This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=ena&format=api
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=ena&format=api&page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C91?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3C91", "md5": "1fbbca0ca23e3ab4887433ca702040aa", "sequence": "AUAGGUUUGGUCCCAGCCUUCCUGUUAACUCUCAACAGACUUACACAUGCAAGCAUCCACGCCCCGGUGAGUAACGCCCUCCAAAUCAAUAAGACUAAGAGGAGCAGGUAUCAAGCACACAUCUUGUAGCUUACAACGCCUCGCUUAACCACACCCCUACGGGAGACAGCAGUGACAAAAAUUAAGCUAUAAACGAAAGUUUGACUAAGCCAUGUUGACCAGGGUUGGUAAAUCUCGUGCCAGCCACCGCGGUCAUACGAUUAACCCAAGCUAACAGGAAUACGGCGUAAAACGUGUUAAAGCACUACAUCAAAUAGAGUUAAAUUCUAAUUAAACUGUAAAAAGCCAUAAUUACAACAAAAAUAGAUGACGAAAGUAACCCUACUGCAGCUGAUACACUAUAGCUAAGACCCAAACUGGGAUUAGAUACCCCACUAUGCUUAGCCCUAAACACAAAUAAUUACAGAAACAAAAUUAUUCGCCAGAGUACUACCGGCAACAGCCCGAAACUCAAAGGACUUGGCGGUGCUUUAUACCCUUCUAGAGGAGCCUGUUCUAUAAUCGAUAAACCCCGAUAAACCUCACCAAUCCUUGCUAAUACAGUCUAUAUACCGCCAUCUUCAGCAAACCCUAAAAAGGAACAAAAGUAAGCUCAACCACAACACAUAAAGACGUUAGGUCAAGGUGUAACCCAUGGAAUGGGAAGAAAUGGGCUACAUUUUCUACCCUAAGAAAAUUAAUACGAAAGCCAUUAUGAAAUUAAUGACCAAAGGAGGAUUUAGUAGUAAACUAAGAAUAGAGUGCUUAGUUGAAUUAGGCCAUGAAGCACGCACACACCGCCCGUCACCCUCCUCAAGUAAAUACAAUGCACUCAAGCCUAUUAACACGCAUCAACUACAUGAGAGGAGAUAAGUCGUAACAAGGUAAGCAUACUGGAAAGUGUGCUUGGAUAA", "length": 953, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C91/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C91/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 9 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C93?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3C93", "md5": "537ffeb92e230df18dac21ea0ee8c057", "sequence": "GGGUCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAAGAACCUUACCUAGGCUCUAAUGCUAAGCGCUAUUUUCAGAAAUGAUUAGUUCCUUCGGGACGUUUAGCAAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCUAUCUUUAGUUGCCAGCGAGUCAAGUCGGGGACUCUAAAGAGACUGCCUGCGCAAGCAGAGAGGAAGGAGGGGAUGACGUCAAAUCAUCAUGGCCUUUAUGCCUAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGUAAAGACAAAGGGUUGCUACUUGGCGACAAGAUGCCAAUCCCAAAAACUUUAUCUCAGUUCGGAUCGGAGUCUGCAACUCGACUCCGUG", "length": 405, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C93/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C93/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C95?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3C95", "md5": "5a2370185e69ff323e9d924d1397bfdb", "sequence": "UACGUAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGGGCGCGUAGGCGGUCUGUUAAGUGUGAAGUGAAAUCUCCCAGGGGCUCAACCCGGAACGCUUCGCAUACUGGCAGACUGGAGGAAGGCAGAGGUAACUGGAAUUCCUGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUUGAUAUCAGGGAGGAGCUCCAAUGGGCGAAGGCAGGUUACUGGGCCUUAUCUGACGCUGAGGCGCGAAA", "length": 238, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C95/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3C95/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F18?