Sorry, there was a problem loading sequence from server. Please try again and contact us if the problem persists.
Methanothrix thermoacetophila 23S ribosomal RNA secondary structure diagram

Methanothrix thermoacetophila 23S ribosomal RNA URS00000817B7_2224

Genome locations

Gene Ontology annotations

Sequence

Sequence features are shown above as colored rectangles. Zoom in and click to view details, or Reset

Search for similar sequences
UAUGCCAGCCGGGGGAUGGCUCGGCUCGAGCGCUGAUGAAGGGCGUGCCAAGCUGCGAUAAGCCCCGGCGAGGCGCAGGGAGCCUUUGAACCGGGGAUGCCCUAAUGGGAAAUCCCAGUUUCAUGCUGAUCCGUAAGGAUCGGGAACGCCCCGGAUUGAAACAUCUUAGUAGGGGCAGGAGAAGAAAUCAAAACGAGAUGCCGUCAGUAACGGCGAGUGAACGCGGCAGAGCCCAAACCGAAUCCCGAAAGGGAGAUGUGGUGUGAUAAGCACCGCUCAUAACGGUCUGGCAAGGGAAUCCGAAGUGGCCUGGAACGGCCCGCCAAAGAGUGUGAUAGCCACGUAGGAGCAACCAAGCCGGAUCCGAGCGGCGUCUUGAGUACCGUGAGUCGGAUAUCUCGCGGGAAGUUGGGGGUCACCAACCUCCAAGGCUAAAUACGUCUCGAGACCGAUAGCGCAGUAGUAGGGUGACCUAAAGCUGAAAAGAACCCUGGAUAGGGGUGUGAAAAGAGCCUGAAAUCGGCUGGCGAUGGUGCGUCACGGCAUGUGAGGACCUUCAGGCCGAAGGAGGUCGUCGCGAGGCGACAGUACGAGGCCUGAUGCCGGUGUCGUGACUUACGUUUUGAAGAACGGACCAAGGAGUGCAUCUGGCUGGCAAGGUUAAUCUCGAAAGAGAGUAGCCGAAGCGAAAGCGACAUGCGCGCAUCGAUGAGAGAGGCGCGGCGUAUGAAAGUGCGCGGAGUCAGCUGGAUGCGACCCGAAGCCGGGCGAUCUAGGCGUGGGCAGGUUGAAGCGUGGCGAAAGCUGCGUGGAGGACCGCUAGCGGUGCUGAUAUGCAAAUCGCUCGCGUGACCUGCGUCUAGGGGUGAAAGUCCAAUCGAGCCCGGAAAUAGCUGGUUCCUCCCGAAACAUGUCGCAGCAUGACCUGGCCGGAGGCAGUCGGCGGAGUAGAGCACUGAUUGGGGAUCCCGGGCGGGAAACCGCUCGCUCUCCUGUCAAACUCCCAACACGCCGUCGCCUUAGAUGGCCGGAAGUCCGGGCUGGUGGGUAAGCUACUAGUCCGUGAGGGAGACAACCCAGACCGUGGUUAAGGUCCCAAAAUGUCGGCUAAGUGUUAACACUGAAGGGCGUCCUAGACCUAAGACAACUGGGAGGUUAGCUUAGAAGCAGCUACCCUUUAAAGAGUGCGUAACAGCUCACCAGUCGAGGCCUAGGGCCCCGAAAAUGGACGGGGCUAAGCCGACUACCGAUACCACGGAGCGCCGCAAGGCGAUCUGGUAGGGAGGCGCCGCGCGUGGGUGGAAGCAACUCCGUGAGGAGUCGUGGACCACGCGGGGACGAAAAUCUUGGUAGCAGUAGCAGCAAAGUCGGGUGAGAAUCCCGACCGCCGUAAGGGCCAGGGUUCCUGGGCAACGAUCGUCAGCCCAGGGUUAGUCGGUCCUAAGGUGUGCCGUAACUCGAGCACAUCAAAUGGGAAACAGGUUAAUAUUCCUGUACCUACCGGCACUAAAACCGACGCUUCCGGAUAUGCCUGACACCCGCGCCAGGGUGCUCAAGCGCCGAAGUCCGCGGAGAGCCGUCAUGGCGAGAAACGGACGAAUGCGUGAUGACGCAAGCAGGCAAAUUCCGGGAGCCCGUGAAAAGGGAGCCGGAGGCCGUACCGAGAACCAACACUGGUGCCCCGAGCUAAGAAGGCUCAGGCGUGUCGGAAGUAAUCCGGCUAAGGGAAUUCGGCAAAUUAGCCACGUAACUUCGGGAUAAGUGGUGCCUGCUUCGCAAGAAGCAGGUCGCAGUGACGAGGGGGCUCUGACUGUCUAAUAACAACAUAGGUGGUUGCAGACCCGAAAGGGCAAGUACAACCACUGAAUCCUGCCCAGUGCGGGUACCUGAAAACCCGGUACAACGGGAAGAAGGGCCCGUCAACGGCGGGGGUAACUAUGACCCUCUUAAGGUAGCGUAGUACCUUGCCGCUUAAUUGGCGGCUCGCAUGAAUGGAUCAACGAGAGCCCCACUGUCCCUAGCCGGAACCCGGUGAACCUUACGUCCCAGUGCAGAGUCUGGGGACCCCUGAUGGGAAGUGAAGACCCCGUGGAGCUUUACUGCAGCCUGCCGCUGGGUUGUGGUUCUGGAUGUAGAGCAUAGGUAGGAGGCGUCGAAACCCGGGCGCCAGCUCGGGCGGAGCCACCACUGGAAUACUACCCUUCUGGAACUACCACCCUAACUCCGAAAGGAGGACACCGGUAGGUGGGCAGUUUGGGUGGGGCGCCACUCCCUAGAAAAGAUAUCUAGGGAGCCCUAAGGUCGACUCAGUUGGGUCGGAAACCCAACAAAGAGUGUAAAAGCAUAAGUCGGCCUGACGUCAUCCCGCAUAGCAAAGGAUGACGAGACGAAAGUCGGGUUUAGCGAACCUCUCAGCCCCCUUGGUGGGGGCGUUAGAUGACAGAAAAGCUACCCCGGGGAUAACAGAGUCGUCACCGGCAAGAGCACAUAUCGACCCGGUGGCUUGCUACCUCGAUGUCGGUUCUCUCCAUCCUGGCCGUGCAGCAGCGGCCAAGGGUGAGGUUGUUCGCCUAUUAAAGGAGAUCGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGUGAGACAGGUCGGUUACUAUCUGUCAGGGGUGCUUCGCGGUCUGAGGGCAGGCUGGCUUUAGUACGAGAGGAACAAGCCAGCGGCGCCACUGGUCGAUCGGUUGUCUGGCAAGGCACGGCCGAGCAGCUACGCGCCACAGGGAUAAGGGCUGAAAGCAUCUAAGCCCGAAACCCAACCCGAAAAGAGACCGCUCCAAGGGCCCUCGUAAAAGACGAGUUCGAUAGAGUCGGGGUGUACGCACCAAGGCAACGAGGUGCUCAGCCCGCGACCACUAACCGCC

Taxonomic tree

View annotations in different species by clicking on species names.

Scroll around to explore the entire tree. Click tree nodes to collapse or expand them. Hover over taxon names to display additional information.

This sequence is found in 2 other species

  1. Methanothrix thermoacetophila PT bacterial LSU rRNA
2D structure