This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=rdp&format=api
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=rdp&format=api&page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000984EEC?format=api", "rnacentral_id": "URS0000984EEC", "md5": "c065dcf8372e8204ce7c07a49b2010ab", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGAUGAACGCUGGCGGCGUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGAAGCAUCGCGCCCGACAAAGAGGAGUGCUUGCACAAAUCGGAGUCAAUUGUGAUGACUUAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGUAACCUACCCUAUACAGGGGGAUAACAGUUAGAAAUGACUGCUAAUACCGCAUAAGCGCACACUACCGCAUGGUAGAGUGUGAAAAGCCGAGACGGUAUAGGAUGGACCCGCGUCUGAUUAGCCAGUUGGCAGGGUAACGGCCUACCAAAGCAACGAUCAGUAGCCGGCCUGAGAGGGUGAACGGCCACAUUGGGACUGAGACACGGCCCAAACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGGAUAUUGCACAAUGGGGGAAACCCUGAUGCAGCGACGCCGCGUGAGUGAAGAAGUAUUUCGGUAUGUAAAGCUCUAUCAGCAGGGAAGAAAAUGACGGUACCUGACUAAGAAGCUCCGGCUAAAUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAUGGAGCAAGCGUUAUCCGGAUUUACUGGGUGUAAAGGGAGCGUAGACGGUCUGGCAAGUCUGAUGUGAAAGGUGAGGGCUCAACCCUCAAACUGCAUUGGAAACUGGUAGACUGGAGUGUCGGAGAGGUAAGUGGAAUUCCUAGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUUAGGAGGAACACCAGCGGCGAAGGCGGCUUACUGGACGAUAACUGACGUUGAGGCUCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAAUACUAGGUGUUGGUGAUCACAGAUCAUCGGUGCCGCAGCAAACGCAAUAAGUAUUCCACCUGGGGAGUACGUUCGCAAGAAUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACCUUACCAAAUCUUGACAUCCCUCUGACGUAACUGAUAAACGGUUAUUCCCUUCGGGGCAGAGGAGACAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUUCUUAGUAGCCAGCAGGUGACGCUGGGCACUCUAAGGAGACUGCCGGAGACAAUCCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUCAUGCCCCUUAUGAUUUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGUAAACAAAGGGAGGCAGAGUCGUGAGGCCGAGCAAAUCCCAAAAAUAACGUCUCAGUUCGGAUUGUAGUCUGCAACUCGACUACAUGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGUGAAUCAGAAUGUCACGGUGAAUACGUUCCCGGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUCGGUAACGCCCGAAGUGCGUGACUCAACCGCAAGGAGAGAGCGCCCGAAGGCGGGACUGAUAACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAUCGGAAGGUGCGGCUGGAUCACCUCCU", "length": 1540, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000984EEC/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000984EEC/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000984EED?format=api", "rnacentral_id": "URS0000984EED", "md5": "e1f2a00f13e07eedb37c278c10e09d81", "sequence": "UGAACGCUGGCGGCAUGCCUUACACAUGCAAGUCGAACGGCAGCGCGGGGCAACCUGGCGGCGAGUGGCGAACGGGUGAGUAAUAUAUCGGAACAUACCCUAGAGUGGGGGAUAACGUAGCGAAAGUUACGCUAAUACCGCAUACGCACUAAGGUGGAAAGUGGGGGAUUCGCAAGAACCUCAUGCUCAUGGAGUGGCCGAUAUCUGAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAAAGGCUCACCAAGGCGACGAUCAGUAGCUGGUUUGAGAGAACGACCAGCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCCACGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUGGACAAUGGGGGCAACCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGAGUGAAGAAGG", "length": 381, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000984EED/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000984EED/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985068?format=api", "rnacentral_id": "URS0000985068", "md5": "e2222cea511fa4db5774415c17f5c7d3", "sequence": "UUGUGGAUAUAGAUAGGUAUACCGCCUCCACCCUCGAGUCAGGCCGAAGGCUGUGUACCCUCACGUGUGAGGAUACUGGACGAGAGGCGGUGCCUUGACGGCGUGAGUAACUAUGACUCUCUUAAGGUAGCCAAAUGCCUCGUCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAUGGAUGAACGAGAUUCCCACUGUCCCUACAUACUAUCUAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCUUGGCGGAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGUUGAGCUUGACUCUAGUCUGGCACUGUGAAGAGACAUGAGAGGUGUAGAAUAAGUGGGAGGCCCCGGCCGCCGGUGAAAUACCACUACUGUUAUCGUUUUUUCACUUACCCGGUGAGGCGGGGAGGCGAGCCCCGAGCGGGCUCUCGCUUCUGGCUUCAAGCACCCGGCUCGCGUCGGGUGCGACCCGCUCCGGGGACAGUGGCAGGUGGGGAGUUUGACUGGGGCGGUACACCUGUCAAACGGUAACGCAGGUGUCGUAAGGCGAGCUCAGGGAGGACAGAAACCUCCCGUGGAGCAGAAGGGCAAAAGCUCGCUUGAUCUUGAUUUUCAGUAUGAAUACAGACCGUGAAAGCGGGGCCUCACGAUCCUUCUGACUUUUUGGGUUUUAAGCAGGAGGUGUCAGAAAAGUUACCACAGGGAUAACUGGCUUGUGGCGGCCAAGCGUUCAUAGCGACGUCGCUUUUUGAUCCUUCGAUGUCGGCUCUUCCUAUCAUUGUGAAGCAGAAUUCACCAAGCGUUGGAUUGUUCACCCAUUAAUAGGGAACGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGUGAGACAGGUUAGUUUUACCAUAAUGAUGAUGUGUUGUUGCAAUAGUAAUCCUGCUCAGUACGAGAGGAACCGCAGGUUCAGAUAUUUGGUGUAUGUGCUUGGCUGAGGAGCCAAUGGUGCGAAGCUACCAUCUGUGGGAUUAUGAUUGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCCCCCUAAACGUAAUGAUACCGUAGCGCCGU", "length": 