCCCAGAGGUAACAAACACAAACAAUUUUAUCUAUUCAUUAAAUUUUUGUCAAAAACAAGAAUUUUCGUAACUGGAAAUUUUAAAAUAUUAAAAACUUUCAACAACGGAUCUCUUGGUUCUCGCAUCGAUGAAGAACGCAGCGAAAUGCGAUACGUAAUGUGAAUUGCAGAAUUCCGUGAAUCAUCGAAUCUUUGAACGCACAUUGCGCCCCUUGGUAUUCCAGGGGGCAUGCCUGUUUGAGCGUCAUUUCCUUCUCAAACAUUCUGUUUGGUAGUGAGUGAUACUCUUUGGAGUUAACUUGAAAUUGCUGGCCUUUUCAUUGGAUGUUUUUUUUCCAAAGAGAGGUUUCUCUGCGUGCUUGAGGUAUAAUGCAAGUACGGUCGUUUUAGGUUUUACCAACUGCGGCUAAUCUUUUUUUAUACUGAGCGUAUUGGAACGUUAUCGAUAAGAAGAGAGCGUCUAGGCGAACAAUGUUCUUAAAGUUUGACCUCAAAUCAGGUAGGAGUACCCGCUGAACUUAAGCAUAUCAAUAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGAUUGCCUUAGUAACGGCGAGUGAAGCGGCAAAAGCUCAAAUUUGAAAUCUGGUACCUUCGGUGCCCGAGUUGUAAUUUGGAGAGGGCAACUUUGGGGCCGUUCCUUGUCUAUGUUCCUUGGAACAGGACGUCAUAGAGGGUGAGAAUCCCGUGUGGCGAGGAGUGCGGUUCUUUGUAAAGUGCCUUCGAAGAGUCGAGUUGUUUGGGAAUGCAGCUCUAAGUGGGUGGUAAAUUCCAUCUAAAGCUAAAUAUUGGCGAGAGACCGAUAGCGAACAAGUACAGUGAUGGAAAGAUGAAAAGAACUUUGAAAAGAGAGUGAAAAAGUACGUGAAAUUGUUGAAAGGGAAGGGCAUUUGAUCAGACAUGGUGUUUUGUGCCCUCUGCUCCUUGUGGGUAGGGGAAUCUCGCAUUUCACUGGGCCAGCAUCAGUUUUGGUGGCAGGAUAAAUCCAUAGGAAUGUAGCUUGCCUCGGUAAGUAUUAUAGCCUGUGGGAAUACUGCCAGCUGGGACUGAGGACUGCGACGUAAGUCAAGGAUGCUGGCAUAAUGGUUAUAUGCCGCCCGUCUUGAAACACGGACCAAGGAGUCUAACGUCUAUGCGAGUGUUUGGGUGUAAAACCCAUACGCGUAAUGAAAGUGAACGUAGGUUGGGGCCUCGCAAGAGGUGCACAAUCGACCGAUCCUGAUGUCUUCGGAUGGAUUUGAGUAAGAGCAUAGCUGUUGGGACCCGAAAGAUGGUGAACUAUGCCUGAAUAGGGUGAAGCCAGAGGAAACUCUGGUGGAGGCUCGUAGCGGUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGAAUUUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUCCUGCCGAAGUUUCCCUCAGGAUAGCAGAAGCUCGUAUCAGUUUUAUGAGGUAAAGCGAAUGAUUAGAGGUUCCGGGGUCGAAAUGACCUUGACCUAUUCUCAAACUUUAAAUAUGUAAGAAGUCCUUGUUACUUAAUUGAACGUGGACAUUUGAAUGAAGAGCUUUUAGUGGGCCAUUUUUGGUAAGCAGAACUGGCGAUGCGGGAUGAACCGAACGUAGAGUUAAGGUGCCGGAAUACACGCUCAUCAGACACCACAAAAGGUGUUAGUUCAUCUAGACAGCCGGACGGUGGCCAUGGAAGUCGGAAUCCGCUAAGGAGUGUGUAACAACUCACCGGCCGAAUGAACUAGCCCUGAAAAUGGAUGGCGCUCAAGCGUGUUACCUAUACUCUACCGUCAGGGUUGAUAUGAUGCCCUGACGAGUAGGCAGGCGUGGAGGUCAGUGACGAAGCCUAGACCGUAAGGUCGGGUCGAACGGCCUCUAGUGCAGAUCUUGGUGGUAGUAGCAAAUAUUCAAAUGAGAACUUUGAAGACUGAAGUGGGGAAAGGUUCCACGUCAACAGCAGUUGGACGUGGGUUAGUCGAUCCUAAGAGAUGGGGAAGCUCCGUUUCAAAGGCCUGAUUUUAUGCAGGCCACCAUCGAAAGGGAAUCCGGUUAAGAUUCCGGAACCUGGAUAUGGAUUCUUCACGGUAACGUAACUGAAUGUGGAGACGUCGGCGCGAGCCCUGGGAGGAGUUAUCUUUUCUUCUUAACAGCUUAUCACCCCGGAAUUGGUUUAUCCGGAGAUGGGGUCUUAUGGCUGGAAGAGGCCAGCACCUUUGCUGGCUCCGGUGCGCUUGUGACGGCCCGUGAAAAUCCACAGGAAGGAAUAGUUUUCAUGCCAGGUCGUACUGAUAACCGCAGCAGGUCUCCAAGGUGAACAGCCUCUAGUUGAUAGAAUAAUGUAGAUAAGGGAAGUCGGCAAAAUAGAUCCGUAACUUCGGGAUAAGGAUUGGCUCUAAGGGUCGGGUAGUGAGGGCCUUGGUCAGACGCAGCGGGCGUGCUUGUGGACUGCUUGGUGGGGCUUGCUCUGCUAGGCGGACUACUUGCGUGCCUUGUUGUAGACGGCCUUGGUAGGUCUCUUGUAGACCGUCGCUUGCUACAAUUAACGAUCAACUUAGAACUGGUACGGACAAGGGGAAUCUGACUGUCUAAUUAAAACAUAGCAUUGCGAUGGUCAGAAAGUGAUGUUGACGCAAUGUGAUUUCUGCCCAGUGCUCUGAAUGUCAAAGUGAAGAAAUUCAACCAAGCGCGGGUAAACGGCGGGAGUAACUAUGACUCUCUUAAGGUAGCCAAAUGCCUCGUCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAUGGAUUAACGAGAUUCCCACUGUCCCUAUCUACUAUCUAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCUUGGCAGAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGUUGAGCUUGACUCUAGUUUGACAUUGUGAAGAGACAUAGAGGGUGUAGAAUAAGUGGGAGCUUCGGCGCCAGUGAAAUACCACUACCUUUAUAGUUUCUUUACUUAUUCAAUGAAGCGGAGCUGGAAUUCAUUUUCCACGUUCUAGCAUUCAAGGUCCCAUUCGGGGCUGAUCCGGGUUGAAGACAUUGUCAGGUGGGGAGUUUGGCUGGGGCGGCACAUCUGUUAAACGAUAACGCAGAUGUCCUAAGGGGGGCUCAUGGAGAACAGAAAUCUCCAGUAGAACAAAAGGGUAAAAGCCCCCUUGAUUUUGAUUUUCAGUGUGAAUACAAACCAUGAAAGUGUGGCCUAUCGAUCCUUUAGUCCCUCGGAAUUUGAGGCUAGAGGUGCCAGAAAAGUUACCACAGGGAUAACUGGCUUGUGGCAGUCAAGCGUUCAUAGCGACAUUGCUUUUUGAUUCUUCGAUGUCGGCUCUUCCUAUCAUACCGAAGCAGAAUUCGGUAAGCGUUGGAUUGUUCACCCACUAAUAGGGAACGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGUGAGACAGGUUAGUUUUACCCUACUGAUGAAUGUUACCGCAAUAGUAAUUGAACUUAGUACGAGAGGAACAGUUCAUUCGGAUAAUUGGUUUUUGCGGCUGUCUGAUCAGGCAUUGCCGCGAAGCUACCAUCCGCUGGAUUAUGGCUGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCAUGCUAGAACGCGGUGAUUUCUUUGCUCCACACAAUAUAGAUGGAUACGAAUAAGGCGUCCUUGUGGCGUCGCUGAACCAUAGCAGGCUAGCAACGGUGCACUUGGCGGAAAGGCCUUGGGUGCUUGCUGGCGAAUUGCAAUGUCAUUUUGCGUGGGGAUAAAUCAUUUGUAUACGACUUAGAUGUACAACGGGGUAUUGUAAGCAGUAGAGUAGCCUUGUUGUUACGAUCUGCUGAGAUUAAGCCUUUGUUGUCUGAUUUGUUUUUUAUUUCUUUCUAAGUGGGUACUGGCAGGAGCCGGGGCCUAGUUUAGAGAGAAGUAGACUGAACAAGUCUCUAUAAAUUUUAUUUGUCUUAAGAAUUCUAUGAUCCGGGUAAAAACAUGUAUUGUAUAUAUCUAUUAUAAUAUACGAUGAGGAUGAUAGUGUGUAAGAGUGUACCAUUUACUAAUGUAUGUAAGUUACUAUUUACUAU

  Taxonomic tree

  View annotations in different species by clicking on species names.

  Scroll around to explore the entire tree. Click tree nodes to collapse or expand them. Hover over taxon names to display additional information.

  This sequence is found in 3 other species

  1. Saccharomyces cerevisiae RDN37-1
  2. Saccharomyces cerevisiae YJM1549 RDN37-102
  2D structure New