This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000024DF55", "rnacentral_id": "URS000024DF55", "md5": "7ac2d0514438c136527243ab0df468b3", "sequence": "GACGAACGCUGGCGGCGUGCCUAAUACAUGCAAGUCGAACGCACUCUCGUUUAGAUUGAAGGAGCUUGCUCCUGAUUGAUAAACAUUUGAGUGAGUGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUAACCUGCCCUAAAGUGGGGGAUAACAUUUGGAAACAGAUGCUAAUACCGCAUAAAACCUAACACCGCAUGGUGUAGGGUUGAAAGAUGGUUUCGGCUAUCACUUUAGGAUGGACCCGCGGUGCAUUAGUUAGUUGGUGAGGUAAAGGCUCACCAAGACCGUGAUGCAUAGCCGACCUGAGAGGGUAAUCGGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAGGGAAUCUUCCACAAUGGACGAAAGUCUGAUGGAGCAACGCCGCGUGAGUGAAGAAGGUUUUCGGAUCGUAAAACUCUGUUGUUGGAGAAGAAUGUAUCUGAUAGUAACUGAUCAGGUAGUGACGGUAUCCAACCAG", "length": 499, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000024DF55/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000024DF55/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681A", "rnacentral_id": "URS000026681A", "md5": "b99ade2d1ed1e4e261e085e6a5964188", "sequence": "CUUACACAUGCAAGUCGAACGUGAAGCCCGGUACCUAGUAUUGGGUGGAAAGUGGCGAACGGGUGAGUAACACGUUGGUGACCUACCCUGAGGAGGGGAAUAACCGUGGGAAACCACGGCUAAUACCCCGGAUGUCUAAGCUGUUAGAGGGCUUAGACUAAAGCCCCUGCAAGGGGUGCGCCUCGGGAGGGGCCUGCGGGCUAUCAGCUUGUUGGUGGGGUAAUGGCUUACCAAGGCGAAGACGGCUAGGGGGCGUGAGAGCGCGACCCCCCACAAUGGAACUGAGACACGGUCCAUACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGAGGAAUAUUGCGCAAUGGGGGCAACCCUGACGCAGCAACGCCGCGUGGACGAUGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGUCCCUUUCUGAAGGAAGAUAGUGACGGUACUUCAGGAAUAAGUCCCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAAACGUAGGGGGCGAGCGUUAUCCGGAUUUACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCAUCGUAAGUUGGGCGUGAAAGCUCCCGGCUCAACUGGGAGAGGUCGUUCAAAACUGUGGUGCUUGAGGUUGAUAGAGGAGAGUGGAAUUCCCGGUGUAGUGGUGGAAUGCGUAGAUAUCGGGAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGGCUCUCUAGGUCACACCUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACGGGAUUAGAUACCCCGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGGAUACUAGGUGUGGGAGGUUAUUUACCCCUUCUGUGCCGUAGCUAACGCGUUAAGUAUCCCGCCUGGGGACUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCAGCGGAGCGUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAAGAACCUUACCUGGGCUUGACAUGGUGGUAGUAGUGAAGCGAAAGCGGAACGACCCUUCGGGGAGCCAUCACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGUCGCUAGUUAUAUGUGUCUAGUGAGACUGCCGGUAUCAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAGCAUGGUCUUUAUGUCCAGGGCUACACACACGCUACAAUGGCCGGUACAAUGGGUUGCCAUACCGCGAGGUGGAGCUAAUCCUCGAAGCCGGUCUCAGUUCGGAUUGCAGUCUGCAACUCGACUGCAUGAAGGUGGAGUUGCUAGUAACCGCGCGUCAGCAAUAGUGCGGUGAAUGCGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACAUCAUGGGAGUCGGCAACACCUGAAGUCGGUGACCAAAUCGAAAGGUAGGAACUGCCUAAGGUGGGGCCGGUAACUGGGAUGAAGUCGU", "length": 