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F18", "md5": "211c064de440870806b06d098ec57334", "sequence": "CCUACGGGAGGCUGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGCAAGCCUGAUGCAGCCAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGCACUUUCAGCGGGGGGGAAGGCGGUGAGGUUAAUAACCUCAUCGAUUGACGUUACCCGCAGAAGAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGACGUAAAGCGCACGCAGGCGGUCUGUCAAGUCGGAUGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGAACCGCAUUCGAAACUGGCAGGCUAGAAUCUUGUAGAGGGGGGUAGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCUGGAGGAAUACCGGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGACAAAGACUGACGCUCAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCGGGUAGUC", "length": 465, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F18/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F18/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 16 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1A?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F1A", "md5": "211e65977cc7f50bb407b6970303d4f7", "sequence": "UAAAGCAAAGGCAUGAAAGGCAGCACGGCUCCUCGCCACUCUUCUGCACUUAGGACUCUGUGAAAUAAAAGCCCUCUACCCAGAUGGUGGGCUGUAUUUGCCCAACAAGAAGAGGAGGACGAGGAGGAGGAGGGGGAGGAAGGAGCAACGUCUUUGGCUGGCAAUAUUCAGCCUCUGAGGCAGCAGCACGCUGACUAAAUCUCCUUCAGCGAACUACAAGCGAAACUCCACUCUGGAAAGGUAUGUAAAUGGCGGAUGAUAUUUCCAGGAACCACUCCAGGUAGAAGCCUCACAACGAGUGGAAAAUUCCUCAUCAUAGAAGACUUUGAUAUUCGAAGAGACACAAAUUUCGACAAAGAGUAGAUGUAGGAAAUUCUGAGAUAUUUUUACAAGCUUUUGGCACGACUUUCCAUUAUCAAUGCAUUAGAAAUUUAAUUACCAAGUCCUUGAACCCCCCACCCGCCAUGUGAGAGCUUUUCGGCUUAGCCAAAAGAGCAGCCUGCCAGAAAAAAAAAACACCUGCCCAGGAGGCCACGUUAAGCAGCUUAUGGCCGAAACUGAUCAAUAAUAAACGAAUUUUAGUUGGCUCCGAGUCGGAGGAGCCCUGCUGGCCCCUGGCUGGUGGGUAGUGGGGGGGAGGAGGGGGUGGUAGGGGGUCCAAUUUAUAAUCCACAAGGCAAACUGCAAUUAAAACGACUUAAUUGUUUAUUAAUGCGCACUUCCCAGUCUGGGCGUGAAAAAAUAAAUUAAUUAGUUGCUAUUUUAAAUAUGGCGCAGACAAUUUAAAAUGCCACGGCCCUGGAAUCCCAUUUUCCAAUGCUGAGGGGCCCUCCUUUGAUUUAUGCUCCCUGCACUUGUUCGUCGAGGGCUGGGAGUGGGGGCCUGCAUCGAUGCUGCUGCCGAGGGGGAGCCAAUUUAAUUGCUGGCUGGAUUUUCACACUAAAUCCAUGUUUCCUGCAAACAGCACAGAAAUAGCUUUGGUCUUGGAGCAGGGGAGGAACACGUACCCCUACGCGGGCUUCGGCGUGUCGUGUGAUGAUUAAUGAGACAAUUUUUAUGACGACGAACAGUGGAGCCACAAGGGGGAGUAGGGGAGUCCAUGCAGAGCCUCUACUCAUUCCUUUAGGGUCUACAGAUUCCCCCUUUUUCCAUCCAUCUCCCACCACUGUGCCCCCCGAAGACUUGUCGCUGCCACAUGAAUAACAUGAAUUGCGUUAUGAAAAAUGUACAACAGAAGUUCGUGCAGAUGGAUGGCUGCUACAUGGGGGCUGGGGGCUGGGGGGGCCUCUUUUGGGGUCUGCUGCCAUCAUUACAGAGCUGAGCGAUAAGCGACGUUGCAUGCGGCGACACCACUGACGAUUGCAGAAUGAUGGAUACGUCUAUGGGAGAUGGGAGAGUGCCUGCCUGCCUGCCUGCGACAGACAAGAAUGCGAAUUGAUGUGGCACGUGGGUGCAAUGCUGUUGACUUUGAAAGAUUUAUAUGAAGAGCAACGUCGACAGCUAGCAAAAAUUAGCUGCCACUCUGACAGGCUGCCACAUGCAACGUGCAUGCGGCACAAUUAACACAGGGCCGCCAGCACACACAGACAGGAGUCAUCGUCUUCGUCUCUCAAGGACCUCGUUUCGUGGCCAUGCAAAAGUCAGGCAACAGUCUUUUAUUCGUUAGACUCUUACAGAUUCUCUUCCACGGUCUCCGAGUCCGAGCGCUGGCAGCAUUUCUUGACCCUGUGACAUUUGGGCCAGGGCAGACACAGCUGCGGUAUGUACUCGUCCAUAGAUGCCCGCGAGGGGGUGGGGAGCAGGGCCAACCCCACCAAUAGGGCGAGCAACAAGCACUUCCAGCCGGCAAUCAUUGUAUUCCACGUAGAGGCUUACCCUAGAGGCCACACCAAAGUUUUGAAGAGUGCGGAACGGCUUUCGGGAAUCGGUUUGUUCCAGGCCCGAACCGUGCUGAAAAGCCAAGACUUCUGACGCCUCAAAGUCCCGGGUUCUAGCCCCCCCCCCAUCACCCUUCCACACACUCGUUAUAUUUCAGCUUUUACCAGCUUUGGGUAUAUUUGAACUCUGUUUCGGGAUCGUAUUCCUCCUCUUCAGACCAAACCAGCUGCGUACUCCCCUCGUUAUGGGUUCGCUGGCAGCACAGCUUGAGGUAGGUACAUCUUGGCCAGGGCGGACAGUGGUGAACGGCACAGUCUAGGAGCGGCAGAAGACUGGCAAUGCAGACGAUUACCACAAAA", "length": 2237, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1A/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1A/publications?format=api", "is_active": true, "description": "sRNA from 15 species", "rna_type": "sRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "Ensembl Metazoa" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1C?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F1C", "md5": "551ba50c72b83865185a3ba54574a2b5", "sequence": "GACGUGAGGGGCAAACGUUGUUCGGUGUCACUGGGCUUAAAGAGCGCGUAGGCGGCUGUGCAAGUAAGGUGUGAAAGCCCUCGGCUUACCCGAGGAAGUGCGCCUUAAACUGCAUGGCUUGAGGGCCAGAGGGGUAGGAGGAACUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUCUGGGGGAAGGCCGAUGGCGAAGGCAUCCUACUGGCUGGUUUCUGACGCUGAGGCGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAACCGUACCGU", "length": 269, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1C/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1C/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1D?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F1D", "md5": "21213774cb368c0065b2f401c75c2e30", "sequence": "GUAGUUCAGUUGGUUAGAAUGCCUGCCUGUCACGCAGGAGGUCGCGAGUUCGAGUCUC", "length": 58, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1D/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F1D/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tRNA from 31 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F20?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F20", "md5": "551d193fb8a2571d1b5fd5f9ce5a0398", "sequence": "GGGCCCGCACAAGCGGUGGAGUAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCAGGGCUUGACAUCCUGCGAACCUCUGGGAAACCGGAGGGUGCCUUCGGGAACGCAGUGACAGGUGGUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCACGUCUUUAGUUGCCAGCAUUUAGUUGGGCACUCUAGAGAGACUGCCGGUGAUAAACCGGAGGAAGGUGUGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGCCCCUUACAUCCUGGGCUACACACGUACUACAAUGCUACGGACAAAGGGCAGCAAACUCGCGAGAGCUAGCAAAUCCCAUAAACCGUGGCUCAGUUCAGAUCGUAGGCUGCAACUCGCCUACGUGAAGGAGGAAUCGCUAGUAAUCGCAGGU", "length": 431, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F20/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F20/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F21?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F21", "md5": "21228b3220d5d880e667c09d09f967f5", "sequence": "GGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCAGGGUUUAAAUGCAGAACGACAGGGGUGGAAACACCCCUUCUUCGGACGGACUGCAAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCUGUGAAGUGUCGGGUUAAGUCCCAUAACGAGCGCAACCCCAUUUCUAGUUGCCAGCGGUUCGGCCGGGGACUCUAGAGAAACUGCCAGCGUAAGCUGUGAGGAAGUGGGAUGACGUCAAUCAUCACGGCCCUUACAUCCUGGGCCACACACGUGCUACAAUGGUAGGGACAACAGGUUGCCAACCCGCGAGGGUGAGCAAUCCCAAAACCCUAUCUCAGUUCGGA", "length": 369, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F21/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F21/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F23?format=api", "rnacentral_id": "URS00008E3F23", "md5": "8a81831f30e07edb7d3ccecf88f58047", "sequence": "GGGUGAGUAAUGCUUGGGAAUCUGCCCAAUAGUGGGGGAUAACGUGUGGAAACGCACGCUAAUACCGCAUACGUCCUACGGGAGAAAGCAGGGGACCUUCGGGCCUUGCGCUAUUAGAUGAGCCCAAGUCGGAUUAGCUAGUUGGUAGGGUAAAGGCCUACCAAGGCGACGAUCCGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCC", "length": 232, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F23/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F23/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] } ] }