This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=rdp&page=2
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=rdp&page=3", "previous": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=rdp", "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A8", "rnacentral_id": "URS00009D26A8", "md5": "03ca6b79b3c2ba9f771650fba6c7ac93", "sequence": "AAACAAAUAGCUUAGUUAAAUGUAAAGCGUAGCACUGAAGAUGCUGAGAUAGGAUUUCCUUUUGUUUG", "length": 68, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A8/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A8/publications", "is_active": true, "description": "tRNA from 21 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26AB", "rnacentral_id": "URS00009D26AB", "md5": "bf6641aab74f852a729b9b266363c29a", "sequence": "CCCUACGGGGCGCACCAGGCGCGAAACCUCUGCAAUGCACGAAAGUGUGACAGGGGGACCCCAAGUGCCCAAGUACUGCUUGGGCUUUUACUGAGUGUAAAAAGCUCUGGGAAUAAGGGCUGGGUAAGACCGGUGCCAGCCUCCGCGGUAAAACCGGCAGCUCUAGUGGUAGUCACGUUUAUUGGGCUUAAAGCAUCCGUAGCCUGUUUAGACAGUCCCCUGUGAAAUCUGACAGCCUAACUGUUAGACUUGCAGAGGAUACUUCUAGACUUGGAACCGGAAAGGGCUAGGGGCAUUCCUGGGGUAGCGGUGAAAUGUUAUAAUCCUAGGAAGGUCACCAAUGGCGAAGGCACCUAGCUAGAACGGGUUCGACGGUGAGGGAUGUAAGCUAGGGGAGCGAACGGGAUUAGAUACCCCGGUAGUCCUAGCCGUAAACGAUGCGGACUAAGUGUUUCAUGAUCUUCAGGUUCAUGAAGUGUUGAAGGGGAACCGUUAAGUCCGCCGCCUGGGAACUACGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGUGGAGUCUGCGGUUCAAUUGGAUACAACGCCGAGAAACUUACCAGGGGCGACGGCAGUAUGAUGGUCAAGCUGAUGACUUACCGGACGAGCCGAGAGAGUGCAUGGCCAAGGCGAUU", "length": 683, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26AB/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26AB/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 12 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26AD", "rnacentral_id": "URS00009D26AD", "md5": "7cdaaeecba17303fdab11f739ff4e302", "sequence": "GUGGGCGUAGCUCAGUUGGUAGAGCACCUGGUUGUGGUCCAGGUGGUCGCGGGUUCGAGUCCCGUCGUCCACCCCG", "length": 76, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26AD/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26AD/publications", "is_active": true, "description": "tRNA from 18 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B3", "rnacentral_id": "URS00009D26B3", "md5": "bf6760bde26752e31814f1e0ec371649", "sequence": "ACACGUACACAACCUCCCUUUAAGUGGGGAAUAGCCCAGAGAAAUUUGGAUUAAUACCCCGUAACACAACGAAGUGGCAUCACUUUGUUGUUAUAGUUUCGGCGCUUAAUGAUGGGUGUGCGUAUGAUUAGAUAGUUGGCGAGGUAACGGCUCACCAAGUCUACGAUCAUUAGCUGAUGUGAGAGCAUGAUCAGCCACACGGGCACUGAGACACGGGCCCGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAAGGAAUAUUGGUCAAUGGACGCAAGUCUGAACCAGCCAUGCCGCGUGAAGGAUUAAGGUCCUCUGGAUUGUAAACUUCUUUUAUAUGGGACGAAAAAAGGUCUUUCUAGACCCCUUGACGGUACCAUAUGAAUAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAUCCGGAUUCACUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGCGGGUAGGUAAGUCAGUGGUGAAAUCCUGGAGCUCAACUCCAGAACUGCCAUUGAUACUAUCUAUCUUGAAUAUUGUGGAGGUAAGCGGAAUAUGUCAUGUAGCGGUGAAAUGCUUAGAUAUGACAUAGAACACCCAUUGCGAAGGCAGCUUACUACGCAUAUAUUGACGCUGAGGCACGAAAGCGUGGGGAUCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACUAUGGAUACUCGACAUAUGCGAUACACUGUAUGUGUCUGAGCGAAAGCAUUAAGUAUCCCACCUGGGAAGUACGUUCGCAAGAAUGAAACUCAAAGGAAUUGGCGGGGGUCCGCACAAGCGGUGGAGUAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCUGGGCUAGAAUGCUGGGAG", "length": 880, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B3/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B3/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B7", "rnacentral_id": "URS00009D26B7", "md5": "bf67c063557a75f156fa5e1a7f668dae", "sequence": "UCUCUGUCCAUCCCAACUCUAAGAGCGAUUUCCAUCACAUUUUUGGUGGUUGUAGGGCACUGUUUAGGUUCUUGCUAUGAGGUACUGUUAGAGCGUUCUAGUGGGUUGUGCUGCUCAACUUCAAGAUAAGGGGAGCUGGAUCUUGCUUUCUGUUCUGUAGAUUAAAAUGAUACAUGGUGGUGCCUUGUUGGUGUGUAGAAUGAUUGCAUGGUAGCUCAGUCUUGGGGG", "length": 228, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B7/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B7/publications", "is_active": true, "description": "sRNA from 12 species", "rna_type": "sRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B8", "rnacentral_id": "URS00009D26B8", "md5": "03cb7305ff405585d98f31657547c7d7", "sequence": "AAUGAACGCUGGCGGCAGGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGGCACUUUCGGGUGCUAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGAAUAUGCCCUUUGGUUCGGAAUAGCCUCGGGAAACUGAGAGUAAUACCGGAUAAGCCCUUCGGGGGAAAGAUUUAUCGCCAAAGGAUUAGCCCGCGUUGGAUUAGGUAGUUGGUGGGGUAAUGGCCUACCAAGCCGACGAUCCAUAGCUGGUUUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUCUUAGACAAUGGGGGAAACCCUGAUCUAGCCAUGCCGCGUGAUCGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGAUCUUUCAGUUGGGAAGAUAAUGACGGUACCAACAGAAGAAGCCCCGGCUAACUCCG", "length": 433, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B8/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26B8/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 17 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BA", "rnacentral_id": "URS00009D26BA", "md5": "d6d408b8962086d9e2c6586e61796e52", "sequence": "GUCCACGCCCUAAACGAUGUCAACUGGUUGUUGGGUCUUCACUGACUCAGUAACGAAGCUAACGCGUGAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAUGAUGUGGUUUAAUUCGAUGUAACGCGAAAAACCUUACCCACCUUUGACAUGUACGGAAUUGACCAGAGAUGGUUGAGUGCUCGAAAGAGAGCCGUAACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGU", "length": 264, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BA/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BA/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BB", "rnacentral_id": "URS00009D26BB", "md5": "bf6802696fd2004f391c292232a2b2ec", "sequence": "UACGGAGGAUCCAAGCGUUACCCGGAAUUACUGGGCGUAAAGAGUUGCGUAGGCGGCAUGUUAUGUCAGGUGUGAAAUCUUGGGGCUCAACCCCGAGGCUAUGCCUGAAACUGACAAGCUAGAGCAUGAGAGGGGUACCUGGAAUUCCCGGUGUAGGAGUGAAAUCCGUAGAUAUCGGGAGGAACACCAAUGGCGUAGGCAGGGUACUGGCUCAUUGCUGACGCUCAGGCACGAAAGCGUGGGGAGCGAACGGG", "length": 254, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BB/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BB/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BD", "rnacentral_id": "URS00009D26BD", "md5": "7cdc62f5f573909caea220bc3bc4d32f", "sequence": "UAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCAACUAGCCGUCGGGUCCAUUUAAGGAUUUGGUGGCGCAGCUAACGCGAUAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGCCGGCAACGGUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACCUUACCAGCUCUUGACAUUCACUGUCGGUUUCCAGAGAUGGAUUCCUCCCAGCAAUGGGCAGUGGGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGCCAUUAGUUGCCAUCAUUAAGUUGGGCACUCUAGUGGGACUGCCGGUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUACGGGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGGUGACAGUGGGCAGCCACUCAGCAAUGAGGAGCUAAUCCCAAAAAGCCGUCUC", "length": 499, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BD/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BD/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BE", "rnacentral_id": "URS00009D26BE", "md5": "d6d4283980232ebff0bf9bed232994cc", "sequence": "CAAUAGCGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGAUUUCGGUUGAGAACGGCCGGUCCGCCGUUUGGUGUGCACUGGCUGGUCUCAACUUCCUGUAGAGGACGCGCUCUGGGUUAACGCUCGGACGCGGAGUCUACGUGGUUACUUUGAAAAAAUUAGAGUGUUCAAAGCGGGCUUACGCUUGAAUAUUUCAGCAUGGAAUAAUAAGAUAGGACUUUGGAACUAUUUUGUUGGUUUGCGUUACAAAGUAAUGAUUAAUAGGGACAGUUGGGGGUAUUCGUAUUUCGUUGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUCCGAAAGACGAACUACUGCGAAAGCAUUCGGCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAGACGAUUAGAUACCA", "length": 414, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BE/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26BE/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] } ] }