This is the RNAcentral Browsable API. When this page is opened in a browser, it is rendered as a human-friendly document, but when the same page is requested programmatically, the response is returned in a machine-readable format. See API documentation for more details.

Rna Sequences

Unique RNAcentral Sequences

API documentation

GET /api/v1/rna/
HTTP 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "next": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/?page=2", "previous": null, "results": [ { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CCD", "rnacentral_id": "URS0000B24CCD", "md5": "e32b651b50160f8185d5e375d32163b9", "sequence": "GGCGCGUUGCUGGGCGGAGGGAAGAUGGCGGUGACUAGCUGGCUGGAGAUUUUGCGGUCGGCCGAGAAGACGGCACUGCUGCAGGAUGGGAAGAGGAUGGUGCACUAUUUGUUCCCAGACGGGAAGGAAAUGGCGGAAGAAUAUGAUGAGAAGACCAGUGAACUCCUUGUGAGAAAGUGGCGUGUGAAAAAUGCCCUGGGAGCCUUGGGCCAGUGGCAGCUCGAAGUGGGAGAACCAAUGCCCUCAGGAGCUGGGAGCCUGGGAUCCGAGCUCAUCAAGGAAAGUAAUGCCAAUGUAUGUCUGUUUGUCCAGGGCCUUGUGGGGAUUGGGAGGAGACAUCUGACCCUAAGGGCAGGAUCCAUAAUGUGUUCACCUCAUAGCCACUCUGCCCACCUAACCAUCCAAAGGGUAUGUCACAGCAGUAGCAACUGCUUCAGGUGGGAAUCCAUGGAGAAGAGCAGAGGGGCUUCCUGUCUGGCUUCUGGGAAGAACCUGGGGAGGGGGAGGAACCAACCCUUCUUACCUCUCUCCAUGAAUGGUCCUUAAAAAACUGGGCAUCAUAUCACGUGCCUAUAAUCCCAGAAUUGGGGAGGCGGAGGCUGGAGAACUGUAAGUUCAAGGUCCCCUUACUACACAGUGAGCCCAAGGCCAACCUGGGCUCAUUUGCUUUUCAUAGCCCAUCUUCAUGCGCAAGGACACCAAAACAAGUUUCCAGUGGCGGAUUCGAAAUCUCCCCUACCCAAAGGAUGUCUACAGUGUGUCAGUGG", "length": 767, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CCD/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CCD/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 14 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CD0", "rnacentral_id": "URS0000B24CD0", "md5": "e33eedfb90e73e8d0f066ea759ee4b70", "sequence": "CAGCUCUUUGCACACUCCCGUUUUCAACCCGCUGUCAUUGCAGGAGGACGGCAUCGGUGCUGCGAGGCUGCAGGGAGCGGUGGGACCCCACCUGUCCUGGGAUCAACACGGCGUGCAGGAAAAACCAGCUAUCACCUAUCCUGGCACUUUGCAGAGCAGUGCCAUGAGGGGAAGGGGCAGCGUGCAGCCCGGCCACGUCCACCCAACAGCUGUGGGCCCUCCCUGCUUUGGUUGGAGCUCCAAAACUGAUAUUCCACACAGAUGCAGCUGUGGGGCAUUCACAGACAGCGCUGCAGUGCACGGCUGCCCCACUGCUGCUGUGCGGUGCUGCGUGCAGCCAAAGCAGAGGGCAUCGCCGCAGCAGGAAAGCAAUUGAAGCUCCCUGGCACCCCGUGCCCCACUUUGUGGCAUGACCACACGGAGCCCGGAACCCUGCAGCCUUCUAAAGCCCUCUGUGGGGUUUGCUGGCUAAGAGCACUGUUUGUUUGCUUUGAUGUCUGCAGCCCCGACCUUGCUGGGACAGCAGCAGGCAGCAGGUGAGCGGGCAGCUGUGCCUGGAGGAGACUGAGAGCCUAUUGGCUUUGCUGUUCUUAUUUGCUUAUGACCCGGAGAAUUAGUGAGGAGGAUCUGCUGCCCCGCGGUGCACUGACGGCUCCUGCAAGCCACGGGCUCCCAGGGGACGGAGUGGUAUUUACCAACCUUUCC", "length": 705, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CD0/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CD0/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 7 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CD4", "rnacentral_id": "URS0000B24CD4", "md5": "e34f96038d6fdd1df78757525873d5fe", "sequence": "ACCAUUCCUUUUAGACAUUCCAUGGAAGGUAUGCAGUAUUGAUAACAUGGACCUUUGCUGUUCAGGUUGUACUUUCAGCAUUCAUCAUCACAAAGAAAGAGGAGGUUCAGCAACUAUGGCAUGACAAAAUUGAUUUUGUCAUUUCUGAGUAUGGAUCUAAAGAUAAGCCUGAAGAUAUAACCAAGUGGACUAUUCUGAAUGCCUUACAGAAAACAUUACAGUGUUGUGGCCAACAUAAUUACACAGACUGGAUAAAGAAUAAGAACAAAGAAAAUUCAGGACAGGUGCCAUGUUCUUGCACAAAGUCAACUUUAAGAAAAUGGUUUUGUGAUGAGCCACUGAAUGCAACUUACCUUGAGCCUUCCUUGAGAAGUCCUGCAGAAAGAGGAGGCACUUCUGUCAAAG", "length": 405, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CD4/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CD4/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 13 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CDD", "rnacentral_id": "URS0000B24CDD", "md5": "af3241f2c123a19059cb5a3d3517f935", "sequence": "AGCUUCUGCAGGACACAUGGGCUCUUUGGGCAUCACUUCAGGCAGUUGUGUUCUAGUGACUCCAGAUCAAGGGCUGGGCCCUGGAGCAUGAGUGAUAACGCUGACCUCUAAAUGGUUCUCACCAGGGAAAGGUGGGAAAAAACAAGGGUGGCCCAUGGAUAUUGUACCCACUCAGCCGCUGUGUCAGGAGACUGAGAAAUGGGAGUUUAAUUCUGAAAUGAAGGUUACAUUUUUGAAAGUGUCUCCAGUCUUUUUGUUCUUCUCCUGCCUCAAACCCUGGAGCCUCCUUCUUCU", "length": 294, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CDD/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CDD/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 8 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CDF", "rnacentral_id": "URS0000B24CDF", "md5": "e35a23adae3a5519e402eb264088226c", "sequence": "AGGGCGAUGGAGAUGGAGUGAGGGCGCCUCUCCUCCCUGUCACCAGGAGAGACACGUGGAGACUGUUAGGUAUUAACCAAGCUCUGACCUUCUGAGCCUCUACUCACUGCUAUCCCAAGUACUGGAGUCCCAUGGGAUCGUGAGGGUCAGAGAGGUAACAAGGUGGCUUGGAGGAGUAUGUGGAUAUCUCAGAACACCGGAGGCAAAAUGGCUGCAGCUUCGAGUACUGGUGAAUCCAGGAGCUCAAACGUGGAGUCAAGAUUCCCUCCCUCGCUUCCCUGCUUGUCAGCUGUGGUUGUCUCUGCUCCUCUUUGGUGACUUUUAGGAGGUAUGUGCUGGGCACCCCUCUGCACACAGCAUCGCCGUGGCUGUGGUGAGAACGCUGGUUUCUUUUAAAACCACGGAAAUAUG", "length": 411, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CDF/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CDF/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 14 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE5", "rnacentral_id": "URS0000B24CE5", "md5": "e36b0eafc49312f65dba0c9ec3d81d2c", "sequence": "CAGGUUCUUUAUAUGUUUGUGAUGAGGAUAUAGCAAAAAGAUCAUACAGCAAAAGCUUCUACAUGGUACUAACUUAAGCUUUACACUUGGAGGGUAAUUUCUACCUAAUUAUUUUCAGUGAAGAACUUUUUCAGAAUUGAACUGCAAAUUUUACAUAUACUUAGUGGGUUUGAUUUUCUCAUUUAAAAUAAAGCCGUUUUAAUAGGAGCCAUAAUUAAGCUAAGACAUUCAGAGGUUUAAGAAUAGAUGCCAGUUCAUAGAUGUUUAUUAGAUGAAUUUAUUAAUUUUGUUUUAAGCCAUGGAAUUUGAAUAAUAAAAGUUAUCAGAUGAUAUAUUUGAAGAGAUAUUCAAACAAUGAACUUUUGGUUUCAUUUGCUUUUUUUUUUUUUUGCUUUCUUUUCAAAGACAUGCUUCACAUUUAUUUAGUUGAAGCACAGUGAUUGCAGAUAGGCAGUCAACAGUAAAUGUGACAAAAUUGUAUAAGCAUAUAAAAAUUGAAAAUAAAUAAAAGGAUGACAAAUUGAGAAUACAAGGUGGCACAAUCCCAGCUCACUGCAAGCUCCACCUCCCAGUUCACGCCAUUCUGCUGCCUCAGCCUCCCGAGUAGCUAGGACUACAGGCACCCACCACCACACCCGGCUAAUUUUUUUGUUUUUGUUUUUGUUUUGUUUUGUUUUGUUUUUGAGAUGGAGUCUCGCUCUGUCGCCCAGGCUGGAGUGCAGUGGUGCAAGCUCAGCUCACUGCAAGCUCUGCCUCC", "length": 757, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE5/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE5/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 13 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE7", "rnacentral_id": "URS0000B24CE7", "md5": "718e4a3aff51294cd0c4cc9fdf6f5ca8", "sequence": "CUCAUAUAACCUUGUUCCUUACGGAGGUGUAGAAAAUCUGUAGCAUGAUGUAAUGGAAUUAAGAAUGGGUCAAUGAAAUAUACAGCUCCUUUCUGGAAUGUACCUGUUCUGCUACAACCAUGGAUAUCCUGACGUUUCUGUGUCUUUCAGGGACAAGGGUAAUAGAGGAGUUUCAGACUCCCUCUAAAACAAAACAACAACUGAACAAUAAACAACAGAAAAAGAACACAAAAAAAGACGGCGGUACUCUUUCC", "length": 254, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE7/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE7/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 13 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE8", "rnacentral_id": "URS0000B24CE8", "md5": "e370338e3f4a60ac24c524940110175e", "sequence": "UCCUUGUGUCGCUAUAAAUGGCAGAACAAGGUAACUGAAUAUGUCAAUCUCCUGGUUCUAGCUCUUUGCCAAGUCUGCUCUGAGGUUUAGCCAAACAGCCUCACCAGCUUGUAGAAUACGCGCCUUUGCUAAGCAAAGUCCUACCGUCCCUUUCUGUCUUAUCCUCUUUUAAACCAAUACACAAAUCACAGCUGGCUCACGGACGUGAUAAGCAUUUC", "length": 218, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE8/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE8/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 8 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE9", "rnacentral_id": "URS0000B24CE9", "md5": "af405c000a962f721d567c8ec7c7213c", "sequence": "CCACAGACCACCUACUGCCAGACCUCAACGCCUCACAAAACUCUCACCCACCUACUGCUUUUAGCUCACAUUCCAGGAAUUCAGAUGAAGUGAAGUGCUCUCAUGGGGACCAGGCAUGGUUAUUCCAGUCCACUGCCCUGCAAGCCUCAAGGGAAGCCAACUGCCCUUCAGCAAGUCACACCUGCCUUGGUGGAGGCCUUGAUUGGAAGUGCCACACGCUACAUGUCCAGUCCUGAGCGGGAGAAUCGGUGUAGGGACGUUGUGGGGAUGCCGGCUGUGGCCAGAUCAGGUCCAGCUACAGAAGAAUGAAGACUCCACCUGAGGGCUGGAAAAACAAAACCUCAAGUGUGAGGCAGCCAACCUGUUACCUCGAGGGACUGUCCCGCAGCACAGCGGGGCCAUGGGAACAGCAGCAGACACCCCGGCCUCCUCGCUACCUGUAUCAACUAUGGCCUGAGUAUGAUAGACUUAUCCAUGGUUUAAACAGAAUAUAUUGUUUUCAACUUUGAAAAUAAGAAUAUGGAAAUCCAGAUGCAGAAAUGUGAGAAGAAAAGAGAGUAAACAGAGUGGAAGGUCAGGUGACCUUGCCUGUCAUGAAUAUGAAGGUCAAGGUGUGUGAAUUGUGAAAUUUCCAAGAGAACCUCACUGAAGCAAAGAAUGGAGAAAGAAUCGCAUUUGGCCCUGGGAGCGUGCAGGGGUGAAUGGUGCAGGAGCUAAAUCUUUAUCAUACCCAGAAAUCAACAGCCACUAUUUGAAAUCAUCUAAAUUCGUGCUGCUAACCUUCAGUGUACACACAAAUCACCUGGGGAUCUUAUUAAAA", "length": 820, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE9/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CE9/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 13 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] }, { "url": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CEB", "rnacentral_id": "URS0000B24CEB", "md5": "ef0084df8455c41f8fff5f55aa518ad5", "sequence": "GCUGCUCAGGGGAUGUUGUAUGCAGGGCAGAUGCUGGGCAUCUGAGUAACAGAAGCCAUGAGGAGGGAGCAGCUCCCUUUUAUGAGCCAGGGUCAGGUGGAAGUGAGCCCAACCCAUCCUGUCCCCUCCUGAGCUCAGGUAUGUCUAGUAACCUACUGCAGAGCCAGAGGUGACGGUUGAUCCUACCUAUACUGACUAGUACAGGUCAAGCUAACCCUUCCAUGGGUGUAUCAGCCAGCCUCAGAUGUUUGCAUGGACUCCUGCAAGGGGCAAGGCAAGACAAGAUUGUCUGUGCUGUGCCUCAGAUGACCCAGAACUGGGCCUGUCGUCAUGUUGCUUCAUGGCUUGUCAUGUUCCUUUUGAUUUACUUCAGACCAAAAAAUUGCAGUCAUCCCCUGCCUGCCUCCACCCUCAGAUCAGAGACCCUGUAGCCUGAGUGCAGUACCCAAGAGUGUUGGGUGUGGGAGUGAGGGUACCUGGCCAGGCCUCCACAUUGUGCCCUUGGACUGAGCCAGCCCUCGCCAGGAAUCUUAGUUCUCUUACUGAACACCUGAAUGCGUUCAGGGCACCAUUCCACCCUUCCAGGGAAGUGACAGGGCAUGCCAGCCCCCGCUCCCUACCACUCACCCACCCAGCAGCACUUAAGUCCCAGGACACAAGGUCUGAAUGGCAUGGGAAUUCCGUGUGGCUCCCAGGCUGUGGGCACCCUCAUCUUCAGACAUUCAGGGCCUGGGAGCAGAACCCUAGGUACGCUCUGCAUGUCUGUGGGACGGAGUGUUGUGCCCGCCUGCCUUAGUGUUGUAACAAGCCUUUUCUAUAUUUUAAAGAGAAAGCAAAACACUAGUUUCCUAUUUAAGAUUUAAGGGUUGUUGGGAUGGGUGGGAUCCACACUUGGAUUCUCUUUUCUUUGUUUCCACUGGCGCAUGUUGUGAGUGUGUCUCUGUGUGUGUCUGUGUGUGUGGAGAUGUUAAGAGCCUCAUGGAAAUCAUGCCAUAGGAGGCCAAGGCGGCGUACAGUUCUCUGUUUUAGUCAUUUAAUUCCUGAAUGUUUUGGAGAAACAGGAAACAGAAAAUAGCAAAUGUCAUGUAGAAAAAAAAAAGUUAAAAAAAAAAGAUAAAAAAAAAAAAUCAAAGGAAAAAAAAGCUCAUACCCAAAUUCACAAAACCUAUUUUUUAAACCAAAGCACAUUUUGAAUGAGUAUGGAACCUCAGUGGGCUCAGAAAAAAAAAAAAGCUAAUAUAUUUAUCUCAUUGUUUACAUAAACUUAAACAGUUUCAGACCUCAGCAGCUAUGACACCAGUCCCAGGGAAACUCCCCCCUCCCACCUGGGUCCUUCUGAGUCGACCCUUGAGCAGCUCAAGGGCAGAGGCAGCCCUGGGCGCUGGGUAAGGACCAGAAGUCCCCCCUAGCUUCACCUGAGCCCUCAUCCCCAGUUUUUGGGGCCUCUUCAAGCUCAGCUGCCACCAAAGAGCAUGCACCAAGCUGACCAGCCCCCAGGCUUCCUAGCUGAACCCAAGGGGUGGAUGUUGGCCCUGCCCAUGAGCCUUGUGUUACUGUGAGAGUCACUCAAGCCAAAAAGCAGGUAGCUUUAGAAAGCUCAGUGGACUCUGUCAUGCACACAAACUAUCCCGGGCAGCAAAAGGGUCUGACUUGAGUCUGGUCCUUACUGACAUGGUGCGAACACUCUCAACAGUGUUGUUUUUGUAUCAAUGUUUGUGCAGUGAUGAAUGUAUUUAUUUCUCAGACUUAGGGCAAGCUGGUUGGAGCAGGCCCAGCUCUGCCAGUGCCCACUCCCACCGGACCGAGCUACUGCAAGGGCUCUUCCAAGGUUGCAAAAAGGAAAAGAUGAACUUAACAUGUAAGAACCUCAGACUUGCAGCAUAGCCAUACUCCUCAGCUGUGACUCCUGGCCUCAUGUGGCCCAGGAGGUGUGUUUUCCGUCCAUCAACACUGAGGGGAGCCAGGUCCCCACCUGCUGCCCACACUAUCAGUAUUCACUGGACCUCAGGUCCUUGUGCAGGAGUGCGAUCUGCUGUGCUGUCUGUCUGUCAGCUGGCAGACUGCUGCCUUCCUGAGUAGGGGAGCCCUGGGCAGCCGGGAGGGCAGGGCUCAGGGAGCAAGUGCUGUGAACGGAGGCAGAAACCAAGGGCAAGGCCUGAAAAGAAUGGACAGGCUCUCAAAGCCCUGCUCUGCUCUAUUAAAGGGACCAAGGUCUUCCUUUCCCCAGUCACGAUGGGGCCAAUGUUACUGAACCUAUGAAAUGGAUGCCAGGAAUGAGGGAUAGAGAGGGACCCGACCUCAGUCUGACAUUCCAACCCAGGAAAGGUGGGAGCUGUGGACCCAUGCUGCCCAGGACCCCCUUCCUAGGACGCCUGCAGCGUCAGUCACCUUACUUUAACUUUCUACCAGGGACCCCUCCCCUACCUCACCUCGCUAUUUAUUGCUGUAAUUUAUUGACCUCAAAAAUGCUGCAUAACAGACCUCACGGGUCAGGGAGAGUUCCCAGGGUCCUCCCCUCCACUUGGUGGGGCCCCAUGGGGCCAGGUGCUGAGAGGAACCCCCUGUACCCACCCAUCACUCACUUCCUCCCAGAGCCCCAGGUUGGGUUCUGUCCAUCCCAUUUGCAAAUACCUCAGGAGGGAUGGGGCGUAUGUGUUUCAUUUCAUUGGAACUGGAAGAGGGAUCACAACAUCCUUUCUGCCCUUCCCCAAGCAGGGGAGGGGCUGGAAUCGCACUCCUGUACUGCUCACCCUGUUGCCACUCAUCACAUUGAAUUGAGUUUACUUCCCUAAAGAGUUUGGAUGGAUGCAUUCAGGUCAGAGCUGCAGCUUUGCAGCCCUCCAGUGGUAGAGUGAUUUAUCCAUGACUAGUCUCUCCAUUCGAAAGCGUGCAGUCUUAAUGUACAGUGAUGAGAAACUGUUAUUUUAUGAUCUUUUCAUUAAACGCUUGAUUGAAAACCUG", "length": 2961, "xrefs": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CEB/xrefs", "publications": "http://rnacentral.org/api/v1/rna/URS0000B24CEB/publications", "is_active": true, "description": "lncRNA from 14 species", "rna_type": "lncRNA", "count_distinct_organisms": 1, "distinct_databases": [ "NONCODE" ] } ] }