This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?external_id=Lepto_inter_Lai566&format=api
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?external_id=Lepto_inter_Lai566&format=api&page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00001EF0A6?format=api", "rnacentral_id": "URS00001EF0A6", "md5": "c96080b5b70e5c2942d3cd27ab5bb184", "sequence": "AAUUGGUUUCGACUGUUGUUGCCAGGGGUUAUGUGGCGUGUAGAGGUUGUAGGCUCCUCUAAAAACCUUCAAACAAUAACCGCUAAUAACGAAUUAGCUUUAGCAGCUUAAUCUCUGCUACGGAACUUUAGUUUUUUCUCUCGAAUUCUAAAUGUUCUGACAAUGAUCGGGAGGCGAUUCUUUUGGUUUUUGGUUCCUAAAAGAGUUUGUAUUUGAGCCGAAUAGGAAAGAGAGUCCUGUCUGAGGGUGAACCUCUUUCCGAAAUUUUAUACACAGACUACACACGUAGAGGCUGAUCUGGGGCGCAAUAGGACGCGGGUUCGAACCCCGCCGUCUCCACCA", "length": 342, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00001EF0A6/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00001EF0A6/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tmRNA from 25 species", "rna_type": "tmRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "tmRNA Website" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00003138C8?format=api", "rnacentral_id": "URS00003138C8", "md5": "5886e2be33e47b259b13f35c46c55d01", "sequence": "AAUUGGUUUCGACUGUUGUUGCCAGGGGUUAUGUGGCGUGUAGAGGUUGUAGGCUCCUCUAAAAACCUUCAAACAAUAACCGCUAAUAACGAAUUAGCUUUAGCAGCUUAAUCUCUGCUACGGAACUUUAGUUUUUUCUCUCGAAUUCUAAAUGUUCUGACAAUGAUCGGGAGGCGAUUCUUUUGGUUUUUGGUUCCUAAAAGAGUUUGUAUUUGAGCCGAAUAGGAAAGAGAGUCCUGUCUGAGGGUGAACCUCUUUCCGAAAUUUUAUACACAGACUACACACGUAGAGGCUGAUCUGGGGCGCAAUAGGACGCGGGUUCGAACCCCGCCGUCUCCAAAG", "length": 342, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00003138C8/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00003138C8/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tmRNA from 25 species", "rna_type": "tmRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "tmRNA Website" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00003E7957?format=api", "rnacentral_id": "URS00003E7957", "md5": "d3c45a41bad1ef912e15c64564360a1e", "sequence": "GGGGACGAAAUUGGUUUCGACUGUUGUUGCCAGGGGUUAUGUGGCGUGUAGAGGUUGUAGGCUCCUCUAAAAACCUUCAAACAAUAACCGCUAAUAACGAAUUAGCUUUAGCAGCUUAAUCUCUGCUACGGAACUUUAGUUUUUUCUCUCGAAUUCUAAAUGUUCUGACAAUGAUCGGGAGGCGAUUCUUUUGGUUUUUGGUUCCUAAAAGAGUUUGUAUUUGAGCCGAAUAGGAAAGAGAGUCCUGUCUGAGGGUGAACCUCUUUCCGAAAUUUUAUACACAGACUACACACGUAGAGGCUGAUCUGGGGCGCAAUAGGACGCGGGUUCGAACCCCGCCGUCUCCAAAG", "length": 350, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00003E7957/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00003E7957/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tmRNA from 56 species", "rna_type": "tmRNA", "count_distinct_organisms": 135, "distinct_databases": [ "ENA", "tmRNA Website" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000058C344?format=api", "rnacentral_id": "URS000058C344", "md5": "0e55dea8cda7753015494d74c39e2c6e", "sequence": "GGGGACGAAAUUGGUUUCGACUGUUGUUGCCAGGGGUUAUGUGGCGUGUAGAGGUUGUAGGCUCCUCUAAAAACCUUCAAACAAUAACCGCUAAUAACGAAUUAGCUUUAGCAGCUUAAUCUCUGCUACGGAACUUUAGUUUUUUCUCUCGAAUUCUAAAUGUUCUGACAAUGAUCGGGAGGCGAUUCUUUUGGUUUUUGGUUCCUAAAAGAGUUUGUAUUUGAGCCGAAUAGGAAAGAGAGUCCUGUCUGAGGGUGAACCUCUUUCCGAAAUUUUAUACACAGACUACACACGUAGAGGCUGAUCUGGGGCGCAAUAGGACGCGGGUUCGAACCCCGCCGUCUCCACCA", "length": 350, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000058C344/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000058C344/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tmRNA from 56 species", "rna_type": "tmRNA", "count_distinct_organisms": 135, "distinct_databases": [ "ENA", "tmRNA Website" ] } ] }