This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/?database=mirbase&format=api
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?database=mirbase&format=api&page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2632?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D2632", "md5": "03c151b3f18fd7f85110e80bf284bb0c", "sequence": "CCAGUUGAUCCUGCUGGAGGCCACUGCUAUUGGGGUUCGAUUAAGCCAUGCACGUCAGGGAACAAGGCAUUUGUUCCCGGCAGACAGCUCAGUAACACGUGGACAAUCUGCCCUCCGGAGGAGGAUAAUCUCGGGAAACUGAGGCUAAUACUCCAUAGAUAACGAGUCCUGGAAUGGCCGUUAUCGAAAGUGCAAGCGUGUUGCUCGCUUGUUACACCAGAGGAUGAGUCUGCGGUGGAUUAGGUAGACGUUGGGGUAAUGGCCCAACGUGCCUUCGAUCCGUACCGGCUAUGUAAGUAGGAGCCGGGAGAUGGAUACUGAGACAAAGAUCCAGGCUCUACGGAGCGCAGCAGGCGCGAAACCUUCGCAAUGCGCGAAAGCGUGACGAGGGGACCCCGAGUUCCCCAGUACAACUGGGGAUUUUGUAGAGCGUAAAAAGCUUUAAGAAUAAGUGCUGGGUAAGACCGGUGCCAGCCUCCGCGGUAACACCGGCAGCGCAAGUGGUGGUCACGUUUAUUGGGCUUAAAGCGUCCGUAGUCGGUUCAGCAAGUUCCCUGUGAAAUCCUGCCGCUUAACGGUAGGGCUUGCAGGGAAUACUGCCGAGCUAGGGACCGGAAGAGGUCAGGGGUAUUCCCGGGGUAGCGGUGAAAUGUUAUAAUCCCGGGAGGACGACCCGCGGCGAAGGCGCCUGACUAGUACGGGUCCGACGAUGAGGGACGAGAGCUGGGGGAGCAAAACGGAUUAGAUACCCGUGUAGUCCCAGCCGUAAACGAUGCGGACUGAGUAUUGCACAAAUCUCGUAUUUGUGCAGUGCUGAAGGGAAACCGUUAAGUCCGCCGUCUGGGGAGUACGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGGCGGGGGAACACCACAAGGGGUGGAGUCUGCGGUUCAAUUGGAUACAACGCCGGGAAACUCACCAGGGGCGACGGCAGUAUGAAAGCCAAGCUGAAGGUUUUGCUUGACGAGCCGAGAGGUAGUGCAUGGCCGUCGUCAGCUCGUACCGUGAGGCGUGCGGUUAAGUCCGUUAACGAGCAAGACCCGUGCCCUUAUUUGCGACCCUUUCCGAUGGGGAGGGGGCACUAUAAGGGGACCGGUGGCGAUGAGUCACAGGAAGGCGCGGGCGACGGUAGGUCUGUAUGCUCCGAAUCUCCUGGGCCACACGUGGACUACAAUGGCAUGAACAAUGAGUUGCAACGCCGAAAGGCGAAGCUAAUCCCCAAAUCAUGUCUUAGUUCGGAUCGAGGGCUGUAACUCGCCCUCGUGAAGAUGAAAUCCCUAGUAAUCGCUGGUCACUAUCCAGCGGUGAAUAUGUCCCUGUUCCUUGCACACACCGCCCGUCAAACCAAUCGAGUGGAUUCGAAAUGAGGCUUUUUCAUUAGGAAGGGUCGAAUUUCAGGUUCGCAAGAGGGGUUAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAGGGGAAUCUGCGGCUGGAUCACCU", "length": 1484, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2632/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2632/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 12 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D263C?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D263C", "md5": "d6c765bd254635ddc804eaf9025e1543", "sequence": "UGGAGUCUAGCCAAGUUGGUAAGGCGCCCGUUUUUGGUGCGGGGAUCGUAGGUUCGAGUCCUUCGACUCCAC", "length": 72, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D263C/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D263C/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tRNA from 14 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2641?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D2641", "md5": "d6c776db6af47a57449a4aaad570219d", "sequence": "GAAUAUUGGACAAUGGGGGGAACCCUGAUCCAGCCAUGCCGCUUGUGUGAAGAAGGCCUUUUGGUUGUAAAGCACUUUACGCGAGGAGGAGGCUACUCUAGUUAAUACCUAGGCAUAGUGGACGUUCCUCGCAGCAUAAGCGCCGGCUAACUCUGUGCCAGCGGCAGCGGUAAUACAGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAUUUACUGGGCGUAAAGCGCGCGUAGGUGGACAAUUAAGUCAAAUGUGAAAUCCCCGAGCUUAACUUGGGAAUUGCAUUCGAUACUGGUUGGCUAGAGUAUGGGAGAGGAUGGUAGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCUGGAGGAAUACCGAUGGCGAAGGCAGCCAUCUGGCCUAAUACUGACACUGAGGUGCGAAAGCAUGGGGAGCAAACAG", "length": 425, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2641/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2641/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2642?