This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Detail

Unique RNAcentral Sequence

API documentation

GET /api/v1/rna/URS00009D26A2?format=api
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A2?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D26A2", "md5": "d6d1685ec2cb7df2dff3c3377d7ea444", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAUGCCUUACACAUGCAAGUCGAACGGCAGCACGGGGGCAACCCUGGUGGCGAGUGGCGAACGGGUGAGUAAUAUAUCGGAACGUGCCCUGGAGUGGGGGAUAACUAGUCGAAAGAUUAGCUAAUACCGCAUACGAUCUACGGAUGAAAGUGGGGGAUCGCAAGACCUCAUGCUCGUGGAGCGGCCGAUAUCUGAUUAGCUAGUUGGUGGGGUAAAAGCCUACCAAGGCGACGAUCAGUAGCUGGUCUGAGAGGACGACCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGCAGGAUGAAGGCCUUCGGGUUGUAAACUGCUUUUGUACGGAACGAAAAAGCUCCUUCUAAUACAGGGGGCCCAUGACGGUACCGUAAGAAUAAGCACCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGGUGCGAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGUGGUUUGUUAAGCUAGCUGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGCACUGCAGUUAGAACUGGCAAGCUAGAGUAGGGUAGAGGGGUGUGGAAUUCCAGGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAGGAACACCGAUGGCGAAGGCAAUCCCCUGGACCUGUACUGACGCUCAUGCACGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGUCAACUGGUUGUUGGGAAUUAGUUUUCUCAGUAACGAAGCUAACGCGUGAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAUGAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAAAACCUUACCCACCUUUGACAUGGCAGGAAGUUUCCAGAGAUGGAUUCGUGCUCGAAAGAGAACCUGCACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUCAUUAGUUGCUACAUUCAGUUGAGCACUCUAAUGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUAUAGGUGGGGCUACACACGUCAUACAAUGGCUGGUACAGAGGGUUGCCAACCCGCGAGGGGGAGCUAAUCCCAUAAAACCAGUCGUAGUCCGGAUCGCAGUCUGCAACUCGACUGCGUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGCGGGUCUCGCCAGAAGUAGGUAGCCUAACCGCAAGGAGGGCGCUUACCACGGCGGGGUUCGUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAACC", "length": 1496, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A2/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A2/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }