Sorry, there was a problem loading sequence from server. Please try again and contact us if the problem persists.

Cyanobacterium aponinum PCC 10605 23S ribosomal RNA URS000010E624_755178

Genome locations

Gene Ontology annotations

Sequence

Sequence features are shown above as colored rectangles. Zoom in and click to view details, or Reset

Search for similar sequences
UCAAGAAAAGAAGGGCCGAUGGUGGAUACCUAGGCACACAGAGGCGAAGAAGGACGUAGCAACCUGCGAAAAGCCUCGGGGAGUCGGAAGCAGACGUAGAGCCGAGGAUGUCCGAAUGGGGCAACCCUAAAAACACACCUAAAAAAGGUGAUGAGCGAACCUGGUGAACUGAAACAUCUUAGUAGCCAGAGGAAGAGAAAACAAAAGUGAUUCCCUUAGUAGCGGCGAGCGAAGCGGGAAAAGCCUAAACCAUUGUCUAAGGAGAAUGGGGUAGUGGGACACCAAAACAUGACAGAGAAGGUUAAAUGAACUAGCUGAAAACUAGACCAAAGAAGGUGAAAGUCCUGUAAUUGAAAACCGACGAAGCAUAGGUGAAUCCCGAGUAGUCAGGGAUAAGUGGAAUCCCUGGUGAAUCAGCCACGACCACGUGGUAAGGCUAAAUACUACUGUGUGACCGAUAGAGAAAAGUACCGCGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGGAGGGGAGUGAAAAAGAACAUGAAACCAUCGGCUUACAAGCAAUGGGAGUCCCAUUAGAAGGGAUGACCGUGUGCCUGUUGAAGAAUGAGCCGGCGACUUACAGGUCGUGGCAGGUUAAGACGAAAAGUCGAAGCCAAAGGGAAACCGAGUCCGAAAAGGGCGAGAAGUCACGGUUUGUAGACCCGAACCUUGGUGAUCUAACCAUGUCCAGGAUGAAGCUACCGUAACAGGUAGUGGAGGUCCGAACCGACCAAUGUUGAAAAAUUGGCGGAGGAGGUGUGGUUAGGGGUGAAAUGCCAAUCGAACCAAGAGCUAGCUGGUUCUCCCCGAAAUGUGUUGAGGCGCAGCGGUGUGAAAGGUCAUCGGGGGUAAAGCACUGUUUCGUUGCGGGCUGGGAGACCGGUACCAAGAUGAGACAAACUCAGAAUACCGAUGAAUGGUAGCACUAGUGAGACGGUGGGGGAUAAGCUUCAUCGUCAAGAGGGAAACAGCCCAGACCAUCAGCUAAGGUCCCCAAGUACUAACUAAGUGAGAAAGGAGGUGGGAGUGCUUAGACAACCAGGAGGUUUGCCUAGAAGCAGCAAUCCUUGAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCAAGCGCUCCUGCGCCGAAAAUGAACGGGGCUAAGUUAGUCACCGAAGCUAUGGACUACAUUGUAGUGGUAGGGGAGCGUUCUAUUAAGGGUGAAGCAUUAGCGGCAAGCAGAUGUGGACGAGAUAGAAGUGAGAAUGUCGGCUUAAGUAGCGAAAAUUAGGGUGAGAAUCCCUAACCCCGAAAGCCCAAGGGUUUCUCCAGAAGGUUCGUCCGUGGAGAGUUAGCCCGGACCUAAGGCGAAGCGAACAGCGUAGUCGAUGGCAAGCAGGUAAAUAUUCCUGCGUGGCUUAAUUGGAGUUGCUACAGGGACCCAUGAAAACUAAGCACACCCUGAGUGGAUUGGGAGCGAGUAAUCGUGAGUGUGGAAAGAUAGUGGCAAGAAAAGCUAGUAGUAAUGUUGAGAAUUAAGUCCCGGUACCCGAAACCGACACAGGUGGGCACGUAGAGAAUACGAAGGGGAGCGAGGUAACUCUCUCCAAGGAACUCGGCAAAAUGACCCCGUAACUUAGGGAGAAGGGGUGCCACCGAGAGGUGGUCGCAGUGAAGAGUCCCAGGCGACUGUUUAGCAAAACAUAGGUCUCUGCAAACUCGAAAGAGGAGGUAUAGGGGCUGACGCCUGCCCAGUGCCGGAAGGUUAAAGAAGUUGGUCAGCGAAAGUGAAGCUAGCGACUGAAGCCCCGGUGAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCCGCACGAAAGGCGUAACGAUCUGGGAGCUGUCUCGGAGAGAGGCUCGGCGAAAUAGGAUUGUCUGUGAAGAUACGGACUACUUACACUUGGACAGAAAGACCCUAUGAAGCUUUACUAUAGCUUGGAAUUGUGUUCGGGCUGGCAGUGCGCAGGAUAGGUGGGAGGCGUAGAAGUAUUCCUUGUGGGGGAUACAGAGCCAACGGUGAGAUACCACUCUCUGCUAGCUAGAAUUCUAACUCGAAUGAGGACAGUUUCAGGUGGGUAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCAAAAUGGUAACGGAGGCGUACAAAGGUUACCUCAGACUGGUUGGAAAUCAGUCGAAGAGUGCAAAGGCAGAAGGUAGCUUGACUGCGAGACCAACAAGUCGAGCAGGGUGGAAACACGGUCUUAGUGAUCCGACGGUGCUGUGUGGAAGGGCCGUCGCUCAACGGAUAAAAGUUACUCUAGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCAAGAGUUCACAUCGACGGGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCAUCGCAACCUGGGGCGGAAGUACGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGUACGUGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCCAUAUCCGGUGUAAGCGUGAGAACAUUGAGAGGAGCCUUCCUUAGUACGAGAGGACCGGGAAGGACGCACCGCUGGUGUACCUGUUAUCGUGCCAACGGUAAACGCAGGGUAGCCAAGUGCGGAGAGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGUGGGAAGCCCACCUCAAGAUGAGUGUUCUGGUGUAAGGUCACGGGAAGAAGACCCGUUAAUAGGCACAAGGUGGAAGUGCAGUAAUGUAUGAAGCCGAAGUGUACUAAUAGACCGUCAUCUUGACCUA

Taxonomic tree

View annotations in different species by clicking on species names.

Scroll around to explore the entire tree. Click tree nodes to collapse or expand them. Hover over taxon names to display additional information.