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D2642", "md5": "03c3512f7cc675a8e731437014285de0", "sequence": "CGAAUUCGCCCUUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGAGUGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGCUCUUUUACCCGGGAUGAUAAUGACAGUACCGGGAGAAUAAGCCCCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGGGCUAGCGUUGUUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCUUUGUAAGUUAGAGGUGAAAGCCCGGAGCUCAACUUCGGAAUUGCCCUUAAGACUGCAUCGCUUGAAUCAUGGAGAGGUCAGUGGAAUUCCGAGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAAGAACACCAGUGGCGAAGGCGACUGACUGGACAUGUGUUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUAGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAUAACUAGCUGUCAGGGCUCUUAGAGCUUUGGUGGCGCAGCUAACGCGUUAAGUUAUCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGG", "length": 574, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2642/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D2642/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 19 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269C?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D269C", "md5": "03c95ca6434bc9864a3e40a69c8eba9c", "sequence": "UACGAAGGGGACUAGCGUUGUUCGGAAUCACUGGGCGUAAAGCGCAAGUAGGCUGUUAGGUAAGUUAGAUGUGAAAUCCUCGCUUUCAAGGUGAGAACUGCAUUUAAAACUGCCUAGCUAGAGCACAGAAGGGGAUAAUAGAAUUCCAAGUGUAGCAGUGGAAUGCGUAGAUAUUUGGAGGAAUACCAGAAGCGAAGGCGUUUAUCUGGUCUGUGGCUGACGCUGAGUUGCGAAAGUAUGGGGAGCAAACAGG", "length": 253, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269C/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269C/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269D?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D269D", "md5": "7cd9651849bd5c0ce05e296f66c720c1", "sequence": "CGGGGGGAGCAAGCGUUGUUCGGAUUUACUGGGCGUAAAGGGCGCGUAGGCGGCCACCGCAAGUCAAUUGUGAAAUCUCCGGGCUUAACUCGGAAAGGUCAACUGAUACUGCGGGGCUAGAGUGCGGAAGGGGCAACUGGAAUUCUCGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUCGAGAGGAACACCUGCGGCGAAGGCGGGUUGCUGGGCCGACACUGACGCUGAGGCGCGAAAGCUAGGGGAGCGAACGGGAUUAGAUACCCCGGUAGUCCUAGCCUUAAACGAUGAAUGCUUGGUGUCUGGGGUUACAAAGUCCCCGGGUGCCGUCGCUAACGCUUUAAGCAUUCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGACUG", "length": 374, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269D/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269D/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269E?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D269E", "md5": "d6d14fd6c2bf1fe6dd237057d4d2860b", "sequence": "CGGGGUGUGGCGCAGUCCGGUUAGCGCACCUGCUUUGGGAGCAGGGGGUCGUAGGUUCGAAUCCUCUCACCCCGA", "length": 75, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269E/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269E/publications?format=api", "is_active": true, "description": "tRNA from 14 species", "rna_type": "tRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269F?