This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64514", "rnacentral_id": "URS0001A64514", "md5": "27dd81176f584cbf2f307cd6f0aa6122", "sequence": "AGAGUUUGAUCAUGGCUCAGAAUGAACGUUGGCGGCGUGGAUUAGGCAUGCGAGUCGUACGAGAACCCGCAAGGGGGAAAGUGGCGAACGGGGUAGUAAUGCGUAGGUGACGUGCCCUGUGGUCGGGGAUAGCUUAGGGAAACUUAAGGUAAUACUCGAUGAUCCCGGAAUGUUUGAAGACGAUCCGGGCAAAGGUGUGAUUCCAUCACAGGAGCGGCUUGCGUGGUAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAACGGCUCACCAAGGCUUCGAUGCCUAGGGGAUGUUAGCGCAUGAUCCCCACCACUGGGACUGAGAUACUGCCCAGACACCUACGGGUGGCUGCAGUCGAGAAUCUUCGGCAAUGGGCGAAAGCCUGACCGAGCGACGCCGCGUGUGGGAUGAAGGCCCUUGGGUUGUAAACCACUGUCAGAGGGGAUGAAGUGCACGAGGGUUCUCCCUUGUGUUUGACAUAGCCUCAGAGGAAGCACGGGCUAAGUUCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAGACGAACUGUGCAAACGUUAUUCGGAAUCACUGGGCUUAAAGGGUGCGUAGGCGGUCUUGUAAGUAGGGUGUGAAAGCCCCCGGCUCAACCGGGGAACUGCGUCCUAAACUGCGAGGCUAGAGUGAGGUAGGGGUGUGUGGAACUUCCAGUGGAGCGGUGAAAUGUGUUGAUAUUGGAAGGAACGCCGGUGGCGAAAGCGACACACUGGACCUUGUCUGACGCUGAGGCACGAAAGCCAGGGGAGCAAACGGGAUUAGAUACCCCGGUAGUCCUGGCCGUAAACGCUGAGUACUAGUGGGGAGGGACCUGCGUCCUUCCUCACGGAGCGAAAGUUUUAAGUACUCCGCCUGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUCAAAGGAAUUUACGGGGGCUCACACAAGCGGUGGAGCAUGUGGCUUAAUUCGAGGCAACGCGAAGAACCUUAUCCUAGAUUUGACAUGCACGGAUUAGUUUUGUGAAAGCAGAAUGACGCUCGCAAGAGUGGAACGUGCACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUAGGUUAAGUCCUUUAACGAGCGAAACCCCUAUCACUAGUUGCCAGCGCGUCAUGGCGGGGACUCUAGUGAGACUGCCGGUGUUAAACCGGAGGAAGGCGGGGACGACGUCAAGUCAUCAUGGCCUUUAUGUCUAGGGCUGCACACGUGCUACAAUGGGGCGUACAAAGGGAAGCGAGCUUGCGAGAGUAAGCAAAUCUCAAAAAGCGCCCCUCAGUUCAGAUUGCAGGCUGCAACUCGCCUGCAUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCAGAUCAGCUAUGCUGCGGUGAAUGUGUUCCUGAGCCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCACGAAAGCGGGGCGCAUCCGACGUCGCUGAGCUAACCGCAAGGAAGCAGGCGCCUAAGAUGAAUUCCGUGAUUGGGACUAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1497, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64514/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64514/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64515", "rnacentral_id": "URS0001A64515", "md5": "27dd866cfbfe13f8eaf8cd8056629afc", "sequence": "AGAGUUUGAUCAUGGCUCAGGAUGAACGCUAGCGGCAGGCCUAAUACAUGCAAGACGAGCGGUAAUUCAAAUAGCAAUAUUUGGACUAGAGCGUCGUAAGGGUGCGUAACACGUAUGCAAUCUGCCCGGAACAGGAGGAUAGCUCGGGGAAACUCGAAUUAACACUCCAUAAGACAGUGGUGUGGCAUCACACAGCUGUUAAAUCUACGGAGGUUCCGGAUGAGCAUGCGGAUGAUUAGCUAGUUGGCGGUGUAACGGACCACCAAGGCAAUGAUCAAUAGGGGAACUGAGAGGUUGAUCCCCCACACUGGCACUGAGAUACGGGCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAGGGAAUAUUGGACAAUGGGUGCAAGCCUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGCAGGAAGAAGGCUUUCUGAGUUGUAAACUGCUUUUGCCAGGGGAUAAAAUACGGGUGCGCCCGGAAUUGAAGGUACCUGGUGAAUAAGCCACGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGUGGCAAGCGUUGUCCGGAUUUAUUGGGUUUAAAGGGUGCGUAGGCGGUCUUCUAAGUCAGUUGUGAAAUACUUCAGCUUAACUGGAGAGGUGCAAUUGAUACUGGAAGACUUGAGUACUGAUGAGGUAGGCGGAAUGGACGGUGUAGCGGUGAAAUGCUUAGAUAUCGUCCAGAACACCGAUAGCGAAGGCAGCUUACUAAGGAGUAACUGACGCUGAGGCACGAAAGUGUGGGGAUCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACACUGUAAACGAUGAUUACUCGAUGUUGGCGAUACACAGCCAGCGUCUUAGCGAAAGCGAUAAGUAAUCCACCUGGGGAGUACGCCGGCAACGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGUCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGAUACGCGAGGAACCUUACCUGGGCUAGAAUGCCCUUGACAGACUCAGAGACGAGUUUUUUCGCAAGAACAAGGAGCAAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUCUUUAGUUGCCAGCACGUAAUGGUGGGGACUCUAGAGAGACUGCCCGCGCAAGCGGAGAGGAAGGAGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUACGCCCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGUCUACAGAGUGUUGCGAUCCAGCGAUGGAAAGCCAAUCACAAAAAGGACGUCUCAGUUCGGAUUGCAGGCUGCAACUCGCCUGCAUGAAGUUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCAAUGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGACCUUGUACACACCGCCCGUCAAGCCAUGGGAGUCAGGAGGACCUGAAGCCAGUUGCUGUGAGGCGCUGUUUAGGGUAAAACCGAUGACUAGGGCUAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1481, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64515/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64515/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64516", "rnacentral_id": "URS0001A64516", "md5": "27dd870e3968a47994ddf191755756b2", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAUGCUUUACACAUGCAAGUCGAACGGUAACGCGGGCUUCGGCCUGGCGACGAGUGGCGAACGGGUGAGUACAACAUCGGAACGUAUCCUGAAGUGGGGGAUAGCCCGGCGAAAGCCGGAUUAAUACCGCAUGAUCUCUAAGGAGCAAAGCGGGGGGGCCGUAAGGUCCUCGCGCUAUUGGAGCGGCCGAUGCCGGAUUAGCUUGUUGGUGGGGUAAAGGCCUACCAAGGCAACGAUCCGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUGGACAAUGGGGGCAACCCUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGCGGGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAACCGCUUUCAUACGGGACGAAAUGGUGCAGGUUAAUACCCUGUAUUGAUGACGGUACCGUAAGAAGAAGCACCGGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAGGGUGCGAGCGUCAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGUGCGCAGGCGGCUCUUUAAGACAGGUGUGAAAUCCCCGGGCUUAACCUGGGAAUUGCGCUUGUGACUGGGGAGCUCGAGUGCGGCAGAGGGGGAUGGAAUUCCUGGUGUAGCAGUGAAAUGCGUAGAUAUCAGGAGGAACACCGAUGGCGAAGGCAGUCCCCUGGGUCGACACUGACGCUCAUGCACGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGUCAACUAGUUGUUGGGGAAGGAGACUUCCUUAGUAACGUAGCUAACGCGUGAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGACCCGCACAAGCGGUGGAUGAUGUGGAUUAAUUCGAUGCAACGCGAAAAACCUUACCUACCCUUGACAUGCCAGGAACUUGCAAGAGAUUGCUUGGUGCCCGAAAGGGAGCCUGGACACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUCAUUAGUUGCUACAUUUAGUUGAGCACUCUAAUGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUAUGGGUAGGGCUUCACACGUCAUACAAUGGCGCGUACAGAGGGUUGCCAACCCGCGAGGGGGAGCCAAUCCCAGAAAGCGCGUCGUAGUCCGGAUUGUUCUCUGCAACUCGAGAACAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUGGGUUUCACCAGAAGUAGCUAGCCUAACCGCAAGGGGGGCGGUUACCACGGUGAGAUUCAUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1497, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64516/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64516/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64517", "rnacentral_id": "URS0001A64517", "md5": "27dd922e3ffcf2d8575d54d3a27d9062", "sequence": "AAAAAAGCAGGGGAUCUUCGGACCUUGCACUAUUGGAUGAGCCUAUGUCAGAUUAGCUUGUUGGUGGGGUAACGGCCUACCAAGGCGACGAUCUGUAGCUGGUCUGAGAGGACGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCGGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGAAAGCCUGAUGCAGCAAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUGCGGGUUGUAAAGCACUUUCAGUAGGGAGGAAACAGUUGCGGGUUAAUAUCCCGCGACCUUGAUGUUACCUACAGAAGAAGCACCGGCUAACUCUGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACAGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCGCGUAGGCGGCUUGGUCAGUCGGAUGUGAAAGCCCCGGGCUUAACCUGGGAAUUGCAUUCGAUACUGCCAGGCUAGAAUGUAGUAGAGGGAAGUGGAAUUCCGGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUCCGGAGGAACAUCAGUGGCGAAGGCGACUUCCUGGACUAACAUUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCAACUAGAUGUUGGGGGGUUAAACCCCUUAGUAUCGCAGCUAACGCAUUAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAUAACCUUACCUGCCCUUGACAUUGACAGAACCCUGGAGAGAUCCGGGGGUGCCUUCGGGCCUGGAAAACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGUCCUUAGUUGCCAUCAUAUAGUUGGGCACUCUAAGGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUAUGGGCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCCAGUACAGAGGGUUGCCAACCCGUGAGGGGGAGCUAAUCUCAGAAAGCUGGUCGUAGUCCGGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGAAUCAGAACGUCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGC", "length": 1210, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64517/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64517/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64518", "rnacentral_id": "URS0001A64518", "md5": "27dd9622dff5dbc856a9bc4867ccbfcf", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGCGAAAGCGCCUUCGGGUGUGAGUAGAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGAAUCUGCCCUGCAGUGGGGGACAACCCGAGGAAACUCGGGCUAAUACCGCAUACGUCUUACGAGAGAAAGGGGGCUUCGGCUCUCGCUGCAGGAUGAGCCCGCGUCCGAUUAGCUUGUUGGUAGGGUAACGGCCUACCAAGGCGACGAUCGGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUGCGGGUUGUAAAGCACUUUCAGUGGGGAAGAAAAGCGCGAGGUUAAUACCCUUGUGUGUUGACGUUACCCACAGAAGAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUCACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCGAGGUCAGUCAGAUGUGAAAGCCCCGGGCUCAACCUGGGAACUGCAUUUGAUACUGCCUGGCUUGAGUAUGGUAGAGGGAGGUGGAAUUUCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUCUGGAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGGCCUCCUGGACCAAUACUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCGACUAGCCGUUGGAUCCAUUUAAGGGUUUAGUGGCGCAGCUAACGCGAUAAGUCGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCAGCCCUUGACAUCCUCGGAACUUAGCAGAGAUGCUUUGGUGCCUUCGGGAGCCGAGUGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGUAACGAGCGCAACCCUUGUCCUUAGUUGCCAGCACAUAAUGGUGGGAACUCUAAGGAGACUGCCGGUGAUAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUAUGGGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGUCGGUACAGAGGGUUGCAAAGCAGCGAUGUGGAGCCAAUCCCAGAAAACCGAUCGUAGUCCGGAUUGCAGUCUGCAACUCGACUGCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGAAUCAGAAUGUCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUUGGUUGCACCAGAAGUAGAUAGCUUAACCUUCGGGAGGGCGUUUACCACGGUGUGAUCAAUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1489, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64518/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64518/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64519", "rnacentral_id": "URS0001A64519", "md5": "27dd9c114055aaf6b4e876eda9b3cbf9", "sequence": "GGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAUGCUUAACACAUGCAAGUCGAACGCGAAAGUCACUUCGGUGGCGAGUAGAