This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?page_size=5&page=2
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page=3&page_size=5", "previous": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page_size=5", "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B5592E", "rnacentral_id": "URS0000B5592E", "md5": "3f811cac959c037944a1a4ec3587e081", "sequence": "CCUAUGGGGGGCAGCAGGCGCGAAACCUCCGCAAUGCGAGCAAUCGCGACGGGGGGACCCCAAGUGCCACUCUUAACGGGGUGGCUUUUCUUAAGUGUAAAAAGCUUUUGGAAUAAGGGCUGGGCAAGACCGGUGCCAGCCGCCGCGGUAACACCGGCAGCUCUAGUGGUAGCCAUUUUUAUUGGGCCUAAAGCGUUCGUAGCCGGUUUGAUAAGUCUCUGGUGAAAUCCUAUAGCUUAACUGUGGGACUUGCUGGAGAUACUAUUAGACUUGAGGUCGGGAGAGGUUAGCGGUACUCCCAGGGUAGGGGUGAAAUCCUGUAAUCCUGGGAGGACCACCUGUGGCGAAGGCGGCUAACUGGAACGAACCUGACGGUGAGGGACGAAAGCCAGGGGCGCGAACCGGAUUAGAUACCCGAGUAGUCC", "length": 425, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B5592E/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B5592E/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E970", "rnacentral_id": "URS000088E970", "md5": "ebcf90d078e171dd5588745a811e40c6", "sequence": "UGGCUCAGGAUGAACGCUAGCGGCAGGCUUAACACAUGCAAGUCGAGGGGCAGCAUGGGGAGUAGCAAUACUCUCUGAUGGCGACCGGCGCAAGGGUGCGUAACGCGUGAGCAACUUGCCCUCAUCAGGGGAAUAAUCGCUGGAAACGGCGUCUAAUGCCCCAUGGUGAUGUCCUCAGGCAUCUGAGGUCAUCUAAAGAUCCGUCGGAUGGGGAUAGGCUCGCGUGACAUUAGCUAGACGGCGGGGUAACGGCCCACCGUGGCGACGAUGUCUAGGGGUUCUGAGAGGAAGGUCCCCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGAGGAAUAUUGGUCAAUGGCCGGAAGGCUGAACCAGCCAUGCCGCGUGAAGGUCAGUGCCCUAUGGGCGUUAAACUUCUUUUGUGCGGGAGCAAUAAUGGUCACGUGUGGCCAGACGAGAGUACCGUACGAAUAAGCAUCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGGGGAUGCAAGCGUUAUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGCUGUGAGGUAAGUCAGCGGUGAAAUGCCCCCGCUCAACGGGGGAAGUGCCAUUGAUACUGCCUUGCUGGAAUGCGGAUGCCGUGGGAGGAAUGUGUGGUGUAGCGGUGAAAUGCAUAGAUAUCACACAGAACACCGAUUGCGAAGGCAUCUCACGAAUCCGCGAUUGACGCUGAUGCACGAAAGCGUGGGUAUCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGAUGACUAACCGUCGGCGAUACACAGUCGGUGGCCAAGCGAAAGCGAUAAGUCAUCCACCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGCUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCCGGGCUCGAACGGCAGCUGAAUAUGCCAGAGAUGGUAUAGUCUUCGGACAGUUGUCGAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCUGUGAAGUGUCGGCUUAAGUGCCAUAACGAGCGCAACCCUUGCCUUCAGUUGCCAUCAGGUAAAGCUGGGGACUCUGGAGGGACUGCCACCGCAAGGUGCGAGGAAGGGGGGGAUGACGUCAAAUCAGCACGGCCCUUACGUCCGGGGCGACACACGUGUUACAAUGGCAGGUACAGAGGGGUGCUACCGGGUGACCGGAUGCCGAUCUCGAAAACCUGUCCCAGUUCGGACUGGAGUCUGCAACCCGACUCCACGAAGUUGGAUUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCCAUGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCAUGGGAGCCGGGGGCGCCUGAAGUCCGGGACCGCGAGGACCGGCCUAGGGCGAAACUGGUGACUGGGGCUAAGUCGUAACAAGGU", "length": 1472, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E970/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E970/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E971", "rnacentral_id": "URS000088E971", "md5": "958692c5903d9b55f81dfa38c5e61cb1", "sequence": "UGAACGCUGGCGGCAUGCCUUACACAUGCAAGUCGAACGGUAGCACGGGGGCAACCCUGGUGGCGAGUGGCGAACGGGUGAGUAAUACAUCGGAACGUGUCCUGUAGUGGGGGAUAGCCCGGCGAAAGCCGGAUUAAUACCGCAUACGCUCUACGGAGGAAAGGGGGGGAUCUUAGGACCUCCCGCUACAGGGGCGGCCGAUGGCAGAUUAGCUAGUUGGUGGGGUAAGGGCCUACCAAGGCGACGAUCUGUAGCUGGUCUGAGAGGACGACCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUGGACAAUGGGGGCAACCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGCACUUUUGUCCGGAAAGAAAACGCCGUGGUUAAUACCCGUGGCGGAUGACGGUACCGGAAGAAUAAGCACCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGUGCGCAGGCGGUCCGCUAAGACAGAUGUGAAAUCCCCGGGCUUAACCUGGGAACUGCAUUUGUGACUGGCGGGCUAGAGUAUGGCAGAGGGGGGUAGAAUUCCACGUGUAGCAGUGAAAUGCGUAGAGAUGUGGAGGAAUACCGAUGGCGAAGGCAGCCCCCUGGGCCAAUACUGACGCUCAUGCACGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGUCAACUAGUUGUCGGGUCUUCAUUGACUUGGUAACGUAGCUAACGCGUGAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGAUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAUGAUGUGGAUUAAUUCGAUGCAACGCGAAAAACCUUACCUACCCUUGACAUGUAUGGAAUCCUGCUGAGAGGUGGGAGUGCCCGAAAGGGAGCCAUAACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUCCCUAGUUGCUACGCAAGAGCACUCUAGGGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUAUGGGUAGGGCUUCACACGUCAUACAAUGGUCGGAACAGAGGGUCGCCAACCCGCGAGGGGGAGCCAAUCCCAGAAAACCGAUCGUAGUCCGGAUCGCACUCUGCAACUCGAGUGCGUGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUGGGUUUUACCAGAAGUGAAUAGUCUAACCGCAAGGAGGACGGUCACCACGG", "length": 1431, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E971/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E971/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E972", "rnacentral_id": "URS000088E972", "md5": "8eb80b8ffd9657c09e85f2ae8512d2a3", "sequence": "AGAGUUUGAUCCCUGGCUCAGAACGAACGCUGGCGGCAUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGAGAUCUUCGGAUCUAGUGGCGCACGGGUGCGUAACGCGUGGGAAUCUGCCUUAGGGUUCGGAAUAACUCCCCGAAAGGGGUGCUAAUACCGGAUGAUGUCGAAAGACCAAAGAUUUAUCGCCCUGAGAUGAGCCCGCGUAGGAUUAGCUAGUUGGUGUGGUAAAGGCGCACCAAGGCGACGAUCCUUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGAGUGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGCUCUUUUACCCGGGAAGAUAAUGACUGUACCGGGAGAAUAAGCCCCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGGGCUAGCGUUGUUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCUUUGUAAGUCAGAGGUGAAAGCCUGGAGCUCAACUCCAGAACUGCCUUUGAGACUGCAUCGCUUGAAUCCAGGAGAGGUGAGUGGAAUUCCGAGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAAGAACACCAGUGGCGAAGGCGGCUCACUGGACUGGUAUUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAUAACUAGCUGUCCGGGCACUUGGUGCUUGGGUGGCGCAGCUAACGCAUUAAGUUAUCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCUGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGCAGAACCUUACCAGCGUUUGACAUGGUAGGACGACUGGCAGAGAUGCCUUUCUUCCCUUCGGGGACCUACACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGACUUUAGUUACCAUCAUUAAGUUGGGUACUUUAAAGUAACCGCCGGUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUACGCGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCAAGUACAGUGGGCAGCAAUCCCGCGAGGGUGAGCUAAUCUCCAAAACUUGUCUCAGUUCGGAUUGUUCUCUGCAACUCGAGAGCAUGAAGGCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCAGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUUGGGUUCACCCGAAGGCGUUGCGCUAAC", "length": 1385, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E972/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E972/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 14 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E974", "rnacentral_id": "URS000088E974", "md5": "ebcfc0896e4dc9b22fb8b14e478b1b77", "sequence": "GGCGGGCCUACACAUGCAAGUNCGAGCGGAAGAAGGGAGCUUGCUCCCGGAUUCAGCGGCGGACGGGUGAGUAAUGCCUGGGAAUCUGCCUGGUAGUGGGGGAUAACGUCCGGAAACGGGCGCUAAUACCGCGUACGUCCUACGGGAGAAAGCAGGGGAUCUUCGGACCUUGCGCUACCAGAUGAGCCCAGGCCGGAUUAGCUUGUUGGUGAGGUAAUGGCUCACCAAGGCGACGAUCCGUAACUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGUCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGGGCAACCCUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGUCUUCGGAUUGUAAAGCACUUUAAGUUGGGAGGAAGGGCUUGCGGUUAAUACCUGCAAGUUUUGACGUUACCGACAGAAUAAGCACCGGCUAACUCUGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACAGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCGCGUAGGUGGUUCAGUAAGAUGGAAGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGAACUGCUUUCAUAACUGCUGGGCUAGAGUACGGUAGAGGGUAGUGGAAUUUCCUGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUAGGAAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGACUACCUGGACUGGUACUGACACUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCAACUAGCCGUUGGAGUCCUUGAGACUUUAGUGGCGCAGCUAACGCACUAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGAUUAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACCUUACCUGGCCUUGACAUGCAGAGAACUUUCCAGAGAUGGAUUGGUGCCUUCGGGAACUCUGACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGUAACGAGCGCAACCCUUGUCCCUAGUUACCAGCGGGUUAUGCCGGGCACUCUAGGGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUACGGCCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGGGGAUACAAAGGGUUGCCAAGCCGCGAGGUGGAGCUAAUCCCGUAAAGUCUCUCGUAGUCCGGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGUGGAUCAGAAUGCCACGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUGGGUUGCACCAGAAGUAGCUAGUCUAACCUUCGGGAGGACGGU", "length": 1418, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E974/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E974/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 14 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] } ] }