Sorry, there was a problem loading sequence from server. Please try again and contact us if the problem persists.
Saccharomyces cerevisiae YJM1338 RDN18-20 secondary structure diagram

Saccharomyces cerevisiae YJM1338 RDN18-20 URS00005F2C2D_1294350

Automated summary: This rRNA sequence is 1,800 nucleotides long and is found in Saccharomyces cerevisiae YJM1338. Annotated by 1 database (ENA). Described in 1 paper. Has a conserved secondary structure or a structured region. Matches 1 Rfam family (SSU_rRNA_eukarya, RF01960).

Genome locations

Sorry, there was a problem loading genome locations from server. Please try again and contact us if the problem persists.

This sequence is found in {{ locations.length }} genome :

Go to location Chromosome Start End Strand Ensembl UCSC Sequence identity
Loading genome locations...
Failed to load data from server
No genome locations known
loading browser
 • Can't view - strange chromosome name
 • {{ location.chromosome }} {{ location.start | number }} {{ location.end | number }} {{ location.strand == "1" ? "forward" : "reverse" }} {{ location.ensembl_division.name.replace('EnsemblVertebrates', 'Ensembl') }} UCSC 100% {{ location.identity * 100 | number:0 }}%

  No genome locations found for this sequence. Learn more →

  Gene Ontology annotations

  Sequence

  Sequence features are shown above as colored rectangles. Zoom in and click to view details, or Reset

  UAUCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGUAUAAGCAAUUUAUACAGUGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAAUCAGUUAUCGUUUAUUUGAUAGUUCCUUUACUACAUGGUAUAACUGUGGUAAUUCUAGAGCUAAUACAUGCUUAAAAUCUCGACCCUUUGGAAGAGAUGUAUUUAUUAGAUAAAAAAUCAAUGUCUUCGGACUCUUUGAUGAUUCAUAAUAACUUUUCGAAUCGCAUGGCCUUGUGCUGGCGAUGGUUCAUUCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUUUCAACGGGUAACGGGGAAUAAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUAAUUCAGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACGAUACAGGGCCCAUUCGGGUCUUGUAAUUGGAAUGAGUACAAUGUAAAUACCUUAACGAGGAACAAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGAACUUUGGGCCCGGUUGGCCGGUCCGAUUUUUUCGUGUACUGGAUUUCCAACGGGGCCUUUCCUUCUGGCUAACCUUGAGUCCUUGUGGCUCUUGGCGAACCAGGACUUUUACUUUGAAAAAAUUAGAGUGUUCAAAGCAGGCGUAUUGCUCGAAUAUAUUAGCAUGGAAUAAUAGAAUAGGACGUUUGGUUCUAUUUUGUUGGUUUCUAGGACCAUCGUAAUGAUUAAUAGGGACGGUCGGGGGCAUCAGUAUUCAAUUGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUUGAAGACUAACUACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGACGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUAGGGGAUCGAAGAUGAUCAGAUACCGUCGUAGUCUUAACCAUAAACUAUGCCGACUAGGGAUCGGGUGGUGUUUUUUUAAUGACCCACUCGGCACCUUACGAGAAAUCAAAGUCUUUGGGUUCUGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUCACCAGGUCCAGACACAAUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUUUGUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGUGAUUUGUCUGCUUAAUUGCGAUAACGAACGAGACCUUAACCUACUAAAUAGUGGUGCUAGCAUUUGCUGGUUAUCCACUUCUUAGAGGGACUAUCGGUUUCAAGCCGAUGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGACGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGACGGAGCCAGCGAGUCUAACCUUGGCCGAGAGGUCUUGGUAAUCUUGUGAAACUCCGUCGUGCUGGGGAUAGAGCAUUGUAAUUAUUGCUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGCAAGUCAUCAGCUUGCGUUGAUUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUAGUACCGAUUGAAUGGCUUAGUGAGGCCUCAGGAUCUGCUUAGAGAAGGGGGCAACUCCAUCUCAGAGCGGAGAAUUUGGACAAACUUGGUCAUUUAGAGGAACUAAAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCAUUA

  Taxonomic tree

  View annotations in different species by clicking on species names.

  Scroll around to explore the entire tree. Click tree nodes to collapse or expand them. Hover over taxon names to display additional information.

  This sequence is found in 159 other species

  1. Chaetomium thermophilum 18S Ribosomal RNA from Chaetomium thermophilum (PDB 5JPQ, chain 2)
  2. Saccharomyces cerevisiae 18S Ribosomal RNA from Saccharomyces cerevisiae (PDB 6T83, chain 2b)
  3. Blumeria hordei DH14 Eukaryotic small subunit ribosomal RNA
  4. Saccharomyces cerevisiae Kyokai no. 7 18S rRNA
  5. Saccharomyces cerevisiae PE-2 RDN18-1
  6. Saccharomyces cerevisiae S288C 18S ribosomal RNA
  7. Saccharomyces cerevisiae YJM1078 RDN18-23
  8. Saccharomyces cerevisiae YJM1129 RDN18-30
  9. Saccharomyces cerevisiae YJM1133 RDN18-20
  10. Saccharomyces cerevisiae YJM1190 RDN18-23
  11. Saccharomyces cerevisiae YJM1199 RDN18-20
  12. Saccharomyces cerevisiae YJM1202 RDN18-34
  13. Saccharomyces cerevisiae YJM1208 RDN18-34
  14. Saccharomyces cerevisiae YJM1242 RDN18-30
  15. Saccharomyces cerevisiae YJM1244 RDN18-30
  16. Saccharomyces cerevisiae YJM1248 RDN18-30
  17. Saccharomyces cerevisiae YJM1250 SSU rRNA
  18. Saccharomyces cerevisiae YJM1252 RDN18-30
  19. Saccharomyces cerevisiae YJM1273 RDN18-40
  20. Saccharomyces cerevisiae YJM1304 RDN18-25
  21. Saccharomyces cerevisiae YJM1311 RDN18-20
  22. Saccharomyces cerevisiae YJM1332 RDN18-40
  23. Saccharomyces cerevisiae YJM1336 RDN18-20
  24. Saccharomyces cerevisiae YJM1341 RDN18-20
  25. Saccharomyces cerevisiae YJM1342 RDN18-50
  26. Saccharomyces cerevisiae YJM1356 RDN18-20
  27. Saccharomyces cerevisiae YJM1381 RDN18-20
  28. Saccharomyces cerevisiae YJM1385 RDN18-20
  29. Saccharomyces cerevisiae YJM1386 RDN18-20
  30. Saccharomyces cerevisiae YJM1387 RDN18-20
  31. Saccharomyces cerevisiae YJM1388 RDN18-20
  32. Saccharomyces cerevisiae YJM1389 RDN18-20
  33. Saccharomyces cerevisiae YJM1399 RDN18-20
  34. Saccharomyces cerevisiae YJM1400 RDN18-23
  35. Saccharomyces cerevisiae YJM1401 RDN18-23
  36. Saccharomyces cerevisiae YJM1402 RDN18-35
  37. Saccharomyces cerevisiae YJM1415 RDN18-20
  38. Saccharomyces cerevisiae YJM1417 RDN18-20
  39. Saccharomyces cerevisiae YJM1418 RDN18-20
  40. Saccharomyces cerevisiae YJM1419 RDN18-203
  41. Saccharomyces cerevisiae YJM1434 RDN18-20
  42. Saccharomyces cerevisiae YJM1439 RDN18-20
  43. Saccharomyces cerevisiae YJM1443 RDN18-20
  44. Saccharomyces cerevisiae YJM1444 RDN18-20
  45. Saccharomyces cerevisiae YJM1447 RDN18-20
  46. Saccharomyces cerevisiae YJM1450 RDN18-23
  47. Saccharomyces cerevisiae YJM1463 RDN18-20
  48. Saccharomyces cerevisiae YJM1477 RDN18-20
  49. Saccharomyces cerevisiae YJM1478 RDN18-20
  50. Saccharomyces cerevisiae YJM1479 RDN18-20
  51. Saccharomyces cerevisiae YJM1526 RDN18-30
  52. Saccharomyces cerevisiae YJM1527 RDN18-30
  53. Saccharomyces cerevisiae YJM1549 RDN18-20
  54. Saccharomyces cerevisiae YJM1573 RDN18-20
  55. Saccharomyces cerevisiae YJM1592 RDN18-30
  56. Saccharomyces cerevisiae YJM1615 RDN18-20
  57. Saccharomyces cerevisiae YJM189 RDN18-20
  58. Saccharomyces cerevisiae YJM193 RDN18-20
  59. Saccharomyces cerevisiae YJM195 RDN18-20
  60. Saccharomyces cerevisiae YJM244 RDN18-103
  61. Saccharomyces cerevisiae YJM248 RDN18-30
  62. Saccharomyces cerevisiae YJM271 RDN18-203
  63. Saccharomyces cerevisiae YJM320 RDN18-145
  64. Saccharomyces cerevisiae YJM326 RDN18-40
  65. Saccharomyces cerevisiae YJM428 RDN18-30
  66. Saccharomyces cerevisiae YJM450 RDN18-23
  67. Saccharomyces cerevisiae YJM453 RDN18-102
  68. Saccharomyces cerevisiae YJM456 RDN18-20
  69. Saccharomyces cerevisiae YJM470 RDN18-23
  70. Saccharomyces cerevisiae YJM541 RDN18-20
  71. Saccharomyces cerevisiae YJM554 RDN18-102
  72. Saccharomyces cerevisiae YJM627 RDN18-103
  73. Saccharomyces cerevisiae YJM681 RDN18-20
  74. Saccharomyces cerevisiae YJM689 RDN18-20
  75. Saccharomyces cerevisiae YJM969 RDN18-20
  76. Saccharomyces cerevisiae YJM972 RDN18-103
  77. Saccharomyces cerevisiae YJM975 RDN18-20
  78. Saccharomyces cerevisiae YJM978 RDN18-102
  79. Saccharomyces cerevisiae YJM981 RDN18-20
  80. Saccharomyces cerevisiae YJM984 RDN18-102
  81. Saccharomyces cerevisiae YJM987 RDN18-102
  82. Saccharomyces cerevisiae YJM990 RDN18-23
  83. Saccharomyces cerevisiae YJM993 RDN18-20
  84. Saccharomyces cerevisiae YJM996 RDN18-102
  85. Saccharomyces paradoxus NRRL Y-17217 SSU rRNA
  2D structure