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUAGGGAUCUGCCCAGUAGUGGGGGACAACACGGGGAAACUCGAGCUAAUACCGCAUACGCCCUACGGGGGAAAGUGGGGGAUCUUCGGACCUCACGCUAUUGGAUGAGCCUGCGUCGGAUUAGCUAGUUGGUAGGGUAAAGGCCUACCAAGGCGACGAUCCGUAGCUGGUCUGAGAGGACGGCCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGCAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUGCGGGUUGUAAAGCACUUUCAAUUGGGAAGAAAAGCUUGAGGUUAAUAGCCUCGGGUCUUGACGUUACCUUUAGAAGAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCGCGUAGGCGGCUCGGUCAGUCAGAUGUGAAAGCCCUGGGCUCAACCUGGGAACUGCAUUUGAUACUGCCGGACUAGAGUGCAGUAGAGGGGGGUAGAAUUCCGGGUGUAGCGGUGAAAUGCUUAGAUAUCCGGAGGAAUACCAGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGACUGAUACUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGUCAACUAGCCGUCGGGUCCAUUAAAAGGGCUUGGUGGCGCAGCUAACGCGCUAAGUUGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCAGCCCUUGACAUCCUCGGAACUUGGCAGAGAUGCCUUGGUGCCUUCGGGAGCCGAGUGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGUAACGAGCGCAACCCUUGUCCCUAGUUGCCAGCAUUUCGGAUGGGAACUCUAGGGAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUAUGGGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCCGGUACAGAGGGCUGCAAACCCGCGAGGGGGCGCCAAUCCCAGAAAACCGGUCGUAGUCCGGAUUGCAGUCUGCAACUCGACUGCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCAGAUCAGAAUGCUGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUGGGUUGCAAAAGAAGUGGGUAGCUUAACCUUCGGGAGGGCGCUCACCACUUUGUGAUUCAUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1482, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64519/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A64519/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451A", "rnacentral_id": "URS0001A6451A", "md5": "27dda86dd39f078c297b55f3be0a55b1", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAACGAACGCUGGCGGCGCGUUUUAAGCAUGCAAGUCGAACGGUAGCAGAGUGCUUGCACUCUGUGAGAGUGGCGGACGGGUGAGUAACACGUAGGUGAUCUGCCCUUGAGUUGGGGAUAGCCCAUGGAAACAUGGGGUAAUACCGAAUACGGUCUGGACCCUUUGGGGACCGGAAGAAAGGCGCUUCGGCGCCGCUCGAGGAUGAGCCUGCGGCUGAUUAGCUAGUUGGUAGGGUAAAGGCCUACCAAGGCGACGAUCAGUAGCCGGCCUGAGAGGGUGAACGGCCACACUGGGACUGAGAUACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGCUAAGAAUCUUCUGCAAUGGACGAAAGUCUGACAGAGCGACGCCGCGUGGGUGAUGAAGGCCGGAAGGUUGUAAAGCCCUUUUCUAUCUGAGGAAUAACCCUGGGAGGCAAUGCCUGGGGGAUGACGGUAGGGUAGGAAUAAGCCCCGGCCAAUUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAACACGUAUGGGGCGAGCGUUGUUCGGAAUCAUUGGGCGUAAAGGGCGCAUAGGCGGAAAUGCAAGCUUGGUGUGAAAUCCCGCAGCUCAACUGCGGAGCCGCGCUGAGAACUGCAUAUCUAGAGUUCAAGAGGGGAAGCUGGAAUUCCAGGUGUAGGGGUGAAAUCUGUAGAGAUCUGGAAGAACAUCAGUGGCGAAGGCGAGCUUCUGGCUAUGAACUAACGCUGAGGCGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGUGCACUAGGUGUUGGGCCGCUGAAGGUUCAGUGCCGUAGCUAACGCGUUAAGUGCACCGCCUGGGGAGUAUGCUCGCAAGGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGACGAUACGCGAGAAACCUUACCAGGGCUUGACAUAUGCCGGGAUGCGCAUGAGAGUGCGCAGCCCUUCGGGGCCGGUAUACAGGUGCUGCAUGGCCGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCUAUUGUCUGUUGCCAGCAUUUCGGGUGGGGACUCAGACAAGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGACGACGUCAGGUCAUCUUGGCCCUUAUGUCCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGUCGGUACAGAGCGAAGCAAAACCGCGAGGUGGAGCAAAACGCAGAAAGCCGGCCUCAGUUCGGAUUGGAGUCUGAAACCCGACUCCAUGAAGGUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGCAUCAGCAUGGCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCACCCGAGUUGGGGGUACCCGAAGUCGCUUGCCUAACCUGCAAAGGAGGGCGGUGCCGAAGGUAUGCCUGGUAAGGGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1501, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451A/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451A/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451B", "rnacentral_id": "URS0001A6451B", "md5": "27ddad6df3a710c9a21333bdc401b7b1", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAACGAACGCUGGCGGCGUGCUUAACACAUGCAAGUCGGAUGCGAACCGCUCCUUCGGGGGGGUAGUAGCAUGGCAGACGGGUGAGGAGCGCGUACCUGACCGGACACAGGCAGGGGGAUAGUCCUUCGAAAGGAGGUUGAAUACCGCAUGUUCUCAGGGGUGUCAUGCUUCUGAGGAAAGGUGGCCUCUGCGUGCAAGCUGUCGGCCUGUGACGGGGGUGCGUCCUAUUAGCUAGCUGGUGGGGUAAUGGCCUACCAGGGCGACGAUGGGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGCGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUGCGCAAUGGACGCAAGUCUGACGCAGCAACGCCGCGUGCGUGAUGACGCCUUUCGGGGUGUAAAGCGCUGUCGAGCGGGACGAAGACCUUCGUAUGAACAGUAGGGAGGGAUGACGGUACCGCUGGAGGAAGCCCCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAGACGGAGGGGGCAAGCGUUGUUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCGCGUAGGCGGUGGAUCAAGUGGGAAGUGAAAGCCCCCGGCUCACCCGGGGAAGGGCUUGCCAAACUGAUUGACUAGAGUGCCGGAGGGGGAGGCGGAAUUCCUGGUGGAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCAGGAAGAACGUCGGUGGCGAAGGCGGCCUCCUGGACGGACACUGACGCUGAGGUGCGACAGCGUGGGGAGCGAACGGGAUUAGAUACCCCGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGGGUACUAGGUGUGAGGGCGGAGAUCGCUUUCGUGCCGGAGCUAACGCAGUAAGUACCCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGGCUGAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGAGGUUUAAUUCGACGCAACGCGCAGAACCUUACCCAGGUUUGCCAUGGACCGGAGAGCUGGUGAGAGCCAGUGUCCUGUUAUGGGCCGGUUCACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCUGCCCGUAGUUGCCAACAGGUUAAGCUGGGGACUCUACGGGGACUAUCGGUGUGAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUACGCCUGGGGCGACACACGUGCUACAAUGGGCCGGACAGCGAGGGGCGACCCUGCGAGGGGGAGCAAAUCUCGAAACCGGUUCUCAGUUCGGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUUCAUGAAGGUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCACGAAAGUUGAUGAUACCCGAAGUUGCUGGGUGAACCCGUAAGGGGCACAGGUGCCGAAGGUAUGAUGAGCGAUUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1512, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451B/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451B/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451C", "rnacentral_id": "URS0001A6451C", "md5": "27ddbb8cde9f4a0ee3ae0d3358628de7", "sequence": "AGAGUUUGAUCCUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGCGAAAGUCCUUCGGGAUGAGUAGAGUGGCGGACGGGUGAGUAAUGCGUGGGAAUCUGCCUUGCAGUGGGGGACAACCCGGGGAAACUCGGGCUAAUACCGCAUACGUCCUACGGGGGAAAGGGGGCCUUUUAGGCUCUCGCUGCAAGAUGAGCCCACGUCCGAUUAGCUAGUUGGCAGGGUAAAGGCCUACCAAGGCGACGAUCGGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGCAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGUGUGAAGAAGGCCUGCGGGUUGUAAAGCACUUUCAGUGGGGAAGAAAGCUCUGGGGUUAAUACCCUCGGGGGUUGACGUUACCUACAGAAGAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUCACUGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCGGCGUCAGUCAGAUGUGAAAGCCCCGGGCUCAACCUGGGAACUGCAUUUGAUACUGCGCGGCUCGAGUCUGAUAGAGGGGGGUGGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAUAUCUGGAGGAACAUCAGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGAUCAAGACUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCUGUAAACGAUGUCGACUAGCCGUUGGAUCCAUUUAAGGGUUUAGUGGCGCAGCUAACGCGAUAAGUCGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCAGCCCUUGACAUCCUCGGAACUUAGCAGAGAUGCUUUGGUGCCUUCGGGAGCCGAGAGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGUAACGAGCGCAACCCUUGUCCUUAGUUGCCAGCGAGUCAUGUCGGGAACUCUAAGGAGACUGCCGGUGAUAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUAUGGGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGUCGGUACAGAGGGUUGCGAACCCGCGAGGGGGAGCCAAUCCCAGAAAACCGGUCGUAGUCCGGAUUGCAGUCUGCAACUCGACUGCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGAAUCAGCAUGUCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUUGGUUGCACCAGAAGUAGGUAGCUUAACCUUCGGGAGGGCGCUUACCACGGUGUGGUCAACGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUA", "length": 1490, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451C/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451C/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451D", "rnacentral_id": "URS0001A6451D", "md5": "27ddcac2f697a7558954b2ed03bfcf10", "sequence": "AGAGUUUGAUUCUGGCUCAGAACGAACGCUGGCGGCAUGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGAGACCUUCGGGUCUAGUGGCGCACGGGUGCGUAACGCGUGGGAAUCUACCCUUGGGUUCGGAAUAACAGUUAGAAAUGACUGCUAAUACCGGAUGAUGUCUUCGGACCAAAGAUUUAUCGCCCAGGGAUGAGCCCGCGUAGGAUUAGCUUGUUGGUGAGGUAAAAGCUCACCAAGGCGACGAUCCUUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGAUCCAGCAAUGCCGCGUGAGUGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGCUCUUUUACCCGGGAUGAUAAUGACAGUACCGGGAGAAUAAGCUCCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGAGCUAGCGUUGUUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCGCGUAGGCGGCUUUGUAAGUUAGAGGUGAAAGCCCGGGGCUCAACUCCGGAACUGCCUUUAAAACUGCAUCGCUUGAAUCCAGGAGAGGUGAGUGGAAUUCCGAGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAAGAACACCAGUGGCGAAGGCGGCUCACUGGACUGGUAUUGACGCUGAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAUAACUAGCUGUCGGGGGUCAUGGACUUUCGGUGGCGCAGCUACGCAUUAAGUUAUCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAGAAAUUGACGGGGGCCUGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGCAGAACCUUACCAGCGUUUGACAUCCUCAUCGCGGAUUUCAGAGAUGAUUUCCUUCAGUUCGGCUGGAUGAGUGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGUCUUUAGUUGCCAUCAUUUAGUUGGGCACUCAGAAGAAACCGCCGGUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUACACGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGGUGACAACGGGUUGCUACCUCGCGAGAGGAUGCUAAUCCCAAAAAGCCGUCUCAGUUCGGAUUGUUCUCUGCAACUCGAGAGCAUGAAGGCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCAGGUCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUUGGAUUCACCCGAGGGCGUUGCGCUAACCCGUAAGGGAGGCAGGCGACCACGGUGGGUUUAGCGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAGGGGAACCUGCGGCUG", "length": 1468, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451D/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0001A6451D/publications", "is_active": true, "description": "rRNA from 7 species", "rna_type": "rRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "SILVA" ] } ] }