This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=rfam
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=rfam&page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000004984E", "rnacentral_id": "URS000004984E", "md5": "5757c9ec4c4d7d5842ab025f71b40656", "sequence": "GUUUGAUCCUGGCUCAGAACGAACGCUGGCGGCGCGUUUUAAGCAUGCAAGUCGAACGAGAAGCUAUUCUUCGGAAUAGUGGAAAGUGGCGAACGGGUGAGUAACACGUAGGUGAUCUACCUAUGGAUGGGGGAUAGCCCAUGGAAACAUGGGAUAAUACCGCAUAACAUUCUAUGUUUAAGGAUAUAGAAUCAAAGGCGCGUUUGCGCUGUCUAUAGAUGAGCCUGCGGACCAUUAGUUAGUUGGCAGGGUAACGGCCUACCAAGGCGACGAUGGAUAGCCGGCCUGAGAGGGUGAACGGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGCUAAGAAUCUUCCGCAAUGGGCGAAAGCCUGACGGAGCGACGCCGCGUGGACGAUGAAGGCGGAAACGUUGUAAAGUCCUUUUAUAAGCGAAGAAUAAGGUAAUUAGGAAAUGAGUUAUUGAUGACGUUAGCUUAUGAAUAAGCCCCGGCCAAUUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAACACGUAUGGGGCAAGCGUUGUUCGGAAUUAUUGGGCGUAAAGGGCGCGUAGGCGGCUUUGCAAGCUUGGUGUGAAAUAUCCCGGCUUAACCGGGAAGAUGCGCUGAGAACUGCAAGGCUAGAGUGUUGGGGGGGGAAGCUGGAAUUCCUGGUGUAGGGGUGAAAUCUGUAGAUAUCAGGAAGAACACCGAUGGCGAAAGGCAAGCUUCUAUCCAAAUACUGACGCUGAGGCGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGUGCACUAGGCGUUGGUCACGUUAGUGAUCAGUGCCGCAGCUAACGCGAUAAGUGCACCGCCUGGGGAGUAUGCUCGCAAGGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCAGGGUUUGACAUGUACAUGGAGGCUGCAGAGAUGUAGCUGCCUUAGUAAUAAGGCGUGUACACAGGUGCUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCUACUGUCUGUUACCAUCAGGUAGAGCUGGGGACUCAGAUAGGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAGCAUGGCCCUUAUGUCCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGUAGGUACAAAGCGUUGCGAAACGGUGACGUUAUAGCAAAUCGCAAAAAGCCUAUCUUAGUUCGGAUUGGAGUCUGAAACUCGACUCCAUGAAGUUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCAACGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCACCCGAGUUGGGUGUACCCGAAGUCGCUUGUCUAACCAGCGAUGGGGGACGGUGCCGAAGGUAUGUCCGGUAAGGGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1507, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000004984E/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000004984E/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049850", "rnacentral_id": "URS0000049850", "md5": "6d14d86c3c515f0bb46108d26e5c81a2", "sequence": "ACUAUAUUAGUAUAAAAAUUACAUAUAAUUUCCAAUUAUAAAAUCUAAUUUGAUAUAGUA", "length": 60, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049850/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049850/publications", "is_active": true, "description": "tRNA from 1 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049854", "rnacentral_id": "URS0000049854", "md5": "6d14d9bdfecaa5ad9c4e57aea3b91cc4", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGAUGAACGCUAGCGACAGGCUUAACACAUGCAAGUCGAGGGGCAGCGGGGGAGCAGCAAUGCUCCCGCCGGCGACCGGCGCACGGGUGAGUAACACGUAUGGAACCUGCCCGCAGCAGGGGGAUAAGCGGAAGAAAUUCCGUCUAAUACCGCGUAACACCGCGGAGGGGCGUCCCUCGGCGGUUAAAGAUUCAUCGGCUGCGGAUGGCCAUGCGGCGCAUUAGCUAGUCGGCGGGGUAACGGCCCACCGAGGCGACGAUGCGUAGGGGUUCUGAGAGGAAGGUCCCCCACACUGGUACUGAGACACGGACCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGAGGAAUAUUGGUCAAUGGCCGGGAGGCUGAACCAGCCAAGUCGCGUGAGGGAAGACGGCCCUACGGGUUGUAAACCUCUUUUGUCAGGGAGCAAGAGGCGGGUCGGGACCUGCUGUGAGAGUACCCGAAGAAAAAGCAUCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGAUGCGAGCGUUAUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGUGCGCAGGCGGAGGCACAAGUCAGCGGUAAAAUCGCGGGGCUCAACCCCGCUCCGCCGUUGAAACUGUGUCCCUUGAGUGCGCGAAGGGUAGGCGGAAUGCGUGGUGUAGCGGUGAAAUGCAUAGAUAUCACGCAGAACUCCGAUCGCGAAGGCAGCCUACCGGCGCGCAACUGACGCUCAUGCACGAAAGCGUGGGUAUCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCAGUAAACG", "length": 808, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049854/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049854/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049856", "rnacentral_id": "URS0000049856", "md5": "5757e52ac8fc4c0ad842f818e95c9bfe", "sequence": "AUUGAACGCUGGCGGCAUGGCUAAAGCAUGCAAGUCGUACGAGAACCGCGCAAGCGGGGACAGUGGCGGAAGGGCGAGUAAUGCGCUCCUACGUGCCCCAAGGUGGGGGAUAGGUCGGGGAAACUCGGCGUAAUACCCCAUGUGCUCUUCGGAGGAAAGCUUUUGCGUCUCGGGAGCGGGGAGCGUCCUAUCAGGUAGUUGGAGGGGUAACGGCCCACCAAGCCAAUGACGGGUAGCGGGUGUGAGAGCACGACCCGCCGCAUCGGGACUGAGACACUGCCCGGGACUCCUACGGGAGGCUGCAGCGACGAAUAUUCCGCAAUGCACGAAAGUGUGACGGAGCAAUGCCGCGUGCAGGA", "length": 359, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049856/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049856/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049859", "rnacentral_id": "URS0000049859", "md5": "34763876ecfe7d5dd2de6a17cda03b79", "sequence": "AAUGGCAGGUACAGAGGGAUGCUACCGGGCGACCGGAUGCGGAUCUCGAAAGCCUGUCCCAGUUCGGACUGGAGUCUGCAACCCGACUCCACGAAGUUGGAUACGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCCAUGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCAUGGGAGCCGGGGGCGCCUGAAGUCCGGGACCGCGAGGACCGGCCUAGGGCGAAACUGGUAACUGGGGCUAAGUCGUAACAAGGUACC", "length": 263, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049859/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049859/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000004985F", "rnacentral_id": "URS000004985F", "md5": "5757f5a76b67cd35b2e12f482ae96593", "sequence": "CUUAUACAUGCAAGUCGAGCGAUGAGACACCUCUCGGGUGUGAAUUAGCGGCGAACGGGUGAGGAACACGUGAGAAAUCUGCCCUCAACACUGGGAUAACUCCGGGAAACCGGGGCUAAUACCGGAUAUGAAAUCUGCGGCCAUCCGCGGAUUUGGAAAGUUUUUCGGUUGAAGAUGAUCUCGCGGCCUAUCAGCUUGUUGGUGAGGUAAUGGCUCACCAAGGCGACGACGGGUAGCCGGCCUGAGAGGGCGACCGGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGGCAAUGGAGGAAACUCUGACCCAGCGACGCCGCGUGCGGGAUGAAGGCCUUCGGGUUGUAAACCGCUUUCAGCAGGGAAGAAGCGAAAGUGACGGUACCUGCAGAAGAAGCACCGGCUAACUAUGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACAUAGGGUGCAAGCGUUGUCCGGAAUUAUUGGGCGUAAAGAGCUCGUAGGUGGUUCGUCACGUCGGAUGUGAAACUCUGGGGCUUAACCCCAGACCUGCAUUCGAUACGGGCGAGCUUGAGUAUGGUAGGGGAGUCUGGAAUUCCUGGUGUAGCGGUGGAAUGCGCAGAUAUCAGGAGGAACACCAAUGGCGAAGGCAGGACUCUGGGCCAUUACUGACACUGAGGAGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGGUGGGCACUAGUUGUGGGGACCUUCCACGGUCUCUGCGACGCAGCUAACGCAUUAAGUGCCCCGCCUGGGGAGUACGAUCGCAAGAUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGCCCCGCACAAGCAGCGGAGCAUGCGGCUUAAUUCGACGCAACGCGAAGAACCCUUGCAAGGCUUGACAUAUACAGGAAUAUGGCAGAGAUGUCAU", "length": 951, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000004985F/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000004985F/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049861", "rnacentral_id": "URS0000049861", "md5": "34764c3dc650935e6eafb8cbbe648152", "sequence": "AUACGCUGCGAAAAGCCGUGGGGAGCUGCGAAUAAGCUUUGAUCCAUGGAUCUCCGAAUGGGGCAACCCACCUUAAAUACCUAGAAAAUCUGAAUUGUUGACCGCAAACAUCCUGCUCUUUCGCUUGCUCUUCGGAGUGGCGAGGGAAAAGGAUCGAAGCCCGUUUGGGCUUCGCAAGGCCGGAGGCCGUCGCUGCUGAUGCAGCGUAGCCUCAACGGCCUGGUGGCUGGUUGGACACUUCAGGUUUCUAGGUAUUGUAACAAGGUAUCUUCACCUGAAUAAAAUAGGGUGUAAGAAGCGAACGCAGGGAACUGAAACAUCUAAGUACCUGCAGGAAAGGACAUCAACCGAGACUCCGCAAGUAGUGGCGAGCGAACGCGGACCAGGCCAGUGGCAAUGAAGUUUAAAGUGGAAGAACCUGGAAAGGUUUGCCGUAGAGGGUGACAGCCCCGUACGCGUAGAUAGCUUUAUUGUCCUAGAGUAGGGCGGGACACGUGAAAUCCUGUCUGAACAUGGGGAGACCACUCUCCAAGCCUAAGUACUCGUGCAUGACCGAUAGC", "length": 560, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049861/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049861/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049862", "rnacentral_id": "URS0000049862", "md5": "025756f8176914b17e21552b02723c31", "sequence": "AUUAUUUUGGCAGAAAUUAUUGCAAAAGAUUUAGAAUCUUACAAACCUAAA", "length": 51, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049862/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049862/publications", "is_active": true, "description": "tRNA from 1 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049863", "rnacentral_id": "URS0000049863", "md5": "5757f719e03ccbe51c965d694d485cff", "sequence": "AUUGAACGCUGGCGGCAGGCUUAACACAUGCAAGUCGAACGAUGAAGAUAUAGCUGCUAUAUCGGAUUAGUGGCGGACGGGUGAGUAACACUUAGGAAUCUACCUUUUAGCGGGGGAUAGCUCGGGGAAACUCGAAUUAAUACCGCAUAAUUUCUACGGAAUAAAGAGGGCUUUUAGCUCUCACUAGAAGAUGAGCCUAAGUAAGAUUAGCUAGUUGGUGGGGUAAAAGCCUACCAAGGCGACGAUCUUUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGGGCAACCCUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUUUUGGUUGUAAAGCACUUUAAGCAGUGAAGAAGACCUAUUGGUUAAUACCCAAUAGCGAUGACAUUAACUGCAGAAUAAGCACCGGCUAACUCUGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACAGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGAGCGUAGGUGGUUAAAUAAGUCAGAUGUGAAAGCCCUGGGCUCAACCUAGGAACGGCAUCUGAAACUAUUUAACUAGAGUAGGUGAGAGGGAAGUAGAAUUUCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCUGAAGGAAUACCGAUGGCGAAGGCAGCUUCCUGGCAUCAUACUGACACUGAGGCUCGAAAGCGUGGGUAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCUACUAGCCGUUGGGGAACUUGAUUUCUUAGUGGCGCAGCUAACGCAAUAAGUAGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCCGCUCAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCGACGCGAAGAACCUUACCUGGUCUUGACAUACACAGAAUCUAGCAGAGAUGCAAGAGUGCCUUCGGGAAUUGUGAUACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUCCUUAGUUGCCAGCACGUAAUGGUGGGGACUCUAAGGAGACUGCCAGUGACAAACUGGAGGAAGGCGGGGACGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUACGACCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGUAAGUACAAAGGGAAGCAACACAGCGAUGUGAAGCCAAUCUCAAAACGCUUAUCUCAGUCCGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGUGGAUCAGAAUGCCCACGGUGAAUACGUUCCCGGGCCU", "length": 1354, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049863/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000049863/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000003B9C5", "rnacentral_id": "URS000003B9C5", "md5": "001520aa831a4aeeda8836c249e37044", "sequence": "CUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCACUCCCAGAACGGGGAGGUAGUGACGAAAAAUAACAAUACGGGACUCUUUUGAGACCCCGUAAUUGGAAUGAGUACACUCUAAAUCCUUUAACGAGGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCUGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCGGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGAUCUCAGUUCCAGACGGGUGGUCCGCCUACCGGUGGUUACUGCCUGUUCUGAACAGCCAGCCGGUUUCCUUUGAUGAUCUUCACCGGUUGUCUUGGGUGACCGGCACGUUUACUUUGAAAAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAGGCGUGACGCCUGAAUAAUGGUGCAUGGAAUAAUAGAAUAGGACCUCGGUUCUGUUUUGUUGGUCUUUGGAACACGAGGUAAUGAUUAAGAGGGACAGACGGGGGCAUUCGUAUUGCGACGCUAGAGGUGAAAUUCUUGGACCGUCGCAAGACGAACUACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGAAUGCUUCCGUUAAUCAAGAACGAAAGUUAGAGGUUCGAAGGCGAUCAGAUACCGCCCUAGUUCUAACCAUAAACGAUGCAAACCAGCGAUCCGGCUGUGUUCCUCAAAUGACACGCCGGGCAGCUUCCGGGAAACCACAGUAAAUGUUCCGGGGGAAGUAUGGUU", "length": 717, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000003B9C5/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000003B9C5/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] } ] }