Sorry, there was a problem loading sequence from server. Please try again and contact us if the problem persists.

Dactylococcopsis salina PCC 8305 23S ribosomal RNA URS000013A9EC_13035

Genome locations

Gene Ontology annotations

Sequence

Sequence features are shown above as colored rectangles. Zoom in and click to view details, or Reset

Search for similar sequences
CAAGCGAAAAAGAGCUAACGGUAAAGCCCUAGGCACAUCGAGGCGAAGAAGGACGUGGUAACCGACGAAACGUUGCGGGGAGCUGGAAACAAGCCUAGAGCCGCAAGUCUCCGAAUGGGGCAACCCCAAGAACGGUCUGCUGAAUCUAUAGGCAGAAACGAGCCAACGCGGCGAACUGAAACAUCUUAGUAACCGUAGGAAAAGAAAACAAGAGUGAUUCCCCUAGUAGCGGCGAGCGAACGGGGAGCAGCCUAAACCUCCCACUGCGGUGAGAGGGGUCGUGGGACAGCAAUGGUCAGACGGAGACUCUUAAACGAAGCAACUGAAAACUGCACCAGAGAGGGUAAAAGUCCCGUAGUUGAAAAGGAAAACCGCUGCGCUGAAUCCCGAGUAGUUCGGAACACGAGAAAUUCCGAGUGAAUCAGCCAGGACCACCUGGUAAGGCUAAAUACUCCGAUGUGACCGAUAGCGAACCAGUACCGCGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGCGAGGGGAGUGAAAAAGAACGUGAAACCGUUAGCUUACAAGCAGUGGGAGGACGAUGAAACGUCUGACCGCGUGCCUGUUGAAGAAUGAGCCGGCGAGUAAUUAGUCGUGGCCGGUUAAGCUCACGAAGAGCGAAGCCCAAGGGAAACCGAGUCUGAAAAGGGCGUAAGUCACGGGUAAUUGACCCGAACCCGGGUGAACUAACCAUGACCAGGAGGAAGCUUGGGUAGUACCAAGUGGAAGUCCGAACCGACCAACGUUGAAAAGUUGGCGGAUGAGUUGUGGUUAGCGGUGAAAUGCCAAUCGAACUCGGAGCUAUCUGGUUCUCCCCGAAAUGCGUUUAGGCGCAGCAGCGAAGAAAAAGCAGUGGGGGUAAAGCACUGUUUCGCUACGGGCUGCGAAAGCGGUACCAAAGCGAGACAAACUCAGAAUACCAUUGUGAAAAUCGUGAGUGAGACGGUGGGGGAUAAGCUUCAUCGUCAAGAGGGAAACAGCCCAGACCACCAGCUAAGGUCCCGAAAUGAUGGCUAAGUGAAAAAGGAGGUAGGAACGCCAAGACAACCAGGAGGUUUGCCUAGAAGCAGCCACCCUUAAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCAAGCGUUCCCGCGCCGAAAAUGAACGGGGCUAAGUCAUCUACCGAAGCUGUGGACAGGAUAACUGUGGUAGGGGAGCGUUCUAUCAAGGGAGAAGCACUAGCGGCAAGCAGGUGUGGACGAGAUAGAAGUGAGAAUGUCGGCUUGAGUAGCGAAAACUUUGGUAAGAAUCCAAAGCCCCGAAACCCUAAGGGUUCCUCCGGAAGGCUCGUCCGCGGAGGGUUAGUCGGGACCUAAGGCGAGACCGAAAGGUGUAGUCGAUGGACAUCGGGUGAAUAAUCCCGAACGACUGAGUGGGAGCAACACCGGGACGCAUGAAAAUAGGUGAUACCCUGAAUGGAUUGGGAGGAAGUUACGACUUCCGCAUCACUGAAGUUAGUGCCAAGAAAAGCGGUAGUUGUGAAGAAAGCCAGUCCCCGUACCCGAAACUGACACAGGUAGGGAGGUAGAGCAUACCAAGGGGCGCGAGAAAACUCUCUCUAAGGAACUCGGCAAAAUCACCCCGUAACUUCGGGAGAAGGGGUACCAGCGAGAGCUGGUCGCAGUGACCAGGCCCAGGCGACUGUUUACCAAAAACACAGGUCUCUGCCAACUCGAAAGAGGAAGUAUAGGGGCUGACGCCUGCCCAGUGCUGGAAGGUUAAGGAAGUCGGUUAGCUUCGGCAAAGCUGGCAACCGAAGCCCCAGUGAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCCGCACGAAAGGCGUAACGAUCUGGGCGCUGUCUCGGAGAGAGGCUCGGCGAAAUAGGAAAGUCUGUGAAGAUACGGACUACCGACACCAGGACAGAAAGACCCUAUGAAGCUUUACUGUAACCUGAAGUGGGGUUCGGGCUGAGCUUGCGCAGGAUAGGUGGGAGGCGAAGAAAGUUUCCUCGUGGGGAAACUGGAGCCAUCGGUGAGAUACCACUCUGGUUCAGCUAGAAUUCUAACCUUCACCCGUAAGCCGGGGAAGGGACAGCUGCAGGCGGGCAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCAAAAAGGUAACGGAGGCGCGCCAAGGUUCCCUCAGGCUGGUUGGAAAUCAGCCGCAGAGUGCAAAGGCAGAAGGGAGCUUGACUGCGAGACCGACAAGUCGAGCAGGGACGAAAGUCGGCCUUAGUGAUCCGACGGCGCUGCGUGGAAAGGCCGUCGCUCAACGGAUAAAAGUUACUCUAGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCAAGAGUUCACAUCGACGGGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCAUCGCAACCUGGGGCUGAAGUCGGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGUACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCCAUAUCCGGUGUCGGCGUUAGAGCAUUGAGAGGAGCCUUCCUUAGUACGAGAGGACCGGGAAGGACGCACCGCUGGUGUACCUGUUAUCGUGCCAACGGUAAACGCAGGGUAGCCAAGUGCGGAGCGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGUGGGAAGCCCACCUCAAGAUGAGUGCUCUCAUUCUGUCAAGGAAGUAAGGUCACAGGAAGAACACCUGUUUAUCGGUGCUCGGUGGUAGUCUGGUAACAGAUGAAGCCAAGGCAUACGAACCGACCGAGGGCUUGAUCU

Taxonomic tree

View annotations in different species by clicking on species names.

Scroll around to explore the entire tree. Click tree nodes to collapse or expand them. Hover over taxon names to display additional information.