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D269F", "md5": "bf652711b776d6680462a6d4db45a54c", "sequence": "CGGAGGAUCCAAGCGUUGUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGCGGAUCUUUAAGUCAGUGGUGAAAGCCUGCAGCUUAACUGUAGAACAGCCAUUGAAACUGAAGAUCUUGAAUGUGGUUAAAGUAGGCGGAAUGUAUCAUGUAGCGGUGAAAUGCUUAGAUAUGAUACAGAACACCGAUAGCGAAGGCAGCUUGCUGAACCAUUAUUGACGCUGAGGCACGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUCGUAGUCCACGCCCUAAACGUUGAUUACUCGUUGUUGGCGAUAUACUGUCAGCGACCAAGCUAAAGCGUUAAGUAAUCCACCUGGGAAGUACGACCGCAAGGUUG", "length": 368, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269F/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D269F/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A1?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D26A1", "md5": "7cd96bca4194c1f5e04f4740807fdca8", "sequence": "CGAGAGGUGCAAGCGUUAUUCGGAAUUAUUGGGCGUAAAGGGUGCGUAGGCGGUAUGAUAAGUCUGUUGUUAAAUAUCCUGGCUCAACCAGGAAAAUGCAAUGGAAACUAUCGUUCUAGAGGGUGAGAGAGAGAAGUGGAAUUCCAGGAGUUAGCGGUCAAAUGCGUAGAUCUCUGGAGGAACACCGAUGGCGAAGGCAGCUUCUUGGCUCAUUUCUGACGCUGAGGCACGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGAUCACUAGAUGUUGGUUCGGCUUGCCGGAUCAGUGUCGUAGCUAACGCGUUAAGUGAUUCGCCUGGGAAGUACGGUCGCAAGACUA", "length": 373, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A1/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A1/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 15 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A2?format=api", "rnacentral_id": "URS00009D26A2", "md5": "d6d1685ec2cb7df2dff3c3377d7ea444", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAUGCCUUACACAUGCAAGUCGAACGGCAGCACGGGGGCAACCCUGGUGGCGAGUGGCGAACGGGUGAGUAAUAUAUCGGAACGUGCCCUGGAGUGGGGGAUAACUAGUCGAAAGAUUAGCUAAUACCGCAUACGAUCUACGGAUGAAAGUGGGGGAUCGCAAGACCUCAUGCUCGUGGAGCGGCCGAUAUCUGAUUAGCUAGUUGGUGGGGUAAAAGCCUACCAAGGCGACGAUCAGUAGCUGGUCUGAGAGGACGACCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGCAGGAUGAAGGCCUUCGGGUUGUAAACUGCUUUUGUACGGAACGAAAAAGCUCCUUCUAAUACAGGGGGCCCAUGACGGUACCGUAAGAAUAAGCACCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGGUGCGAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGUGGUUUGUUAAGCUAGCUGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGCACUGCAGUUAGAACUGGCAAGCUAGAGUAGGGUAGAGGGGUGUGGAAUUCCAGGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAGGAACACCGAUGGCGAAGGCAAUCCCCUGGACCUGUACUGACGCUCAUGCACGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGUCAACUGGUUGUUGGGAAUUAGUUUUCUCAGUAACGAAGCUAACGCGUGAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAUGAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAAAACCUUACCCACCUUUGACAUGGCAGGAAGUUUCCAGAGAUGGAUUCGUGCUCGAAAGAGAACCUGCACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUCAUUAGUUGCUACAUUCAGUUGAGCACUCUAAUGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUAUAGGUGGGGCUACACACGUCAUACAAUGGCUGGUACAGAGGGUUGCCAACCCGCGAGGGGGAGCUAAUCCCAUAAAACCAGUCGUAGUCCGGAUCGCAGUCUGCAACUCGACUGCGUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGCGGGUCUCGCCAGAAGUAGGUAGCCUAACCGCAAGGAGGGCGCUUACCACGGCGGGGUUCGUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAACC", "length": 1496, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A2/xrefs?format=api", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS00009D26A2/publications?format=api", "is_active": true, "description": "rRNA from 13 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] } ] }