This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?page_size=5
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page=2&page_size=5", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000433CCC", "rnacentral_id": "URS0000433CCC", "md5": "ae7950e925344dca81a21ab597d5a1ad", "sequence": "CUCAGGAUGAACGCUAGCGACAGGCUUAACACAUGCAAGUCGAGGGGCAGCAUGAUUUGUAGCAAUACAGAUUGAUGGCGACCGGCGCACGGGUGAGUAACGCGUAUGCAACUUACCUAUCAGAGGGGGAUAGCCCGGCGAAAGUCGGAUUAAUACCCCAUAAAACAGGGGUCCCGCAUGGGAAUAUUUGUUAAAGAUUCAUCGCUGAUAGAUAGGCAUGCGUUCCAUUAGGCAGUUGGCGGGGUAACGGCCCACCAAACCGACGAUGGAUAGGGGUUCUGAGAGGAAGGUCCCCCACAUUGGUACUGAGACACGGACCAAACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGAGGAAUAUUGGUCAAUGGCCGAGAGGCUGAACCAGCCAAGUCGCGUGAAGGAAGAAGGAUCUAUGGUUUGUAAACUUCUUUUAUAGGGGAAUAAAGUGGAGGACGUGUCCUUUUUUGUAUGUACCCUAUGAAUAAGCAUCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGAUGCGAGCGUUAUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGUGGUGAUUUAAGUCAGCGGUGAAAGUUUGUGGCUCAACCAUAAAAUUGCCGUUGAAACUGGGUUACUUGAGUGUGUUUGAGGUAGGCGGAAUGCGUGGUGUAGCGGUGAAAUGCAUAGAUAUCACGCAGAACUCCGAUUGCGAAGGCAGCUUACUAAACCAUAACUGACACUGAAGCACGAAAGCGUGGGGAUCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCAGUAAACGAUGAUUACUAGGAGUUUGCGAUACAAUGUAAGCUCUACAGCGAAAGCGUUAAGUAAUCCACCUGGGGAGUACGCCGGCAACGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCCGGGUUUGAACGUAGUCUGACCGGAGUGGAAACACUCUUUCUAGCAAUAGCAGAUUACGAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUCGGCUUAAGUGCCAUAACGAGCGCAACCCUUAUCACUAGUUACUAACAGGUGAAGCUGAGGACUCUGGUGAGACUGCCAGCGUAAGCUGUGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAGCACGGCCCUUACAUCCGGGGCGACACACGUGUUACAAUGGCAUGGACAAAGGGCAGCUACCUGGUGACAGGAUGCUAAUCUCCAAACCAUGUCUCAGUUCGGAUCGGAGUCUGCAACUCGACUCCGUGAAGCUGGAUUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCCAUGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCAUGGGAGCCGGGGGUACCUGAAGUCCGUAACCGCAAGGAUCGGCCUAGGGUAAAACUGGUA", "length": 1449, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000433CCC/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000433CCC/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E1C", "rnacentral_id": "URS0000457E1C", "md5": "5b5db970ed8c18f8949b2c176804cb7c", "sequence": "UCGAAUCCUGCACAGCAGAACAACCCGAGAACCGGUUCACAACCACCYGGAAGACAUGGGCAUGCCCCAUGCGCUCCCAAGUACCGCGGCGGUGGGUUCCCUCGUGGGAUCCACGGCCYCGGGCAACAACGAACCCCGGCACGGAAYGUGCCAAGGAACUUGAAUAAGAGAAGCGCCGUCCCAAGACCCCCGCCCGCGGGGUGUCUYGGAAUCCCGCGCCAUCUUUUCUAUCAAUAUC", "length": 238, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E1C/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E1C/publications", "is_active": false, "description": "misc_RNA from 0 species", "rna_type": "misc_RNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E1D", "rnacentral_id": "URS0000457E1D", "md5": "3d4d92b9391fe9c8436997db0b4fc623", "sequence": "GGUGUAGCAAUACACUGAUGGCGACCGGCAAACGGGUGCGGAACACGUACGCAACCUUCCUUUAACUGGAGAAUAGCCCCUCGAAAGAGGGAUUAAUACUCCGUAACAUAAUGAAGCGGCAUCACUUUAUUAUUAUAGCUCCGGCGGUUAAAGAUGGGCGUGCGCCUGAUUAGAUAGUUGGCGGGGUAACGGCCCACCAAGUCUGCGAUCAGUAACUGGUGUGAGAGCACGACCAGUCACACGGGCACUGAGACACGGGCCCGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAAGGAAUGUUGGUCAAUGGACGCAAGUCUGAACCAGCCAUGCCGCGUGGAGGAUUAAGGCCCUCUGGGUUGUAAACUCCUUUUAUCUGGGAAGAAAUGUUCUGAUUCUUCGGAACUUGACGGUACCAGAGGAAUAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAUCCGGAUUCACUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGUGGGCAGGUAAGUCCGUGGUGAAAUCUCUGAGCUUAACUCAGAAACUGCCGUGGAUACUAUCUGUCUUGAAUAUUGUGGAGGUAAGCGGAAUAUGUCAUGUAGCGGUGAAAUGCUUAGAUAUGACAUAGAACACCAAUUGCGAAGGCAGCUUACUACACAGUAAUUGGCGCUGAGGCACGAAAGCGUGGGGAUCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGAUUACUCGACAUCAGCGAUACACUGUUGGUGUCUGAGCGAAAGCAUUAAGUAAUCCACCUGGGAAGUACGAUCGCAAGAUUGAAACUC", "length": 830, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E1D/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E1D/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 16 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E20", "rnacentral_id": "URS0000457E20", "md5": "5b5dba1b8de5cd68ee1fdca24041ca60", "sequence": "UUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCUGGGCUCAAAUAGUAUGUUGACGUAUUCUGAAAGGGAUACUUCUUCGGACAAUAUACAAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUCGGGUUAAGUCCCAUAACGAGCGCAACCCCUAUCAUUAGUUGCCAUCAGGUCAAGCUGGGGACUCUAAUGAAACUGCCUACGCAAGUAGUGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAGCACGGCCCUUACGUCCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCCGGUACAAAGGGCAGCUACCUGGUGACAGGAUGCUAAUCUCAAAAGCCGGUCUCAGUUCGGAUCGGAGUCUGCAACCCGACUCCGUGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCCAUGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUU", "length": 436, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E20/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E20/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 19 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E22", "rnacentral_id": "URS0000457E22", "md5": "3b7003d45b45586cbaea092ceef04fba", "sequence": "UGGUAAAAUUCAGUUUGUCAUGGUAGG", "length": 27, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E22/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000457E22/publications", "is_active": true, "description": "piRNA from 7 species", "rna_type": "piRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "PirBase" ] } ] }