1422, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681A/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681A/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "Greengenes", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681B", "rnacentral_id": "URS000026681B", "md5": "83cea4de179b438a96771438aa93a8ab", "sequence": "AGGUAGCAUAAUCAUUUGCCCUAUAAUUGAGGGCUAGUAUGAAUGGUUUGACAAGAGUAAUACUGUCUCUAUAAAAAUUUCCUGAAUUUAUUUUUUAGGUGAAGAAUCCUAAAUAAAAUUAAAAGACAAGAAGACCCUAUCGAGCUUAAAAUCUAUUUAUAAAAUAAGAAAAAUUAUAAAAUAUUUUUAGUUAUAAAAAAUUUUGGUUGGGGCGACUAAKGAACAAAUAAAGCUUCUUAUAAUUUUAAAAAUCUAUAAAUAAUGAUCCAUUUAUUUAAUGAUUAAAAGAAUUAGUUACCGUAGGGAUAACAGCAUAAUCCAUUUUGAGAGUUCAUAUCGAAAAWUGGGUUUGUGACCUCGAUGUUGGACUA", "length": 371, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681B/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681B/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681C", "rnacentral_id": "URS000026681C", "md5": "ec18386e897ac0980b9dab7c96d1f86b", "sequence": "GCUCAGGAUGAACGCUGGCGGCGUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGAGAAUAUACGCUUCAGAAGCUUCGGCAGAUGAUUGUAUAUUCUUAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGCAACCUGCCUCAUACUGGGGGAUAACAGCUGGAAACGACUGUUAAUACCGCAUAAGCGCACAGUGUCGCAUGACACAGUGUGAAAAACUCCGGUGGUAUGAGAUGGGCCCGCGUCAGAUUAGCCAGUUGGCGGGGUAACGGCCCACCAAAGCGACGAUCUGUAGCCGGCCUGAGAGGGCGGACGGCCACAUUGGGACUGAGACACGGCCCAAACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGGAUAUUGCACAAUGGAGGAAACUCUGAUGCAGCGACGCCGCGUGAGUGAAGAAGUAUUUCGGUAUGUAAAGCUCUAUCAGCAGGGAAGAAAGACUCGUAAGAGAGAUGACGGUACCUGACUAAGAAGCCCCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGGGGCAAGCGUUAUCCGGAUUUACUGGGUGUAAAGGGAGCGCAGACGGAUUUGCAAGUCUGAAGUGAAACCCCACGGCUCAACCGUGGGCUUGCUUUGGAAACUGUAGGUCUAGAGUACUGGAGAGGUAAGCGGAAUUCCUAGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUUAGGAGGAACAUCGGUGGCGAAGGCGGCUUACUGGACAGCAACUGACGUUGAGGCUCGAAGGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCGGUAAACGAUGAAUACUAGGUGUUGGGGACCAUAGGUCUUCAGUGCCGUCGCUAACGCAGUAAGUAUUCCACCUGGGGAGUACGUUCGCAAGAAUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACCUUACCAGAUCUUGAGAUCCAGAUGAAUAUCGGGCAAUGCCGAUAGCUCUUCGGAGCAUCUGAGACAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUCCAUAGUAGCCAGCAGUAAGAUGGGCACUCUAUGGAGACUGCCAGGGAUAACCUGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUCAUGCCCCUUAUGAUCUGGGCCACACACGUGCUACAAUGUCGUAACAAAGGGAAGCGAAGGAGCGAUCCGGAGCAAAUCUCAAAAAUAACGACCCAGUUCGGACUGUAGGCUGCAACCCGCCUGCACGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGCAGAUCAGCAUGCUGCGGUGAAUACGUUCCCGGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUCGGAAAUGCCCGAAGCCGGUGACUUAACCGUAAGGAGAGAGCCGUCGAAGGCAGGUCGGAUAACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAGGAGAACCUGCGG", "length": 1508, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681C/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681C/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "Greengenes", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681D", "rnacentral_id": "URS000026681D", "md5": "00e5274d8cf76a14d94475aa997804dc", "sequence": "AAAUCCCCGGGCUUAACCUGGGAAUGGCGCCUGUGACUGUAUAGCUAGAGUGUGUCAGAGGGGGGUAGAAUUCCACGUGUAGCAGUGAAAUGCGUAGAUAUGUGGAGGAAUACCAAUGGCGAAGGCAGCCCCCUGGAUAACACUGACGCUCAUGCACGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACNAUNCUGACUAGUUGUUCGGGAUUUACAUCCUGAGUAACGUAGCUAACNCGUGAAGUCAGCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGAUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACNCGCACAAGCGUGGAUGAUGUGGAUUAAUUCGAUGC", "length": 358, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681D/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681D/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681F", "rnacentral_id": "URS000026681F", "md5": "83cea5194914a3e1a0a9de3589deba93", "sequence": "GUAAAGAGUUAUGUAGGUGGUUUUAUAAGUUAUGGGUUAAAUCCCCCGGCUCAACCGGGAAUCUGCUUGUAAUACUGUAGAACUAGAGAUAAGCAGGGGAAGGUAGAACGCAUGGUGUAGUAGUAAAAUACUUUGAUAUCAUGCGGAAUACUAAAGGCGUAGGCAGCUUCUGGGCUUUAUCUGACACUGAGAUACGAAAGCGUGGGGAGCAAAACGGAUUAGAUACCCGUGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGUUCACUAGAUCCGUGUCCCGGUUUUCCGGGGUGCGAGUCGUAGCUAACGCAUUAAGUGAACCGCCUGGGAAUUACGGCCGCAAGGCUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAGCGCCUGCUUUAAUUCGAUGAUUACCGAAGAACCUUACCAAGGCUUGACAUGUAUCUGCAUGGCUGCGAAAUCAGCCAGCCUUCGAGGGAGAUACACAGGUAUUGCAUGGCUGUUGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUACCCUUAAGUGGGGUAACGAGCGCAACCCUUAUGGUUAGUUGUAUCACUCUAACAAGACUGCUCGGGCAACCGAGAGGAAGGAGAGGAUGACAAUAAGUCAGCAUGGUCCUUAUGCCUUGGGCAAGACAGGCGCUACAAUGGCCGGUACAACGGGACGCAACACAGUAAUGUGAAGCAAAUCCCUUAAAGCCGGUCUCAGUUCAGAUUGAGGGCUGAAACUCGCCCUCAUGAAGUUGGAAUCGCUAGUAAUCGUAGGUCAGCUAUACUACGGUGAAUACGUUCUCGGGUCUUGUACACACUGCCCGUCAGGUCAGCAGAGUUGGGAAUACCCGAAGUGCUUCUUUAAUGAGGCCCUAAGGUAGGCUCAAUAAUGAGGAUUAAGUCGUAACAAGGUAACC", "length": 916, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681F/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS000026681F/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266820", "rnacentral_id": "URS0000266820", "md5": "ec1840a61eaf563748643558f5dea76f", "sequence": "CGUACUCACUGCAAAGUGUUUGCGAUAAAAAAUAUUUUUUGAAAUUGAAACGAGACGGACCGCUCGAGGGAGUCCGGGCACGGCCCCUGUUGGCCUCCGGUCCCGAUGGUCGCACUCGUAAAAUGCAUGACGUCGCUUCUCGCGCGUUGGCUGCGCUGUGCUGAUGACGCGAACUCGAGAGAUUUUGCUGCUUGUUGCCUAGAGAUACGCCUCACCGGCGCCACACGAGUCCAUAUGAGGGACCACCGUGGCGGGCCGCGGCGGACCGCAUCUCGCCCAUGAGCGGCCUCAAGCUGUACUUCUCCCCUAGUAGUUGUCGUCGGCGCAGUCGCUGCUGCAGUCGUCGUACGCAGCGCGAGUUCUGCCUUCUUUUCGCCUAGAGAUACGCCUCACCGGCGCCACACGUGUCCGUAUGAGGGACCAGCGUGGCGGACCGCGGCGGACCGCAUCUCGCCCAUGAGCGGCAAAAGAAGGACAGGCUCGUGCAGUCGAACGGCGCUCGCGCGGUCGAGACAUGGCGAUUCGGUAGAGGACUCUAAGAGAGAGUCUGACGAAGCUUCGGUAUCGGACGAAAACACCCAGCGGCCCGGCUCGGCGUGUCGGCGGGCACUCGUCACGUCGCUUAGGCGCACACAGAGAGAUACAACUCGUGCGCCGACAGAGCAGCGACUAAAGAGUGCUUGCGGGCCGUCUUGCCGCACUGCGACAGUCGGUGAGUUGAUUUUAAAGCGGUUGUGAGAGGAGCAAUCCUUCUCUCUCUUGACCGCGCCGAAGCGACUCCGAUCGCACUUGUACCGUCUAAGUCCCAUGCUGGACAUUCGGGUCGGAGAUUUUCCGGUGAAACGCCUCCUCAAAUGAGUGAAAUAUAAAAAGUCUGACUCGGCGACGGAUGUACUAGUCGCGCGUCUUGAGCAUCAUGGUGGAGUCGUGGUCGAUGAGCUUGUUGCGCUCUGCACCGCGCGGUACCUCGUACCCUUUUCCUUGCGCACUCGCGCCCUCUCUCUGUUCUCUCUCUUUGCCCCGCAAAGGCAUACCAUGAGUGGAGACGAUGUUCAGAGAGACGGGAUAAAUGCGUGUGAGUUGCGUGUCGGAUGGGGUGCGCUGUGUGCUGCGCAUGCGGAGCGCUCAUUUUUUUCACCGCACUUUGCCUCUGCUCGCCAGAGCUGGCCGCGCUUCAGACGUACAAUGGAAGCUAAAGUCGGACUUGGGAGGCAGAAUAGCUGGUUCUCUGUUUGCUCGUAAGUACACCUGAUAUGACAUGUCGCAUACGGCCGCGGGCUCUAACGAGCCUGCGGCCUAAAAAGCGUCAAAUGUUUUGAAAAAUACAAACCA", "length": 