Sorry, there was a problem loading sequence from server. Please try again and contact us if the problem persists.

Gloeocapsa sp. PCC 7428 23S ribosomal RNA URS000019CCAB_1173026

Genome locations

Gene Ontology annotations

Sequence

Sequence features are shown above as colored rectangles. Zoom in and click to view details, or Reset

Search for similar sequences
UCAAGCUAAAUAGGGCUGAUGGUGGAUACCUAGGCACACAGAGGCGAAGAAGGACGUGGUAACCGACGAAACGCUCCGGGGAGUUGGAAGCAAGCAGAGAUCCGGAGAUGUCCGAAUGGGGCAACCCUAUGUACUACCGACUGAAUCAAUAGGUCGGCAAGAGCCAACCCAGCGAACUGAAACAUCUUAGUAGCUGGAGGAAGAGAAAGAAAACUCGAUUCCCUAAGUAGUGGUGAGCGAACGGGGACUAGCCUAAACCAGAGGAUUCAUCUUCUGGGGUAGUGGGACAGCGACAUGGAAUCCGAGCGUUAGACGAAGCAGUCGAAUACUGCACCAGAGAAGGUGAAAGUCCUGUAGUCGAAAAGGCAACGAUACUAGCUGAAUCCCGAGUAGCACGGGGCACGAGGAAUCCCGUGUGAAUCAGCGAGGACCACCUCGUAAGGCUAAAUACUACUGUGUGACCGAUAGUGAAACAGUACCGCGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGAAGGGGAGUGAAAUAGAACAUGAAACCGUCAGCCUGCAAGCAGUGGAAGGACGAUUCAACGUCUGACCGCGUGCCUGUUGAAGAAUGAGCCGGCGAGUUAUAACGUGUGGCAGGUUAAGGUGCAUAGCCGAAGCCAAAGCGAAAGCGAGUCUGAAUAGGGCGUAUUUAUUGUCACAAGUUAUAGACCCGAACCCGGGUGAUCUAACCAUGUCCAGGAUGAAGCUUGGGUAACACCAAGUGGAGGUCCGCACCGACCGAUGUUGAAAAAUCGGCGGAUGAGGUGUGGUUAGGGGUGAAAUGCCAAUCGAACCCGGAGCUAGCUGGUUCUCCCCGAAAUGUGUUGAGGCGCAGCGGCUGUGAUUGAAAGUCUGGGGGUAAAGCACUGUUUCGGUGCGGGCUGCGAGAGCGGUACCAAAUCGAGACAAACUCUGAAUACCAGGCUCCAAGCAGCUAGUGAGACGGUGGGGGAUAAGCUUCAUCGUCAAGAGGGAAACAGCCCAGACCACCAGCUAAGGUCCCCAAAUUGUCACUAAGUGAUAAAGGAGGUGGGAGUGCAAAGACAACCAGGAGGUUUGCCUAGAAGCAGCCAUCCUUGAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCAAGCGCUCCUGCGCCGAAAAUGAACGGGGCUAAGUGACGUACCGAAGCUGUGGGAUAUGCAAAUAUCGGUAGGGGAGCGUUCCGCGAUAGGGUGAAGCACUAGCGGCAAGCAGGUGUGGACGAAGCGGAAGUGAGAAUGUCGGCUUGAGUAGCGAAAACAUUGGUGAGAAUCCAAUGCCCCGAAACCCUAAGGGUUCCUCCGGCAGGUUCGUCCACGGAGGGUUAGUCAGGACCUAAGGCGAGGCCAAACGGCGUAGUCGAUGGACAACGGGUGAACAAUCCCGUACUGAUAAUAAGUAGUGCAGAGGGACACAGAAGGCAAAGCCAGCCGGAUGUUGGUUACCGGUUCAACCACUCAAGGUGAUGAGAAGCGGCGAAAACGCUUUGAGCCAAGAUGGGAGUACGAGGUGCUACGGCACCGAAGUGGUGUAGUCAAGCUGUCAAGAAAAGCUCGGUGGCACGUUAACUUAUUGUUACCUGUACCCGAAACCGACACAGGUAGGGAGGUUGAGAAUACCAAGGGGCGCGAGAUAACUCUCUCUAAGGAACUCGGCAAAAUGGCCCCGUAACUUCGGAAGAAGGGGUGCCUACGCAAGUAGGUCGCAGUGAAGAGAUCCAGGCGACUGUUUACCAAAAACACAGGUCUCCGCAAAGUCGAAUGACGACGUAUGGGGGCUGACGCCUGCCCAGUGCCGGAAGGUUAAGGAAGUUGGUCAGGGAGUUAUCCUGAAGCUGACGACCGAAGCCCCGGUGAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCCGCACGAAAGGCGUAACGAUCUGGAUGGUGUCUCAGAGAGAGACUCGGCGAAAUAGGAAUGUCUGUGAAGAUACGGACUACCUGCACCUGGACAGAAAGACCCUAUGAAGCUUUACUGUAGCCUGGAAUUGGGUUCGGGCUUUGCUUGCGCAGGAUAGGUGGGAGGCGUUGAACUACUCCUUGUGGGGGGUAGGGAGCCAACGGUGAGAUACCACUCUGGCGAAGCUAGAAUUCUAACCUGUAGCCGUCGACCGGCACGGGAACAGUUUCAGGUGGGCAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCUAAAAGGUAACGGAGGCGCGCAAAGGUUCCCUCAGCACGGUUGGAAAUCGUGCGGCGAGUGUAAAGGCAAAAAGGGAGCUUGACUGCAAGAGCAACAACUCAAGCAGGGACGAAAGUCGGCCUUAGUGAUCCGACGGCACUGAGUGGAAGGGCCGUCGCUCAACGGAUAAAAGUUACUCUAGGGAUAACAGGCUGAUCUCCGCCAAGAGUUCACAUCGACGCGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCAUCGCAACCUGGGGCGGAAGUACGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGUACGUGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCCAUAUCCGGUGCAGGCGCAAGAGCAUUGAGAGGAGUCCUCCUUAGUACGAGAGGACCGGGAGGAACGCACCGCUGGUGUACCAGUUAUCGUGCCAACGGUAGACGCUGGGUAGCCAAGUGCGGCGUGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGUGGGAAGCCCACCUCAAGAUGAGUGCUCUCACUACUAAAAGUAGGUAAGGUCACAGGGAGAACACCUGUUCAUAGGCGCUAGGUGGAAGAGCAGUAAUGUUUGUAGCCGAGGCGUGCUAAUAGACCGAGGGCUUGACCUC

Taxonomic tree

View annotations in different species by clicking on species names.

Scroll around to explore the entire tree. Click tree nodes to collapse or expand them. Hover over taxon names to display additional information.