This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=rdp
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=rdp&page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA0", "rnacentral_id": "URS0002109BA0", "md5": "fb12eb9f71fa2c7ee9beded2cd2ab4c5", "sequence": "AAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCAUUAACACGUAUCCAACGUUAAACCCCCCUGUGAAUCUUCAAUCGGCUGUUCGCGGACCCAGUGCGCCUCAGCAAUCCCGGUAAAUCAUUGACGAAACAGUUUUGAUUCGGGACUUCUGACAAAUGCCUCCGUUGAGCGCUAUCAGGGUGACAUGGCUUCCCCAAGCACCAGCGAAUGAAAGUGUCGUUUGACUGUGUAAGGAAGGCGCUUCACGAUUGCUAGAGGUCGAACACCGACCGGCAACUAUGUCACAGGGUCUCUUGCAGACCCCUUCGAAACAACGCUACUUACUAGUAGGGGCGUCGGGAAACCGUUAACCCCACAAAAACCGAACAACUGUUAACAAUGGAUAUCUAGGUUCUC", "length": 406, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA0/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA0/publications", "is_active": true, "description": "misc_RNA from 10 species", "rna_type": "misc_RNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA1", "rnacentral_id": "URS0002109BA1", "md5": "fb12ecc5a542377113f99bffdc44b4c4", "sequence": "GAUUAACGCUAGCGGCAGGCAUAAUACAUGCAAGUUGAACGGCAGCACAGGUAGCAAUACUGGGUGGCGAGUGGCGCACGGGUGCGUAACACGUAUGCAACCUACCCUAUACAGGCGAAUAACCUUUAGAAAUGAGGGCUAAUACGCCGUAGUAUUACAGAUGGGCAUCUAUUUGUAAUUAAAGAUUUAUCGGUAUAGGAUGGGCAUGCGUCCCAUUAGUUAGUUGGUAAGGUAACGGCUUACCAAGACGAUGAUGGGUAGGGGAUCUGAGAGGACUUACCCCCACACUGGUACUGAGACACGGACCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAAGGAAUAUUGGGCAAUGGCCGCGAGGCUGACCCAGCCAUGCCGCGUGCAGGAAGACGGCCUUAUGGGUGGUAAACUGCUUUUAGACGGGAAUAAUAGAGUGUACGCGUACAUUUAUGCAAGUAUCGUAUGAAUAAGCAUCGGCUAACUCCGUG", "length": 484, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA1/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA1/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA2", "rnacentral_id": "URS0002109BA2", "md5": "fb12eeb04fc3ad4725fa37cae199bb5d", "sequence": "GACGUAGGGGGCCAGCGUUGUUCGGAAUUACUGGGUGUAAAGGGUUCGUAGGCGGUGUGGCGAGUUGGGAGUGAAAUCUCUGGGCUCAACCCAGAGGCUGCUUCCAAAACUGCUGUGCUUGAGUGUGGGAGAGGCGCGUGGAAUUGCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUCUGCAGGAACACCCGUGGCGAAAGCGGCGCGCUGGACCACAACUGACGCUGAGGAACGAAAGCUAGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCUAGCCCUAAACGAUCAGGACUUGGGGUGCCGCACGUUCGUGCGUCGUCCCGGAGCUAACGCGUUAAGUCCUGCACCUGGGGAGUACGGUCGCAAGACUG", "length": 372, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA2/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA2/publications", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA3", "rnacentral_id": "URS0002109BA3", "md5": "fb12efaeadccffdc74d656cffedc26ca", "sequence": "GUGCCAGCAGCCGCGGUAGUACGUAGGGGGCGAGCGUUGUCCGGAAUUACUGGGCGUAAAGGGUGCGUAGGCGGUAUGUUAAGUCAGGUGUGAAAUCCCACGGCUCAACUGUGGUGUUGCACUUGAAACUGGCAUGCUAGAGUGCAGGAGAGGGGAGUGGAAUUCCUAGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUUAGGAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGGCUUCCUGGCCUGUAACUGACGCUGAGGCACGAAAGCGUGGGUAGCGAACAGGAUUAGAAACCCGCGUAGUCC", "length": 292, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA3/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA3/publications", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA4", "rnacentral_id": "URS0002109BA4", "md5": "fb12f522210166008bc4503877dc3f36", "sequence": "AGGGUUCGAUUAUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCGUGCUUAACACAUGCAAGUCGAACGAGAAAGGGAUUGCUUGCAAUCCUGAGUAGAGUGGCGCACGGGGGAGUAACACGUAGAUAAUCUGCCUUCAAGCCUGGGAUAACUAGUCGAAAGGGUAGCUAAUACAGGAGAAAGUCGAUCGACAUAAGAAGAUUGAUGAAAGAUUGCCUCUUCUUGAAAGCAAAUGUUGGGGGAUGAGUAUGUGUACCAU", "length": 251, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA4/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA4/publications", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA5", "rnacentral_id": "URS0002109BA5", "md5": "fb12f82d948ca10d88f6346c01114358", "sequence": "GACGAACGCUGGCGGCGUGCCUAAUACAUGCAAGUAGAACGCACAGUUUAUACCUUAGCUUGCUACACCAUAGACUGUGAGUUGCGAACGGGUGAGUAACGCGUAGGUAACCUGCCUGGUAGCGGGGGAUAACUAUUGGAAACGAUAGCUAAUACCGCAUAAUAUUAAUUAUUGCAUGAUAAUUAAUUUAAUGGUGCAAUUGCACCACUACCAGAUGGACCUGCGUUGUAUUAGCUAGUAGGUGAGGUAACGGCUCACCUAUGCGACGAUACAUAGCCGACCUGGGAGGGGGAUCGGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGGAGCAGUAGGGAAUCUUCGGCAAUGGACGAAAGGCUGACCGAGCAACGCCGCGUGAGGGAAGAAGGGUUUCGGAUCGGAAAGAUCCGUUGUAAGAGAAGAAAGGGUGUGAGAGUGGAAAGUUCACACUGUGACGGUAUCUAACCAGAAAGGGACGGCUAACUACGUG", "length": 505, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA5/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA5/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA6", "rnacentral_id": "URS0002109BA6", "md5": "fb12fb8e137e0f1ded9409a55e05f0dd", "sequence": "GAUGAACGCUGGCGGCGUGCCUAAUACAUGCCAGUCGAGCGAACGGACGAGAAGCUUGCUUCUCUGAUGUUAGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGAUAACCUACCUAUAAGACUGGGAUAACUUCGGGAAACCGGAGCUAAUACCGGAUAAUAUUUUGAACCGCAUGGUUCAAAAGUGAAAGACGGUCUUGCUGUCACUUAUAGAUGGAUCCGCGCUGCAUUAGCUAGUUGGUAAGGUAACGGCUUACCAAGGCAACGAUGCAUAGCCGACCUGAGAGGGUGAUCGGCCACACUGGAACUGAGACACGUUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAGGGAAUCUUCCGCAAUGGGCGAAAGCCUGACGGAGCAACGCCGCGUGAGUGAUGAAGGUCUUCGGAUCGUAAAACUCUGUUAUUAGGGAAGAACAUAUGUGUAAGUAACUGUGCACAUCUUGACGGUACCUAAUCAGAAAGCCACGGCUAACUACGUG", "length": 497, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA6/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA6/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA7", "rnacentral_id": "URS0002109BA7", "md5": "fb1301c738e3ba0ecf8fb70980373c9e", "sequence": "AGACUCACAGGGUUUGAUCAUGGCUCAGAAUGAACGCUGGCGGCAGGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGGUAUCUUCGGAUACUAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGAACAUACCCAAAGGUACGGAAUAGCCUCGGGAAACUGAGAGUAAUACCGUAUGUGCCCUUCGGGGGAAAGAUUUAUCGCCAAAGGAUUGGCCCGCGUUGGAUUAGGUAGUUGGUGGGGUAAUGGCCUACCAAGCCGACGAUCCAUAGCUGGUUUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUCUUAGACAAUGGGGGAAACCCUGAUCUAGCCAUGCCGCGUGAUCGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGNUCUUUCAGAUGGGAAGNUAAUGACGGUACCAUCAGAAGAAG", "length": 446, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA7/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA7/publications", "is_active": false, "description": "rRNA from 0 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA8", "rnacentral_id": "URS0002109BA8", "md5": "fb130b9d5e0c20d3c23eb7d19f239ebd", "sequence": "AGUGAACGCCGGCGGUAGGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGCAGCACAGUAAUAGCUUGCUCUUACGGGUGGCGAGUGGCGGACGGGGGGGGAAUACAUCGGAAUCUACUUUUUCGUGGGGGAGAACGUGGGGAAACUUACGCUAAUACCGCAUACGACCUACGGGUGAAAGCAGGGGAUCUUCGGACCUUGCUCGAGUGAAUGAGCCGAUGUCGGAUUAGCUAGUUGGCGGGGUAAAGGCCCACCAAGGCGACGAUCCGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGAACUGAGACAAGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGCAAGCCUGAUCCAGCCAUACCGCGUGGGUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGCCCUUUUGUUGGGAAAGAAAAGCAGCAGGUUAAUACCCCGCUGUUCUGACGGUACCCAAAGAAUAAGCACCGGCUAACUUCGUG", "length": 492, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA8/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA8/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA9", "rnacentral_id": "URS0002109BA9", "md5": "fb130df3161db2972ca796aaacf20572", "sequence": "GAUGAAGAACGUAGCAGAAUGCGAUAAGUAAUGUGAAUUGCAGAAUUCAGUGAAUCAUCGAAUCUUUGAACGCACAUUGCGCCCGCUGGUAUUCCGGCGGGCAUGCCUGUUCGAGCGUCAUUUCAACCCUCAAGCCCCCGGGUUUGGUGUUGGGGAUCGGCUCUGCCCUUCUGGGCGGUGCCGCCCCCGAAAUACAUUGGCGGUCUCGCUGCAGCCUCCAUUGCGUAGUAGCUAACACCUCGCAACUGGAACGCGGCGCGGCCAUGCCGUAAAACCCCAACUUCUGAAUGUUGACCUCGGAUCAGGUAGGAAUACCCGCUGAACUUAAGCAUAUCAAUAAGCGGAGGA", "length": 348, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA9/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0002109BA9/publications", "is_active": true, "description": "misc_RNA from 11 species", "rna_type": "misc_RNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] } ] }