1332, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266820/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266820/publications", "is_active": false, "description": "misc_RNA from 0 species", "rna_type": "misc_RNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266823", "rnacentral_id": "URS0000266823", "md5": "83cea964477e1447e3174cdc9fed86b4", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGAUGAACGCUAGCGGCAGGCCUAAUACAUGCAAGUCGAACGGUGUAGCAAUACAUAGUGGCGCACGGGUGCGUAACACGUAUGCAACCUACCUUAUACUGGGGGAUAGCCUUUGGAAACGGAGAUUAAUACCCCAUAGUACAUUUGAUUGGCAUCAAUUAAAUGUUAAAGAUUUAUCGGCAUAAGCUGGGCAUGCGUCCAAUUAGUUAGUUGGUGAGGUAAUGGCUCACCAAGACUUUGAUUGGUAGGGGAACUGAGAGGUUAAUCCCCCACACUGGCACUGAGAUACGGGCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAGGGAAUAUUGGGCAAUGGAGGCAACUCUGACCCAGCCAUGCCGCGUGCAGGAAGAAGGCGUUAUGCGUUGUAAACUGCUUUUAUAUAGGAAGAAAUAGUCCUUGCGAGGAAAGUUGACGGUACUAUAUGAAUAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUGUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGCGGUUUAUUAAGUCAGUGGUGAAAGACGGUCGCUCAACGAUUGCAGUGCCAUUGAUACUGGUAGACUUGAGUGGGAUUGAGGUAGCUGGAAUGG", "length": 651, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266823/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266823/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266824", "rnacentral_id": "URS0000266824", "md5": "ec184403d6a1e7ebab86d9911f8a62ed", "sequence": "AUAAAAAACCAACGCGGUUCGCCGCUCCCUUGGUGAUUCAUAAUAACUGCUCGAAUCGCAUGGCCUUGCGCUGGCGAUGCUUCAUUCAAAUAUCUGCCCUAUCAACCUUCGAUGGUAGGAUAGAGGCCUACCAUGGUUUCAACGGGUAACGGGGAAUAAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCCGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUAUAGGGCCCUUUUGGGUCUUAUAAUUGGAAUGAGUACAAUUUAAAUCCCUUAACGAGGAACAAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGAACUUCAGACCUGGCUGGAUGGUCUGCCUAACGGUAUGUACUGUCCGGCUGGGCCUUACCUCUUGGUGAGCCGGCAUGCCCUUCACUGGGUGUGUU", "length": 519, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266824/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266824/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 1 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "ENA", "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266826", "rnacentral_id": "URS0000266826", "md5": "b99af1effcdc29f0a890e9f5a519691c", "sequence": "UUGGGGACAUGUGCACGCUCUGUUCACACAUCCAAUCACACCUGUGCACCCUCUGCAGUUCUGUGGUCAGGGGGGCUUUGCCUUCCUGUGCCGUGGCUCUGCUUCUUUACACACACACACUGUAACAAAGUCUUGUGGAAUGUAUGCCGCGUUUAACGCAAUACAAUACAACUUUCAGCAACGGAUCUCUUGGCUCUCGCAUCGAUGAAGAACGCAGC", "length": 218, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266826/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000266826/publications", "is_active": false, "description": "misc_RNA from 0 species", "rna_type": "misc_RNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "" ] } ] }