This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=mirbase&page=2
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=mirbase&page=3", "previous": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=mirbase", "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F25", "rnacentral_id": "URS00008E3F25", "md5": "2122a35e90c8e5ffbcfefd69a5d5589f", "sequence": "GACGAACCGUGCGAACGUUGUUCGGAAUCACUGGGCUUAAAGGGCGCGUAGGCGGGUCAGCCAGUCCGGGGUGAAAUCCUUCGGCUUAACCGGAGAACUGCCUCGGAGACGACUGAUCUGGAGGGAGGUAGGGGUCGCUGGAACUUCCGGUGGAGCGGUGAAAUGCGUUGAUAUCGGAAGGAACGCCGGUGGCGAAAGCGAGCGACUGGACCUUUACUGACGCUGAGGCGCG", "length": 232, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F25/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F25/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F26", "rnacentral_id": "URS00008E3F26", "md5": "5bb2286338b23aa8cfaf14fd7345d027", "sequence": "GUGGAAAACCUUGAACUGAUGCACUAGCCUGACUCUUUUCGGCGUGGUCAGUGACGGUAAAGGGAAGCUGUACAAGAAACAUAUUUAUAACACGGUCCCAACGCAUUCGAUUUGCAUUAAUGGUGGGUUCCAGCCGCAGCCGCAGCCGUCCGGUGGUAUGUACAUA", "length": 166, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F26/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F26/publications", "is_active": true, "description": "sRNA from 15 species", "rna_type": "sRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "Ensembl Metazoa" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F27", "rnacentral_id": "URS00008E3F27", "md5": "8a82a6d8779effbd734e82e28d4718e5", "sequence": "UACGUAGGAUGCGAGCGUUGUCCGGAAUCACUGGGUGUAAAGGGAGCGCAGGCGGGUCGGUAAGUCGAUGGUGAAAUUCUCGGGCUCAACCCGGGGACUGCCACCGAUACUGCUGGUCUUGGGUACAGAAGAGGUUGAUGGAAUUCUUGGUGUAGCAGUGAAAUGCGUAGAUAUCAAGAAGAACACCGAUGGCGAAGGCAGUCAACUGGUCUGUAACCGACGCUCAUGCUCGAAAG", "length": 236, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F27/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F27/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2A", "rnacentral_id": "URS00008E3F2A", "md5": "5bb24e766e2274a351c461c3c453c214", "sequence": "AGCGAACGCUGGCGGCAGGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGGCACCUUCGGGUGUCAGUGGCAGACGGGUGAGUAACGCGUGGGAACGUGCCCAUCGGUUCGGAACAACCCAGGGAAACUUGGGCUAAGACCGGAUACGUGCGAGAGCAGAAAGAUUUAUCGCCGAUGGAUCGGCCCGCGUCUGAUUAGCUUGUUGGUGGGGUAACGGCCCACCAAGGCGACGAUCAGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGCAAGCCUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGAGUGAUGACGGCCCUAGGGUUGUAAAGCUCUUUCGCACGCGACGAUAAUGACGGUAGCGUGAGAAGAAGCCCCGGCUAACUUCGUGCCAGCCGCCGCCGUAACAC", "length": 454, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2A/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2A/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E41D2", "rnacentral_id": "URS00008E41D2", "md5": "5d4072d4f5fec1ba4fe4126c54437f37", "sequence": "GGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUUGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCAGGGUUUGACAUGACAUGAAUUCUUUUGAGAAAAAGAAGUGCCUUUUAGGAACAUGUACACAGGUGGUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUUUUUAGUUAUUUUUCUAGAAAGACUGCCGGUUAUAAGCCGGAGGAAGGCGGGGACGACGUCAAGUCAGCAUGCCCCUUACACCCUGGGCUACACACGUGCUACAUUGGGUAAGACAAUGAGUCGCGAGCCUGUGAAGGUCAGCAAAUCUAAAAACUUACUCUAAGUUCAGAUUGUAGGCUGUAACUCGCCUACAUGAAGUUGGAAUC", "length": 400, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E41D2/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E41D2/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2C", "rnacentral_id": "URS00008E3F2C", "md5": "5529ab68e8cc7c250bc56fa7aee69ad5", "sequence": "GUAAGCUACUAAGAGCGAAUGGUGGAUGCCUUGACUGGUAAAGGCGAUGAAGGACGUACUAGACUGCGAUAAGCUACGGGGAGCUGUCAAGAAGCUUUGAUCCGUAGAUUUCCGAAUGGGGCAACCCAAUGUAUAGAGAUAUACAUUACCUAUAUAGGAGCGAACGAGGGGAAUUGAAACAUCUUAGUACCCUCAGGAAAAGAAAUCAAUAGAGAUUGCGUCAGUAGCGGCGAGCGAAAGCGCAAGAGGGCAAACCCAGUGCUUGCACUGGGGGUUGUAGGACUGCAAUGUGCAAGAGGUAAGUUUAGCAGAACAUUCUGGAAAGUAUAACCAUAGAGGGUGAUAGUCCCGUAUGCGAAAAACAAACCUUAGCUAGCAGUAUCCUGAGUAGGGCGGGACACGAGGAAUCCUGUCUGAAUCCGGGUCGACCACGAUCCAACCCUAAAUACUAAUACCAGAUCGAUAGUGCACAAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGAACUGAGGUGAUCAGAGUGAAAUAGAACCUGAAACCAUUUGCUUACAAUCAUUCAGAGCCCUAUGUAGCAAUACAGGGUGAUGGACUGCCUUUUGCAUAAUGAGCCUGCGAGUUGUGGUGUCUGGCAAGGUUAAGCAAACGCGAAGCCGUAGCGAAAGCGAGUCUGAAUAGGGCGCUUAGUCAGAUGCUGCAGACCCGAAACGAAGUGAUCUAUCCAUGAGCAAGUUGAAGCUAGUGUAAGAACUAGUGGAGGACUGAACCCAUAGGCGUUGAAAAGCCCCGGGAUGACUUGUGGAUAGGGGUGAAAGGCCAAUCAAACUUCGUGAUAGCUGGUUCUCUCCGAAAUAUAUUUAGGUAUAGCGUUGUGUCGUAAUAUAAGGGGGUAGAGCACUGAAUGGGCUAGGGCAUACACCAAUGUACCAAACCCUAUCAAACUCCGAAUACCUUAUAUGUAAUCACAGCAGUCAGGCGGCGAGUGAUAAAAUCCGUCGUCAAGAGGGAAACAACCCAGACUACCAGCUAAGGUCCCUAAGUCUUACUUAAGUGGAAAACGAUGUGAAGUUACUUAAACAACCAGGAGGUUGGCUUAGAAGCAGCCAUCCUUUAAAGAAAGCGUAAUAGCUCACUGGUCUAGUGAUUUUGCGCGGAAAAUAUAACGGGGCUAAAGUAAGUACCGAAGCUGUAGACUUGCACACAACUUAGAUUAUUUAAGUUUAGAAUAUGAGAAACUAAGUUAUAUGUUUAGUUAUAUUUUUACUGAUUUUUAUAGAGUAAAGAUAGAAAUAAAACUUAGUAAAAUCAGUAAAAAUAUUCUUAGACUAAAGUUAAGUAGUUUAAGUUGUGUGCAAGUGGUAGGAGAGCGUUCUAUUUGCGUCGAAGGUAUACCGGUAAGGAGUGCUGGAGCGAAUAGAAGUGAGCAUGCAGGCAUGAGUAGCGAUAAUUAAUGUGAGAAUCAUUAACGCCGUAAACCCAAGGUUUCCUACGCGAUGCUCGUCAUCGUAGGGUUAGUCGGGUCCUAAGUCGAGUCCGAAAGGGGUAGACGAUGGCAAAUUGGUUAAUAUUCCAAUACCAACAUUAGUGUGCGAUGGAAGGACGCUUAGGGCUAAGGGGGCUAGCGGAUGGAAGUGCUAGUCUAAGGUCGUAGGAGGUUAUACAGGCAAAUCCGUAUAACAAUACUCCGAGAACUGAAAGGCUUUUUGAAGUCUUCGGAUGGAUAGAAGAACCCCUGAUGCCGUCGAGCCAAGAAAAGUUUCUAAGUUUAGCUAAUGUUGCCCGUACCGUAAACCGACACAGGUGGGUGGGAUGAGUAUUCUAAGGCGCGUGGAAGAACUCUCUUUAAGGAACUCUGCAAAAUAGCACCGUAUCUUCGGUAUAAGGUGUGGUUAGCUUUGUAUUAGGAUUUACUCCGAAAGCAAGGAAACUUACAACAAAGAGUCCCUCCCGACUGUUUACCAAAAACACAGCACUCUGCUAACUCGUAAGAGGAUGUAUAGGGUGUGACGCCUGCCCGGUGCUCGAAGGUUAAUUGAUGGGGUUAGCAUUAGCGAAGCUCUUGAUCGAAGCCCGAGUAAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGUUAAAUACCGACCUGCAUGAAUGGCGUAACGAGAUGGGAGCUGUCUCAAAGAGGGAUCCAGUGAAAUUGUAGUGGAGGUGAAAAUUCCUCCUACCCGCGGCAAGACGGAGAGACCCCGUGGACCUUUACUACAGCUUGACACUGCUACUUGGAUAAGAAUGUGCAGGAUAGGUGGGAGGCUUUGAGUAUAUGACGCCAGUUGUAUAUGAGCCAUUGUUGAGAUACCACUCUUUCUUAUUUGGGUAGCUAACCAGCUUGAGUUAUCCUCAAGUGGGACAAUGUCUGGUGGGUAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCCAAAUAAUAACGGAGGCUUACAAAGGUUGGCUCAGAACGGUUGGAAAUCGUUCGUAGAGUAUAAAGGUAUAAGCCAGCUUAACUGCAAGACAUACAAGUCAAGCAGAGACGAAAGUCGGUCUUAGUGAUCCGGUGGUUCUGUGUGGAAGGGCCAUCGCUCAAAGGAUAAAAGGUACCCCGGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCAAGAGCUCACAUCGACGGGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCAUCGCAUCCUGGGGCUGGAGCAGGUCCCAAGGGUAUGGCUGUUCGCCAUUUAAAGCGGUACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCCCUAUCUGCCGUGGGCGUAAGAAGAUUGAAGAGAUUUGACCCUAGUACGAGAGGACCGGGUUGAACAAACCACUGGUGUAGCUGUUGUUCUGCCAAGAGCAUCGCAGCGUAGCUAAGUUUGGAAAGGAUAAACGCUGAAAGCAUCUAAGCGUGAAGCCAACUCUAAGAUGAAUCUUCUCUAAGCUCUCUAGAAGACUACUAGUUUGAUAGGCUGGGUGUGUAAUGGAUGAAAGUCCUUUAGCUGACCAGUACUAAUAGAGCGUUUGGCUUAUCUUUAAUAAAGCAU", "length": 3064, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2C/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2C/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 17 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2D", "rnacentral_id": "URS00008E3F2D", "md5": "2126547883a8a8a32362b6c7e8521777", "sequence": "CAAAAAGCCGACCGCGACCCAGUUUUAGGUGCCGUAAAAGUCACGGGCUAGCUACUUGGGGAAAGAAAUGAAUAAAAUUAAAAAUUACACCAUUGCUGAGUCUAGUUUGAGCAGAAGUAAUAUUUCGGAAUGGAAUUCUGUAAUUUUAAUGAAGCUAGCCGGGAUUUCACCAAUUCGUAGCUCUAUGACAGAAGAGGAUACUUUAAAACUUGUGAACGAUCGUGGCGGCAGGCAAAUUGCUCAUCUCUGAAGCGGAGAGAGCAUAAAUAAGGCCUACCCCCCGCCUGACCCCAUCAUGGCGCACUUUUCCAACAGCGAAACAAAAAACAGAAAGAUAGAAAACGUAGGAAAAAAAUUGUAGAUGAAAAUUGGCGCAAAAAUUACACGCGAGCCCCGAAACGUGACGUAGUCGUGACGUUAGUAGACUUGCAAGGCAGCCGGCGAAACUUAAAGUGCAAUGUUAGAGCAAAGACAACGAGGAACGACGACGGAGCAACAACGAAGAAUGCAGAAGCAGCGGAAGCAGCAGCACUACGUAGCGAACGCAACACAACAAUAAUUAAAAGUGCAACAAUUACAACAACCAAAACAACAACAACAACCAACAUGUGAAUUGCGUUUUUUUUUUACCAAAACCAAAACAAAACCACGAAGAACAAGUGUAGCCAGAGCCUGAGAGAGAGGGAGAGUGAAAGAAGGAGAAAGCGAAAAGCGAAGAGCGCCAUAAGAAAGAGACAAAGAAAGAAAAAGCCGCCAAAAUAUUAUAGCAACAGCAACAAAAACAUAAACAACAACAACUAGCAACAAACCAACAGCAAAUAACAACAACAAAUGUAAUAUAAAUAACGGUUCAAGCAAAACCAAAAAACAAUUUCGCGCGCGCUCUUUUUCCUUCUACCCUUUGUUUCUCUCAAAGACGGACGAGGACGAACACUGACAACACACACAAACAAAAAAUACAAAAAAAAAAACAACAAAACCGCUGCUUCUACGAAUUAUAUUUUGUUCGUCAAACAUCUUUUUUGAAAACUUCAAUCGUCAUUUAAUCAUCGUCAUAAUAACCACUCCAAUAAAACUCCACUCCCCCCGCAAUAUUCCGGAAACAGCAAACAAACAAAACAACAACAAUUUGAAAAGUGGCUAGAACAAAAACA", "length": 1154, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2D/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2D/publications", "is_active": true, "description": "sRNA from 15 species", "rna_type": "sRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "Ensembl Metazoa" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2F", "rnacentral_id": "URS00008E3F2F", "md5": "8a882982ac4cfeb25608a484eddf84bd", "sequence": "AGGCGUCGAGUGGCGGACGGGUGAGUAAUGCAUAGGAAUCUACCCUGUAGUGGGGGACAACCUGGGGAAACUCAGGCUAAUACCGCAUAAUCCCUAAGGGGGAAAGUGGGGGACCUUCGGGCCUCACGCUAUUGGAUGAGCCUAUGUCGGAUUAGCUAGUUGGUGGGGUAAAGGCCUACCAAGGCGACGAUCAGUAUCUGGUUUGAGAGGAUGAUCAGACACAUUGGAACUGAGACACGGUCCAAACUCC", "length": 250, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2F/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F2F/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F30", "rnacentral_id": "URS00008E3F30", "md5": "5bb57277069a551d370bfb603affb4c5", "sequence": "UGUCUGAGUGUGAGUGUGAGUGUGAGUGUGCGUGUGUGAGGUGCCAUUAAGAAAUGUGUCAAAACAUGUGAGGAAUUAUAUAAGCUAAAAUACGACAACAGCAGGGGGUAAGGAUAGGCAGAGGAUAUGCCAGAAUGCCACAAUGCCAGAAGCCGCAGAAGAAGACCUUCUUCCAUGGCGAUUACGACAAGGUGUCUGUGAUAUCGCCCUACGGAUGUUGAGUGGGAUCUUCUGGGACUAUGAGGAUGCAUUAGCUGCCUGCAGCCUGGACGCAUCCCACGCUGUCUGCAAAUAUUAAGGAAGCACAAAGACCUAGCUACCGGCCUCCACCUCAACGACGUCGACCUCAAGUUGAUUUUAAAUUUAUUUGUACUUGGAUGCGAACAACAAGACCUAGAUCUCGGCCUGGAAUGGAAGUAACUCCUGCAUAACGUCCACUAUUGACGCCACAGCACCACAACGUGUUCAUUUGCUGAUUCCAACGUUUAUUUACCAAUUCCGAUCUUGCCCAGGACCAGGACCCAGGACGGCGCUCUCCUUGCUUUAUUCUGUUUAUUUUUCUUGAUUUCGUGAGCAUGUAAAUUUAGUAAUUUAGAAAUGAAAUGAAGCAUGGAGGCCGAAGUAUGUAAAAUUAAGCAACUGAAAACAUACACAUAUUAAAAUCAGGCACGCCUUUUUAUUGGACGUGUUCGGAUCGGUCAGAAAUGUAUCUAAGUUCUUAUAUAUGU", "length": 728, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F30/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F30/publications", "is_active": true, "description": "sRNA from 15 species", "rna_type": "sRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F33", "rnacentral_id": "URS00008E3F33", "md5": "552b3742e879ab065c4df4db1b9e4d69", "sequence": "UCAUUGCGUUUCCCUUCAAUUCCAAUUCAAGGGCUACUGAAACCGACUAAACAACAAACAGUAAACAAAGAGCUAUCAUAUCCAUCCGUUUCCACUCCUGUUGCCUUCCAGGCAGUGGGGGGAUAGUUUCUUGAGGCACUUGCAUAUACAUAGUGUGGUCGUAAACCCUUUGCAUAUUUAUAGUCCAGUCCCAGCAGCUGCGGAAGGCUCUGUAAACUUCAUAAAUAUAUUGCCCAAGAAGGUGCCUUGAAGCUAUAUCGAAUAAAUCAAAUUUGUGAUUUUUACAUGGCCAUCACGAGAAGACAGAAAUACCUAAGAUUAUUUCGUGGUUAAGUCCAUCUGUGACCACUAACCUCUGGCCAUAACGAAUAUCAAUAGUAUUUCCGAACUGAUGAAGCGCACUAGAAAUUUAUCAACAAUUUUCAUUUGACUUGGCUUCGCCUUGAUAAAAUGGAAAUCCACAAGAGCGACAAUCGAAUAGAACCACUGAAGCAGGCUAAUUUAAUAAGUUAAGCCACAGCCACAAUUUCUCGCCUUUGAACGUUACAACAACAAUAUUUUUCCAAUUGAACUAACGAAUAUUUAAUGAAAAUCAACACUUCCGCUUUGCUGAGCGCAGUUGAACACACACACACACACACACACUGACAAUCAACUAAUACCGGUAGCAUCGUAUUACAUAACGAGCUCCAAAUGCUCACCGCAGAAUGAGUCGUACGUGCCACAUUCGCCUCAAGUUGUCUGCACUCUGGCAGAGCCAGGGCUCACUGGAUAUCCCAUUUCGUUGAUAGUCAUCCAAGGGCUUGGCUUGGCGAAAGGUCUGAUAUCUUCGAAAACAAAGCAGACCGCGAUCUUUCUCAAUUUCGAUCGAACUGGUCAUGGGAGAUGGGAAAAAGUAUAGAAAGAAAGUGAGGAACCACGACCGCUAGCUAUGUUCUAAGUGGGGUUUAAUUUAUUUCUGGAAAUGGUGGCCCGGGCAGGAAUGUCUAUUUUAUCAUCGUGUCAACUAGUUGUACUGACAUGACGGUCCAUUUCCUAGAGCAACAAGCAAAUUGUCAUCCGUGGUCCGUGCCUCGUGCCACCCGCAAAAAGAUACAAAAAAUUACCAUGAAUUACUGUAAUUCCACUUGUGCUGCGACUGGAAUGCUGCCGGCUGGCCCUAAGCCAUGGCCAUUACAUGGAAAUGGGACAUGUCAGUGGACAUCGUCACUGAGAGAGGCCAGGCCAGGACAUGUGUGCAUGUUGGUCCGAUCUCUGGCCAAGCGGUCACGUUCGCACUGUAUGACCGGAACGUGCAAUUUUUCUGUGGCACAUGCGUCGAGGCGGGAAGCAGGCGGCGGGCGGCGGGAGGCCAGCAAAAGGAACGCAAUAAGCACAAGUUUUAUGCAAUAAAAUUAGCCCACUCUUACACACACACACGCACUGAGGAAGGACACGCAGGAUGCUUCAGUUGCUGAUAAGAUAAUUUUAUUUGGAUGUUAUUGCAUAAAGUCAUGUGAGCGGCGGAAAUGAGUUGAACUAACGGAAAGCGACUACGUGCCUCUCAGAUCCGGCCGAUGGGGGCAAAGGACGAGUCCCUUGGAGUCGAGCCGCAGUUGGAUUUUAAUAAGAUAAUUGGCUUGUUUGUAAAUUGAUGAUUUUAAAGCUGAAGUUAAAGGUCGUCAGGGAUCGUCCACAUUGUACUCUCCGCCAAUUAUGUUCUGCGUC", "length": 1707, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F33/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00008E3F33/publications", "is_active": true, "description": "sRNA from 15 species", "rna_type": "sRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] } ] }