This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Detail

Unique RNAcentral Sequence

API documentation

GET /api/v1/rna/URS00009D2632?format=api
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2632?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D2632", "md5": "03c151b3f18fd7f85110e80bf284bb0c", "sequence": "CCAGUUGAUCCUGCUGGAGGCCACUGCUAUUGGGGUUCGAUUAAGCCAUGCACGUCAGGGAACAAGGCAUUUGUUCCCGGCAGACAGCUCAGUAACACGUGGACAAUCUGCCCUCCGGAGGAGGAUAAUCUCGGGAAACUGAGGCUAAUACUCCAUAGAUAACGAGUCCUGGAAUGGCCGUUAUCGAAAGUGCAAGCGUGUUGCUCGCUUGUUACACCAGAGGAUGAGUCUGCGGUGGAUUAGGUAGACGUUGGGGUAAUGGCCCAACGUGCCUUCGAUCCGUACCGGCUAUGUAAGUAGGAGCCGGGAGAUGGAUACUGAGACAAAGAUCCAGGCUCUACGGAGCGCAGCAGGCGCGAAACCUUCGCAAUGCGCGAAAGCGUGACGAGGGGACCCCGAGUUCCCCAGUACAACUGGGGAUUUUGUAGAGCGUAAAAAGCUUUAAGAAUAAGUGCUGGGUAAGACCGGUGCCAGCCUCCGCGGUAACACCGGCAGCGCAAGUGGUGGUCACGUUUAUUGGGCUUAAAGCGUCCGUAGUCGGUUCAGCAAGUUCCCUGUGAAAUCCUGCCGCUUAACGGUAGGGCUUGCAGGGAAUACUGCCGAGCUAGGGACCGGAAGAGGUCAGGGGUAUUCCCGGGGUAGCGGUGAAAUGUUAUAAUCCCGGGAGGACGACCCGCGGCGAAGGCGCCUGACUAGUACGGGUCCGACGAUGAGGGACGAGAGCUGGGGGAGCAAAACGGAUUAGAUACCCGUGUAGUCCCAGCCGUAAACGAUGCGGACUGAGUAUUGCACAAAUCUCGUAUUUGUGCAGUGCUGAAGGGAAACCGUUAAGUCCGCCGUCUGGGGAGUACGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGGCGGGGGAACACCACAAGGGGUGGAGUCUGCGGUUCAAUUGGAUACAACGCCGGGAAACUCACCAGGGGCGACGGCAGUAUGAAAGCCAAGCUGAAGGUUUUGCUUGACGAGCCGAGAGGUAGUGCAUGGCCGUCGUCAGCUCGUACCGUGAGGCGUGCGGUUAAGUCCGUUAACGAGCAAGACCCGUGCCCUUAUUUGCGACCCUUUCCGAUGGGGAGGGGGCACUAUAAGGGGACCGGUGGCGAUGAGUCACAGGAAGGCGCGGGCGACGGUAGGUCUGUAUGCUCCGAAUCUCCUGGGCCACACGUGGACUACAAUGGCAUGAACAAUGAGUUGCAACGCCGAAAGGCGAAGCUAAUCCCCAAAUCAUGUCUUAGUUCGGAUCGAGGGCUGUAACUCGCCCUCGUGAAGAUGAAAUCCCUAGUAAUCGCUGGUCACUAUCCAGCGGUGAAUAUGUCCCUGUUCCUUGCACACACCGCCCGUCAAACCAAUCGAGUGGAUUCGAAAUGAGGCUUUUUCAUUAGGAAGGGUCGAAUUUCAGGUUCGCAAGAGGGGUUAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAGGGGAAUCUGCGGCUGGAUCACCU", "length": 1484, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2632/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2632/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }