This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?page_size=5
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page=2&page_size=5", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E903", "rnacentral_id": "URS000088E903", "md5": "f1084068f5eb0d8071f273741f73a0e7", "sequence": "CUAACACAUGCAAGUCGAACGGUAACAUGGAUUGCUUGCAAUCUGAUGACGAGUGGCGCACGGGUGCGUAACGCGUAUAAACCUACCCUUUACAGGGGGAUAGCCCGGAGAAAUUCGGAUUAAUACCCCAUAGUAAUACUAAGUGGCAUCAUUUGGUAUUUAAAGUUUCGGCGGUAGAGGAUGGCUAUGCGUCUUAUUAGUUAGUAGGUGAGGUAACGGCUCACCUAGACAGCGAUAAGUAGGGGCCCUGAGAGGGGGAUCCCCCACACUGGUACUGAGACACGGACCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGAGGAAUAUUGGACAAUGGUCGAGGGACUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGCAGGAAGACGGCCUUACGGGUUGUAAACUGCUUUUAUACGGGAAGAAUAAUACCCACGUGUGUGUAGAUGACGGUACCGUAAGAAUAAGGACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUCCGAGCGUUAUCCGGAAUUAUUGGGUUUAAAGGGUCCGCAGGCGGGUCAGUAAGUCAGGGGUGAAAGUUUGCGGCUUAACCGUAAAAUUGCCUUUGAUACUGCUGGUCUUGAGUUGCGGUGAAGUGGCUGGAAUAUGUGGUGUAGCGGUGAAAUGCAUAGAUAUCACAUAGAACACCGAUUGCGAAGGCAGGUCACUAACCGCCGACUGACGCUGAUGGACGAAAGCGUGGGGAGCGAACGGGAUUAGAUACCCCGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGGACACUAGCUGUCGGGCCGAUUUAGGUUCGGUGGCUAAGCGAAAGUGAUAAGUGUCCCACCUGGGGAGUACGUCGGCAACGAUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCAGGGCUUAAAUGUAGUGGGACAGGCUUAGAGAUAGGCUUUUCUUCGGACUCAUUACAAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUCAGGUUAAGUCCUAUAACGAGCGCAACCCCUACCGUUAGUUGCCAGCGAGUAAAGUCGGGGACUCUAACGGAACUGCCGGUGCAAACCGCGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUCACGGCCCUUACGUCCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCCGGUACAAUGAGCAGCCACGUCGCAAGGCGGAGCGAAUCUAUAAAACCGGUCACAGUUCGGAUCGGGGUCUGCAACCCGACCCCGUGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGGAUAUCAGCCAUGAUCCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCAUGGAAGCCGGGAGUGCCUGAAGUCCGU", "length": 1385, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E903/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E903/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E859", "rnacentral_id": "URS000088E859", "md5": "f0e1af57a147bd6e8286b77f6a814509", "sequence": "GAUGAACGCUAGCUACAGGCUUAACACAUGCAAGUCGAGGGGCAGCAUGGUCUUAGCUUGCUAAGGCCGAUGGCGACCGGCGCACGGGUGAGUAACACGUAUCCAACCUGCCGUCUACUCUUGGACAGCCUUCUGAAAGGAAGAUUAAUACAAGAUGGCAUCAUGAGUUCACAUGUUCACAUGAUUAAAGGUAUUCCGGUAGACGAUGGGGAUGCGUUCCAUUAGAUAGUAGGCGGGGUAACGGCCCACCUAGUCUUCGAUGGAUAGGGGUUCUGAGAGGAAGGUCCCCCACAUUGGAACUGAGACACGGUCCAAACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGAGGAAUAUUGGUCAAUGGGCGAGAGCCUGAACCAGCCAAGUAGCGUGAAGGAUGACUGCCCUAUGGGUUGUAAACUUCUUUUAUAAAGGAAUAAAGUCGGGUAUGGAUACCCGUUUGCAUGUACUUUAUGAAUAAGGAUCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGAUCCGAGCGUUAUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGAGCGUAGAUGGAUGUUUAAGUCAGUUGUGAAAGUUUGCGGCUCAACCGUAAAAUUGCAGUUGAUACUGGAUAUCUUGAGUGCAGUUGAGGCAGGCGGAAUUCGUGGUGUAGCGGUGAAAUGCUUAGAUAUCACGAAGAACUCCGAUUGCGAAGGCAGCCUGCUAAGCUGCAACUGACAUUGAGGCUCGAAAGUGUGGGUAUCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACACGGUAAACGAUGAAUACUCGCUGUUUGCGAUAUACAGCAAGCGGCCAAGCGAAAGCGUUAAGUAUUCCACCUGGGGAGUACGCCGGCAACGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCCGGGCUUAAAUUGCAGAUGAAUUACGGUGAAAGCCGUAAGCCGCAAGGCAUCUGUGAAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUCGGCUUAAGUGCCAUAACGAGCGCAACCCUUGUUGUCAGUUACUAACAGGUUCUGCUGAGGACUCUGACAAGACCGCCAUCGUAAGGUGUGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAGCACGGCCCUUACGUCCGGGGCUACACACGUGUUACAAUGGGGGGUACAGAGGGCCGCUACCACGCGAGUGGAUGCCAAUCCCCAAAACCUCUCUCAGUUCGGACUGGAGUCUGCAACCCGACUCCACGAAGCUGGAUUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCCACGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCAUGGGAGCCGGGGGUACCUGAAGUGCGUAACCGCGAGGAGCGCCCUAGGGUAAAACU", "length": 1437, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E859/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E859/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E85E", "rnacentral_id": "URS000088E85E", "md5": "9559ed99be93f08fe1f600ea6634a549", "sequence": "GACAGCGGUGAAAGGGUGAGUAACACGUGAGUAAUACCUCCAGGUCGGGAACAGCCCGGGGAGGCGCGGAUUAAUGCCCGAUGGUCCCUUCGGGGUAAAGAGGAAUCGCCCGGGGACGAGCUCGCGGUCCAUCAGCUUGUUGGCGGGGUAACGGUCCACCAAUGCGACGACGGGUAGGUGGUCUGAGAGGAUGGUCACCCACACUGGGACUGAUAUACUGCCCAGACUCCUACGGGAGGCUGCAGUCGAGAAUCAUCCGCAAUGGGCGAAAGCCUGACGGUGCAAUGCCGCGUGGGGGAUGAAGGCCUUCGGGUCGUAAACCCCUGUCAGAGGGGACGAAAAACGUGACGGUACCCUCAGAGGAAGCCACGGCUAACUACGUGCCAUCAGCCGCGGUAAUACGUAGGUGGCGAGCGUUAUUCGGAUUUACUUGGGCGUAAAGGGUCCGCAGGGGGUUUGCCGAGUCCGAUGUGAAAGUCCGCAGCUCAACUGCGUGAACUGCGUCGGAUACUGGUGAACUUGAGUGCGCGAAGGGCGAGCGGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGGAAUGCGUAGAUAUCUGGAAGAACAACCGGCGGCGAAAGCGGCUCGCUGGCGCGCCACUGACCCUCAUGGACGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGGUGCAGACUCGAUGCGGGGGCCGGUCCCCUCCGUGUCUAAGCCAACGCGUUAAGUCUGCCGCCUGGGGACUACGGCCGCAAGGCUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGCUUAAUUCGAGGCAACGCGAAGAACCUUACCCGGGCUUGACAUAUUCCGGACCGCCUGUGAAAGCAGGUUUUCCCUUCGGGGACCGGUAUACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUCGGUUAAGUCCGGCAACGAGCGCAACCCGUAUCGUCAGUUGCCAUCAGGUAAUGCUGGGCACUCUGGCGAGACUGCCCGUGUCAAGCGGGAGGAAGGCGCGGACGACGUCAAGUCCGUAUGGCCCUUACGCCCGGGGCUGCACACGUGCUACAAUGGGCGGUACAGUGGGAAGCGAAACCGCGAGGUGAAGCGAAUCCCCAAAACCGCCCCCAGUUCGGAUCGGAGUCUGCAAUUCGACUCCGUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAAGGCGCAUCAGCAACGGCGCCUUGAAUUCGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACAUCAUGGAAGCCGGCUGCACCCGA", "length": 1302, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E85E/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E85E/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E85F", "rnacentral_id": "URS000088E85F", "md5": "eb9b9452d1ff770c984bd624fa7163ca", "sequence": "GCUCAGAAUGAACGCUGGCGGCAUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGAAGGCUUCGGCCUUAGUGGCGCACGGGUGCGUAACGCGUGGGAAUCUGCCCCUCGGUUCGGAAUAACAGCGAGAAAUUGCUGCUAAUACCGGAUAAUGACGUAAGUCCAAAGAUUUAUCGCCGAGGGAUGAGCCCGCGUAGGAUUAGCUAGUUGGUGUGGUAAAGGCGCACCAAGGCGACGAUCCUUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGAGUGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGCUCUUUUACCCGGGAUGAUAAUGACAGUACCGGGAGAAUAAGCUCCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGAGCUAGCGUUAUUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCUUUGUAAGUUAGAGGUGAAAGCCUGGAGCUCAACUCCAGAAUUGCCUUUAAGACUGCAUCGCUUGAAUCCAGGAGAGGUGAGUGGAAUUCCGAGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAAGAACACCAGUGGCGAAGGCGGCUCACUGGACUGGUAUUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAUAACUAGCUGUCUGGGCUCUUAGAGCUUAGGUGGCGCAGCUAACGCAUUAAGUUAUCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCUGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGCAGAACCUUACCAGCGUUUGACAUGUCCGGACGAUUUCCAGAGAUGGAUCUCUUCCCUUCGGGGACUGGAACACAGGUGCUGCAUGGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGUCCUUAGUUGCCAUCAUUAAGUUGGGCACUCUAAGGAAACCGCCGGUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUACGCGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGGUGACAGUGGGCAGCAAUCCCGCAAGGGUGAGCUAAUCUCCAAAAGCCGUCUCAGUUCGGAUUGUUCUCUGCAACUCGAGAGCAUGAAGGCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCAGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUUGGAUUCACCCGAAGGCAGUGCGCUAACCGCAAGGAGGCAGCUGACCACGGUGGGUUCAGCGACUGGGGUGAAGUCGUAACAGGGUAACCGUA", "length": 1436, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E85F/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E85F/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E860", "rnacentral_id": "URS000088E860", "md5": "8e7c01dd8ac5dc54259c27ec3b03b7c4", "sequence": "GACGAACGCUGGCGGCGUGCUUAACACAUGCAAGUCGAACGGAAAGGCCCUGCUUUUGUGGGGUGCUCGAGUGGCGAACGGGUGAGUAACACGUGAGUAACCUGCCCUUGACUUUGGGAUAACUUCAGGAAACUGGGGCUAAUACCGGAUAGGAGCUCCUGCUGCAUGGUGGGGGUUGGAAAGUUUCGGCGGUUGGGGAUGGACUCGCGGCUUAUCAGCUUGUUGGUGGGGUAGUGGCUUACCAAGGCUUUGACGGGUAGCCGGCCUGAGAGGGUGACCGGCCACAUUGGGACUGAGAUACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGGAAGCCUGAUGCAGCAACGCCGCGUGCGGGAUGACGGCCUUCGGGUUGUAAACCGCUUUCGCCUGUGACGAAGCGUGAGUGACGGUAAUGGGUAAAGAAGCACCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUGAUACGUAGGGUGCGAGCGUUGUCCGGAUUUAUUGGGCGUAAAGGGCUCGUAGGUGGUUGAUCGCGUCGGAAGUGUAAUCUUGGGGCUUAACCCUGAGCGUGCUUUCGAUACGGGUUGACUUGAGGAAGGUGGGGGAGAAUGGAAUUCCUGGUGGAGCGGUGGAAUGCGCAGAUAUCAGGAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGGUUCUCUGGGCCUUUCCUGACGCUGAGGAGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGCUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGGUGGGUACUAGGUGUGGGGUCCAUUCCACGGGUUCCGUGCCGUAGCUAACGCUUUAGGUACCCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGCUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGCCCCGCACAAGCGGCGGAGCAUGCGGAUUAAUUCGAUGCAACGCGUAGAGCCUUACCUGGGUUUGACAUGGAUCGGGAGUGCUCAGAGAUGGGUGUGCCUCUUUUGGGGUCGGUUCACAGGUGGUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUUCACUGUUGCCAGCACGUUAUGGUGGGGACUCAGUGGAGACCGCCGGGGUCAACUCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGCCCCUUAUGUCCAGGGCUUCACGCAUGCUACAAUGGCUGGUACAGAGAGUGGCGAGCCUGUGAGGGUGAGCGAAUCUCGGAAAGCCGGUCUCAGUUCGGAUUGGGGUCUGCAACUCGACCUCAUGAAGUCGGAGUCGCUAGUAAUCGCAGAUCAGCAACGCUGCGGUGAAUACGUUCCCGGG", "length": 1343, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E860/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000088E860/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "Greengenes" ] } ] }