1031, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985068/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985068/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506B?format=api", "rnacentral_id": "URS000098506B", "md5": "c0808576d3eebab6ae9f171281ad4c3f", "sequence": "GGCUUGACAUGGGGAAGACUGGACGAGAGAUCGUCCUUCUCUAGCAAUAGAGCUUCCCACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCCGUUUCUAGUUGCCAUCAUUCAGUUGGGCCCUCUAGAGAGACUGCCGCGAAUAACGCGGAGGAAGGUGGGGACACGUCAAGUCAUCAUGG", "length": 222, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506B/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506B/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506C?format=api", "rnacentral_id": "URS000098506C", "md5": "e2223df9114057392656f2528137a1b5", "sequence": "AUAAAAAACCUUCGUCUUCGGACUCAUGGUGAUUCAUAAUAACUUCUCGAAUCGCAUGGCCUUGUGCCGGCGAUGCUUCAUUCAAAUAUCUGCCCUAUCAACUUUAAGAUGGUAGAGUAGUGGUCUACCAUGGUAU", "length": 136, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506C/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506C/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506D?format=api", "rnacentral_id": "URS000098506D", "md5": "e36709b152e6c14b8a21cd17ac9df621", "sequence": "GAGGGUAUAGCUCAGUGGUAGAGCACGUGGUUAGCAUGCAUGAGGUCCUGGGUUCAAUCCCCAGUACCACUG", "length": 72, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506D/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000098506D/publications?format=api", "is_active": false, "description": "tRNA from 0 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985070?format=api", "rnacentral_id": "URS0000985070", "md5": "e222c545dee4e8cd414bfe453747c7cb", "sequence": "AGUCCUGUAGCUCAGUGGUUAGAGCACGUGCCUCGCAAGCGAGAGACCUGGGUUCGAUUCCCGCCGGGGCGA", "length": 72, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985070/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985070/publications?format=api", "is_active": false, "description": "tRNA from 0 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985071?format=api", "rnacentral_id": "URS0000985071", "md5": "e3689bbe3b0dd10ee98db8b2e65173ad", "sequence": "AAGGAAUUGACGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACCUUACCAGGCCUUGACAUGCAGAGAACUUUCCAGAGAUGGAUUGGUGCCUUCGGGAACUCUGACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGUAACGAGCGCAACCCUUGUCCUUAGUUACCAGCACGUUAUGGUGGGCACUCUAAGGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUCAUGCCCCUUAUGACCUGGGCUACAAACGUGAUACAAUGGCUGGAACAAAGGGAUGCGAAGCAGUGAUGUGGAGCGAAACCCAUAAAAACAGUCUCAGUUCGGAUUGAAGUCUGCAACUCGACUUCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGAACGCCGCGGUGAAUACGUUCUCGGGGUUU", "length": 478, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985071/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985071/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985076?format=api", "rnacentral_id": "URS0000985076", "md5": "4d73e02a2d163534159738b1276fe5db", "sequence": "UCCCUGGUGGUCUAGUGGUUAGGAUUCAGCACUUUCAGUGCUGUGGCCUGGGUUCAACCCCUGG", "length": 64, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985076/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985076/publications?format=api", "is_active": false, "description": "tRNA from 0 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985077?format=api", "rnacentral_id": "URS0000985077", "md5": "c081a55ba963d341996319c2cdd8da58", "sequence": "ACACGGGGGAACUUCCAGGUCCAGACAUAGCAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGUGACUUGUCUGGUUAAUUCCGAUAACGAACGAGACCUUAACCUGCUAAAUAGUCAGGCUAUUCUUUGAAUGGUCGACGACUUCUUAGAGGGACUAUCGGCGUUUAGCCGAUGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGAAGUCAUCGAGUACAUAUCCUUUACCGGAAGGUAUGGGUAAUCUUUUGAAACUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAGCAUUGCAAUUAUUGCUCUUCAACGAGGAAUCCCUAGUAAGCGUGAGUCAUCAGCUCACGUUGAUUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUACUACCGAUUGAAUGGCUUAGUGAGACCCUCGGAUCGACUUCAUAGAAACCUUCACGGGUAUCUAUUUGUUGAAAAGUUGGUCAAACUUGGUCAUUUAGAGGAAGUAAAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCAUUA", "length": 610, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985077/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000985077/publications?format=api", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] } ] }